LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Laatste ontwikkelingen in Grote Boel

Maandag 27 Mei 2019 | reacties 3
f1a5d7ff-245e-4d0b-ad95-f14bbb2ecf99

De woningbouw in Grote Boel is bijna voltooid, maar er zijn nog ontwikkelingen die volgen op de woningbouw, zoals het definitief inrichten van de wijk (groen en water) en de verkeerssituatie. In dit bericht lees je alles over de laatste ontwikkelingen in Grote Boel.

 

Stand van zaken woningbouw
De laatste opleveringen van de projectmatige nieuwbouw vinden binnenkort plaats. Het gaat daarbij om woningen aan de noordoostzijde van Grote Boel, aan de Simon Carmiggeltstraat en de Ananta Toerstraat. De vrije kavels voor particuliere woningbouw aan de Karel Glastra van Loonstraat en de Simon Carmiggeltstraat zijn grotendeels verkocht of in optie; de bouw van deze woningen is gestart, maar er volgen ook woningen in een later stadium. Op termijn (naar verwachting eind 2020) zal het bouwterrein - gelegen tussen de Griftdijk en de gymzaal die in aanbouw is - ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.

 

Afhankelijk van ontwikkelingen van voorzieningen elders in de Waalsprong (Hof van Holland) blijft de plek bij de entree van Grote Boel (Hella Haassestraat / Keizer Hendrik VI-singel) voorlopig gereserveerd voor een buurtwinkelcentrum met daarboven appartementen.

 

Inrichting openbare ruimte ontwikkelingen

In het zuidelijke deel van Grote Boel is de definitieve bestrating en het grootste deel van het groen al aangebracht. In het noordelijke gedeelte moet nog iets meer gebeuren voor het definitief is ingericht. In de afbeelding (klik erop voor grotere weergave) zie je een overzicht wanneer welke straat woonrijp gemaakt wordt. Dit houdt in dat wegen hun definitieve inrichting krijgen en dat parkeervakken, trottoirs en beplantingsvakken worden aangelegd.

 

Toelichting op de tekening:

  • De gele markering geeft een wadi aan, die nog afgewerkt moet worden. Vanaf medio juli tot medio augustus worden duikers aangelegd. Dit zijn betonnen buizen die het water onder de inritten van woningen of parkeerplaatsen doorvoeren. Dit betekent dat de toegang tijdelijk gestremd is. Bewoners in deze straat worden apart van deze brief op de hoogte gebracht door de aannemer.
  • De werkzaamheden rondom Kindcentrum De Uitdaging zijn gereed voor de start van het nieuwe schooljaar. Waarschijnlijk neemt de school het gebouw al voor de zomer in gebruik om de start in het nieuwe schooljaar te kunnen voorbereiden.
  • Delen van de Simon Carmiggeltstraat en Karel Glastra van Loonstraat (zie rode markering) worden nog niet woonrijp gemaakt, omdat hier op verschillende kavels nog gebouwd wordt of gaat worden. Als er opnieuw bouwverkeer rijdt over de definitief ingerichte wegen, is de kans op beschadigingen en verzakkingen te groot. Daarom behouden hier de wegen nog het karakter van bouwweg. De gemeente zorgt ervoor dat deze weg goed begaanbaar blijft.
  • In de voorgaande weken zijn twee bruggen geplaatst, die voetgangers en fietsers toegang bieden tot het park ten noorden van de wijk. De brug op de kruising van de Ananta Toerstraat en de Simon Carmiggeltstraat sluit aan op het voet- en fietspad in het park. De brug op de kruising van de Simon Carmiggeltstraat en de Heinrich Böllstraat sluit aan op een half verhard voetpad in het park. De bruggetjes zijn begaanbaar zodra het park wordt opengesteld voor publiek (medio juli – zie ook het kopje ‘Park Grote Boel’).
  • Een derde brug is een nieuwe fiets- en loopbrug aan de Nelly Sachsstraat. Deze brug is bedoeld als toegangsweg voor Kindcentrum De Uitdaging. De brug ligt er inmiddels al, maar wordt pas opengesteld voor de start van het nieuwe schooljaar (als de werkzaamheden verder gevorderd zijn). Er is nog niet bekend wanneer de weg naar de brug toe (Nelly Sachsstraat) wordt aangelegd.

Groen en speeltuinen

Veel groen is al aangeplant. De resterende bomen, planten en heesters worden aangeplant in het plantseizoen, dat loopt van oktober tot en met april, afhankelijk van weersomstandigheden. De speeltuinen worden aangelegd als de buurt bijna af is. De wijkregisseur van de gemeente Nijmegen, Jeannette Stevens, zoekt te zijner tijd contact met bewoners om met hen te overleggen over de wensen voor de speeltuinen.

