LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersknip Griftdijk

 

Er worden in de Waalsprong in Nijmegen-Noord de komende jaren nog wijken bij gebouwd. Daarnaast is er landelijk een groei van verkeer. Het wordt dus drukker op de weg. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk om de verkeersdrukte en -veiligheid op de Griftdijk(-Noord) goed te bewaken. Samen met bewoners is onderzocht hoe we dat het best kunnen doen. De gemeente wil het doorgaande verkeer op de Griftdijk verminderen. De weg moet voornamelijk een ‘ontsluiting’ zijn voor het verkeer uit de wijken. Ook omdat de wijken nog groeien, zal de Griftdijk geen rustige weg worden. Wel verwachten we dat we het verkeer beter kunnen verdelen en de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. In juli 2016 werd besloten om een ‘bewonersvriendelijk verkeersknip’ te maken op de Griftdijk en enkele andere maatregelen. 

 

De verkeersknip is een afsluiting op de Griftdijk-Noord (het deel tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat) voor gemotoriseerd verkeer. De knip is vanaf 16 juli ingesteld en is  de komende jaren van kracht tijdens de spits, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Binnen deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk-Noord op dit punt te passeren. Bewoners van de Griftdijk(-Noord) en omliggende straten kunnen erlangs met een ontheffing. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van camera’s die kentekens scannen aan de voorzijde van het voertuig. Boetes worden geïnd via het CJIB.

 

Bewonersvriendelijke knip (in werking vanaf 16 juli 2018)

 

 

Ontheffing
Bewoners van het in het kaartje aangegeven gebied kunnen per adres maximaal voor twee kentekens een digitale ontheffing aanvragen. Als bedrijf of instelling kunt u geen ontheffing aanvragen, maar via een alternatieve route rijden. Huisartsen en hulpdiensten kunnen wel langs de knip. 


Eén ontheffing kost € 5,- per jaar. De ontheffing is één jaar geldig. U krijgt een e-mail als de ontheffing verloopt en kunt deze vervolgens online verlengen. Voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing is dat de auto op uw naam staat. Rijdt u in een leaseauto, dan heeft u een leaseverklaring nodig waaruit blijkt dat u de bestuurder bent van de auto. Bij verhuizing komt de ontheffing automatisch te vervallen. Er wordt geen geld teruggestort.


Aanvragen ontheffing 
U vraagt een ontheffing aan de website van de gemeente Nijmegen. U logt in op het digitale parkeerloket met uw DigiD code en klikt vervolgens op ‘aanvragen ontheffing Griftdijk’. De ontheffing is direct geldig voor de periode van één jaar.

 

Alternatieve routes

Verkeer vanuit het noorden - knooppunt Ressen

Vanuit het noorden (A325/knooppunt Ressen) rijdt u op de gebruikelijke manier voor bestemmingen ten noorden van de knip  (via de Keizer Hendrik VI-singel/Griftdijk).  Voor bestemmingen ten zuiden van de Knip rijdt u via S110 Prins Mauritssingel, Graaf Alardsingel en Margaretha van Mechelenweg. Klik hier voor de kaart met de route.

 

Verkeer vanuit het zuiden - Lent, Nijmegen

Vanuit het zuiden vanaf de Waalbrug rijdt u via de Prins Mauritssingel en de Keizer Hendrik VI-singel voor een bestemming ten noorden van de knip. U rijdt vanaf de Waalbrug naar een bestemming ten  zuiden van de knip via de Graaf Alardsingel, de Margaretha van Mechelenweg en de Griftdijk Noord. Klik hier voor de kaart met de route.

 

Verkeer vanuit het zuidwesten - Oversteek 

Vanuit het zuidwesten vanaf de Oversteek rijdt u via de Margaretha van Mechelenweg en de Keizer Hendrik VI-singel voor een bestemming ten noorden van de knip. U rijdt vanaf de Oversteek naar een bestemming ten zuiden van de knip via de Graaf Alardsingel, de Margaretha van Mechelenweg en de Griftdijk Noord. Klik hier voor de kaart met de route.

 

Naast de knip heeft de gemeente een aantal aanvullende maatregelen uitgevoerd, namelijk: 

  • het verleggen van het fietspad aan Griftdijk aan de zijde van de Terracottastraat
  • een fietsoversteekplaats ter hoogte van de Terracottastraat 
  • vrachtwagenverbod op een deel van de Griftdijk-Noord
  • aanleg rotonde ter hoogte van de Terralaan

Veelgestelde vragen en meer informatie: 

U vindt hier veelgestelde vragen. Meer achtergrondinformatie in de volgende links: 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijmegen via 14 024.

 

Griftdijk

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media