LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersaanpassingen Griftdijk

Er worden in de Waalsprong in Nijmegen-Noord de komende jaren nog huizen en wijken bij gebouwd. Daarnaast is er landelijk een groei van verkeer. Het wordt dus drukker op de weg. De gemeente vindt het belangrijk om de verkeersdrukte en -veiligheid op de Griftdijk goed te bewaken. Samen met bewoners hebben we onderzocht hoe we dat het best kunnen doen. We willen het doorgaande verkeer op de Griftdijk verminderen. De weg moet voornamelijk een ‘ontsluiting’ zijn voor het verkeer uit de wijken. Ook omdat de wijken nog groeien, zal de Griftdijk geen rustige weg worden. Wel verwachten wij dat we het verkeer beter kunnen verdelen en de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

 

Besluit verkeersknip op de Griftdijk en andere maatregelen
In juli 2016 werd besloten om een ‘bewonersvriendelijk verkeersknip’ te maken op de Griftdijk. Dat betekent dat de Griftdijk tijdens de spits op een vast punt tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat gesloten afgesloten gaat worden voor (vracht)auto’s en motoren. Bewoners uit het ontheffingsgebied met een geldige ontheffing kunnen dit punt wel passeren. Enkele weken voordat de knip in werking wordt gesteld, worden de betreffende bewoners geïnformeerd over de aanvraag van een ontheffing.

Naast de knip neemt de gemeente nog een aantal aanvullende maatregelen. Namelijk

 • een rotonde ter hoogte van Grote Boel,
 • aanpassing van een aantal kruispunten vanuit De Elten op de Griftdijk
 • en een fietsoversteekplaats ter hoogte van de Terracottastraat.

In dit rijtje hoort ook het vrachtwagenverbod, dat al in werking is sinds oktober najaar van 2017.

 

Aanpassingen Griftdijk

 

Verkeersknip

De verkeersknip wordt ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. De knip kan waarschijnlijk medio 2018 worden ingesteld en is dan voorlopig (de komende jaren) van kracht tijdens de spits, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van kentekencamera’s.

 

Ontheffing

Bewoners van het in het kaartje aangegeven gebied kunnen per adres maximaal 2 digitale ontheffingen aanvragen (dus voor maximaal twee kentekens). Een ontheffing kost € 10,- per jaar. Voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing is dat de auto op uw naam staat. Voor leaseauto’s kunt u een leaseverklaring overleggen. Over het aanvragen van een ontheffing worden betrokken bewoners ruim op tijd voor de invoering van de knip geïnformeerd.

 

Planning en uitvoering werkzaamheden
De gemeente bereidt op dit moment alle maatregelen voor. Er zijn bezwaren ingediend tegen een aantal maatregelen van het besluit uit 2016 en er is beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit voor de knip. Hierdoor duurt de uitvoering langer dan eerder de verwachting was.  

 • Bij de kruising Griftdijk/Terracottastraat wordt tussen 1 t/m 9 mei een oversteekplaats voor fietsers aangelegd
  Klik voor  een afbeelding van de aanpassing op deze plek.

 • De gemeente verlegt tussen 1 en 9 mei ook het fietspad van de Griftdijk aan de zijde van de Terracottastraat, om de oversteek voor fietsers veiliger te maken. Door het fietspad dichter tegen de Griftdijk aan te leggen, hebben automobilisten vanuit de Terracottastraat een beter zicht op het fietspad. We gaan monitoren wat het effect is van deze aanpassing, om te bepalen of dit ook kan werken op andere kruispunten op de Griftdijk.
 • Het bestemmingsplan voor de rotonde is sinds einde februari 2018 onherroepelijk. Van 4 juni t/m 17 juli wordt de rotonde Griftdijk/Grote Boel gerealiseerd. Daarvoor wordt de Griftdijk op dit punt zes weken afgesloten. 
  Klik voor een pdf-afbeelding van een detailuitwerking de rotonde.
 • De bewonersvriendelijke verkeersknip op de Griftdijk gaat vanaf 17 juli in werking.

Omwonenden worden vanaf halverwege mei ook per brief op de hoogte gesteld van de maatregelen en eventueel het aanvragen van een ontheffing voor de verkeersknip. 

 

Informatie

U vindt meer achtergrondinformatie in de volgende links: 

We geven regelmatig een update van de plannen via deze pagina, de nieuwsbrief van de Waalsprong of tijdens (inloop)bijeenkomsten voor bewoners. Heeft u nog vragen of ideeën? Dan kunt u contact opnemen met Marian Eikholt van de gemeente Nijmegen.

 

Griftdijk

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media