 

Verkeersinrichting van de wijk

Fietsstraten
Grote Boel is ontworpen als een fiets- en kindvriendelijke wijk. Door fietsstraten aan te leggen wordt fietsgebruik gestimuleerd boven het gebruik van de auto. Fietsstraten zijn te herkennen aan het rode wegdek en het verkeersbord ‘Fietsstraat, auto te gast’. In fietsstraten zijn auto’s ondergeschikt aan fietsers. Het zijn feitelijk fietspaden waarop ook andere weggebruikers zijn toegestaan. Wij vragen je dan ook met nadruk rekening te houden met het karakter van de weg en je rijgedrag en -snelheid aan te passen aan het feit dat je op een fietsstraat rijdt.

 

30 km/per uur

Voor de gehele wijk geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur. Helaas krijgen wij signalen dat automobilisten regelmatig te hard rijden in de wijk. Ook buiten de fietsstraten vragen wij je om rekening te houden met het woonkarakter van de wijk, om samen te werken aan een veilige en aangename woonomgeving.

 

Wijkontsluiting

De ontsluiting van de wijk is voor autoverkeer verdeeld in twee richtingen: het noordelijk deel via de Keizer Hendrik VI-singel en het zuidelijk deel via de rotonde aan de Griftdijk. Voor deze ontsluiting is een beperking aangelegd ter hoogte van de Brink – Simone de Beauvoirstraat en ter hoogte van de Brink – Heinrich Böllstraat. Op deze punten versperren paaltjes de weg voor autoverkeer. Fietsers kunnen deze punten wel passeren. Met de fiets is de gehele wijk goed en snel bereikbaar. Met de auto moet je in sommige gevallen omrijden.

 

Voortgang bouw De Uitdaging en gymzaal

Kindcentrum De Uitdaging wordt eind juni 2019 opgeleverd. Hierna wordt het buitenterrein aangelegd. Op 19 augustus, tijdens de start van het schooljaar 2019/2020, wordt er begonnen met lesgeven op de nieuwe locatie. De gymzaal naast De Uitdaging wordt naar verwachting na de zomer opgeleverd (september of oktober).

 

Voortgang Oosterhoutse Plas

Uit de Oosterhoutse Plas wordt op dit moment nog volop zand gewonnen. Naar verwachting wordt de zandwinningsinstallatie medio 2020 weggehaald en is de plas eind 2020 gereed. Na realisatie van de Oosterhoutse Plas zijn er drie plassen in de Waalsprong: ieder met zijn eigen karakteristiek. De Lentse Plas is ingericht als recreatieplas, de Zandse Plas als natuurplas en de Oosterhoutse Plas als een stedelijke waterplas. De oevers worden met groen ingericht; te zijner tijd kan er rondom de plas een wandeling worden gemaakt. Aan de noordzijde komt de bebouwing van Grote Boel en aan de zuidzijde komt de bebouwing van Koudenhoek. Naar verwachting kan na 2020 drijvend wonen gerealiseerd worden aan de oostoever van de plas. Het bestemmingsplan laat maximaal 30 drijvende woningen toe in de Oosterhoutse Plas. Het inrichtingsplan voor de buitenruimte van de drijvende woningen wordt besproken met een nog op te richten werkgroep.

 

*Naar aanleiding van de brief die vrijdag 24 mei is verspreid onder bewoners van Grote Boel is verwarring ontstaan over het aantal geplande drijvende woningen in de Oosterhoutse Plas. De juiste informatie is in bovenstaande tekst verwerkt.

 

Horeca aan de Oosterhoutse Plas

Afgelopen jaar is een tender (een soort aanbesteding, waarin plannen ingediend kunnen worden die in competitievorm worden beoordeeld) uitgeschreven om de horecalocatie aan de Oosterhoutse Plas uit te geven. De tender is inmiddels gegund aan initiatiefnemers die zelf wonen in Grote Boel. Maarten Kropman en Jolien Konings, beiden met een rijke horeca-ervaring, willen aan de Oosterhoutse Plas een restaurant beginnen, dat zowel lunch als diner gaat aanbieden. In het weekend kan er ook ontbeten worden. Er is ook aandacht voor kinderen, met speelplek binnen en buiten, want het is de overtuiging van Maarten en Jolien dat als de kinderen zich kunnen vermaken, ook de ouders heerlijk kunnen ontspannen. Parkeerplaatsen en terras worden aan het zicht onttrokken door groene afscherming met groene hagen en onder andere appelbomen. Verwachting is dat de bouw begin 2020 kan starten, en dat nog in de late zomermaanden van datzelfde jaar bezoekers kunnen genieten van deze unieke plek aan de Oosterhoutse Plas. Uiteraard houden we je via bijvoorbeeld waalsprong.nl en facebookpagina Grote Boel op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Park Grote Boel

