LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

De Grote Boel grenst aan de zuidzijde aan de Oosterhoutse Plas, onderdeel van De Waaijer.  Hart van dit natuur- en recreatiegebied De Waaijer zijn drie grote waterplassen, samen ongeveer zestig hectare groot. De Zandse en Lentse Plas  zijn al klaar, en de Oosterhoutse Plas is gereed in 2020. Ze bieden een heerlijke omgeving om te genieten van natuur en water. Daarnaast zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de Waalsprong; het opslaan en natuurlijk zuiveren van het verzamelde regenwater en kwel.


In de zomer van 2017 is de aanleg van de Oosterhoutse Plas begonnen; de contouren van de omvang van de plas worden langzaam zichtbaar, nu de zandzuiger zijn werk doet.  In deze fase komt de natuurontwikkeling van de oevers al op gang.

 

Zandwinning

Een elektrische zandzuiger brengt de plas langzaam maar zeker op diepte. De plas wordt minimaal tien en maximaal 23 meter diep, afhankelijk van de kwaliteit van het zand. Het opgezogen zand wordt via buizen naar de 

zandscheidingsmachine gebracht: daar wordt het gewonnen zand voorbereid om verkocht te worden als grondstof. De zandscheidingsinstallatie staat er zolang er zandwinning plaats vindt en wordt daarna afgebroken. 

 

Eén van de bewoners van Grote Boel heeft een time-lapse camera op de werkzaamheden van de Oosterhoutse Plas gericht. In versnelde weergave volgt u hier de vordering van de aanleg van dit prachtige gebied.

 

Oevers

In 2020 is de plas volledig aangelegd. Het plan is om de natuurlijke oevers uit te breiden aan de oostzijde, zodat daar bredere rietoevers ontstaan.  Aan de noordkant, de kant van de Grote Boel, komt een kade. Op de kaart is de ligging van de Oosterhoutse Plas goed te zien.

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media