LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

De gemeente Nijmegen heeft een Soortenmanagementplan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de bouwplannen voor de  nieuwe woonwijken in de Waalsprong. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied zich in stand houden en mogelijk zelfs uitbreiden. Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving. De gemeente gaat natuurorganisaties en bewoners vragen om  mee te helpen bij de uitvoering van het plan.

 

Het Soortenmanagementplan voor de Waalsprong is ontwikkeld in een pilot van de provincie Gelderland, waar ook drie andere Gelderse gemeenten in participeren. Een SMP heeft als voordeel, dat de gebiedsbrede aanpak een grotere overlevingskans van beschermde dieren oplevert. Bovendien is het efficiënter in planvorming, vergunning, handhaving en monitoring.

 

Meer weten hoe de gemeente te werk gaat voor stadsnatuur in de Waalsprong? Of professioneel geïnteresseerd of betrokken? Hieronder vindt u links en downloads van de formele stukken en achtergrondinformatie van het Soortenmanagementplan. 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met Tanja Martens, projectleider van het Soortemanagementplan,  

 

Terug naar de pagina 'Stadnatuur in de Waalsprong'

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media