Aan de noordzijde van Grote Boel wordt momenteel een park aangelegd. In de aardlagen op deze locatie zijn verschillende tijdsperiodes te herkennen, wat het een archeologisch (rijks)monument maakt. De oudste resten dateren uit het neolithicum (ruim 7.000 jaar geleden): de tijd van de jagers en verzamelaars. Het park krijgt een inrichting dat verwijst naar dit thema. In het park komen onder andere wandelpaden, natuurlijke speelaanleidingen (zoals een klimrots en houten palen), een trapveldje en nog nader te bepalen speeltoestellen. In februari is gestart met de aanleg. De bomen zijn aangeplant en de contouren van het park zijn inmiddels te herkennen. Naar verwachting wordt Park Grote Boel deze zomer opengesteld voor publiek. Daarna worden nog struiken geplant, gras gezaaid en de laatste details ingericht. Deze laatste fase van aanleg is erg weersafhankelijk en gebeurt in het plantseizoen (dat loopt van oktober tot en met april). Ook de inrichting van de speelplekken gebeurt in een later stadium.

 

Nog vragen? Neem dan contact op met het Wooninformatiecentrum Waalsprong.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Marcel (donderdag 12 maart 2020)

Hallo, Wat een bende is het park geworden. Alles staat al weken onder water. Het zakt gewoon niet weg in de dikke kleigrond. Ik vraag me af of het op deze manier ooit goedkomt. Heel jammer, want het kan zo'n mooi park zijn voor kinderen om in te spelen. En dan nog een opmerking over de "palen". Ik snap echt niet wat de overweg g is geweest om bosjes palen te planten. Zonde van het geld. Die ruimte en het geld had beter besteed kunnen worden aan wat leuke speeltoestellen en bankjes. Jammer, gemiste kans.

Redactie Waalsprong (dinsdag 17 maart 2020)

Beste Marcel, de aannemer gaat binnenkort de laatste werkzaamheden in het park afronden. Wateroverlast wordt dan ook zo goed als mogelijk aangepakt. Er kan niet gegarandeerd worden dat er nooit meer wateroverlast ontstaat. De laatste tijd valt er in Nederland steeds vaker hevige en langdurige regenval wat overal tijdelijk tot enige overlast kan leiden. Wat betreft de 'palen': het park is ontworpen als een landschap met de karakteristieken uit de periode van de 'Jagers en verzamelaars'. Visualisatiebeelden uit deze periode tonen verhogingen in het landschap met daarop eenvoudige nederzettingen en vuurplaatsen maar ook grafheuvels of markeringsplaatsen. Als verwijzing naar deze beperkte menselijke invloed op de natuurlijke verhogingen in het landschap liggen er in het park verschillende bulten. Op deze bulten zijn palen geplaatst als verwijzing naar deze eerste nederzettingen in het gebied van de Jagers en verzamelaars maar dan in de huidige context voorzien van een speelaanleiding. Speelaanleidingen geven aan kinderen de ruimte om zelf een spel te bedenken, een verstopplek te vinden of op een andere wijze de plek te gebruiken in hun spel zonder dat daar kant-en-klare speeltoestellen voor aangereikt worden. Het spelen met glijbanen, schommels en klimtoestellen hebben op andere plaatsen in het park een plek gekregen.

Marcel (woensdag 18 maart 2020)

Hallo redactie. Fijn dat jullie reageren :) Mijn zorg ivm de wateroverlast is vooral dat er niets met de ondergrond (klei) is gedaan. Juist om ervoor te zorgen dat het water weg kan zakken hebben eigenlijk alle bewoners ervoor gezorgd dat hun tuin is afgegraven en de klei vervangen is voor aarde. De tuinen staan dan ook niet onder water, daar zakt het water wel weg en blijft het gras intakt en bespeelbaar. Ook viel mij op dat een aantal voetpaden lager zijn aangelegd waardoor deze niet meer herkenbaar zijn als voetpad, maar meer weghebben van een kanaal. Ik ben blij dat de aannemer snel weer aan de slag gaat en ik hoop dat we deze zomer al met de buurt van het park gebruik kunnen maken. Vriendelijke groet.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media