LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Grote Boel: een rijk verleden

Grote Boel heeft een rijke geschiedenis. Het gebied heeft een Middeleeuws landschap met een open groen karakter en een opvallende structuur die goed terug te zien is in het huidige landschap: voorbeelden zijn de Griftdijk, de Ressense Wal en Grote Boel. De geschiedenis en de cultuurhistorische elementen hebben ons geïnspireerd voor de ontwikkeling van de wijk. De vele historische elementen geven unieke structuur en identiteit aan het gebied, die mooie aanknopingspunten bieden voor het stedenbouwkundig plan.

 

Oude boerderij
De nieuwe woonbuurt ontleent haar naam aan een oude boerderij die aan de Ressense Wal heeft gestaan, de Groote Boel. Op de grens van Lent, bij de Ressense Wal, lag vroeger een gebouw met de naam De Groote Boel. De nieuwe woonbuurt ontleent haar naam aan deze oude boerderij. Het historische landgoed werd vermoedelijk omringd door een slotgracht. De fundering van de boerderij zijn nog zichtbaar. 

 

Deze plek met bijzondere historische waarde keert symbolische terug; wellicht worden de restanten van de Groote Boel er weer zichtbaar gemaakt. Op deze locatie komt een restaurant, waar lunch en diner wordt aangeboden. In de zomer kun je straks heerlijk genieten van een hapje en drankje aan het water. 


Griftdijk
De Griftdijk heeft zijn ontstaan te danken aan de wens om een kortere vaarroute te 

maken tussen Arnhem en Nijmegen. De Grift was de allereerste gegraven trekvaart van de Noordelijke Nederlanden. Mensen vestigden zich rondom het Grift-kanaal. Langs de Grift werden percelen uitgegeven voor bebouwing en daarmee ontstond de opvallende lintbebouwing aan weerszijden van de vaart. Deze structuur is tegenwoordig, bijna 400 jaar later, nog steeds herkenbaar in het gebied. Langs de Grift werd ook een rijweg aangelegd: de voorloper van de huidige Griftdijk. De watergang zelf, de Grift, verdween rond 1930 uit het dorpsbeeld toen de Waalbrug met de bijbehorende rijksweg werd gerealiseerd. De Grift werd gedempt, maar is tot op heden nog goed herkenbaar als een belangrijke structurerende lijn door het gebied.

 

Ressense wal
Het gebied rondom Lent had in het verleden last van overstromingen. Om de landbouwgebieden hiervoor te beschermen, wierpen de bewoners al in de elfde eeuw dwars- en achterkaden op. Daardoor kon het hoge Waalwater via een laagte vrij naar Lent stromen. Om dit water te keren, wierp Ressen de Ressense Wal op. De Ressense Wal is nu een cultuurhistorische lijn die een overgang vormt van de wijk naar de De Waaijer en haar plassen. Een lage groene wal, duidelijk zichtbaar in het landschap, met een groen karakter. Die bijzondere kwaliteit willen we natuurlijk gebruiken in Grote Boel; het vormt straks onder andere een mooi wandelpad met uitzicht op de Oosterhoutse Plas.

In de nieuwe wijk is de Ressense Wal goed terug te vinden. Het vormt de overgang van de wijk naar de De Waaijer en haar plassen. Een lage groene wal, duidelijk zichtbaar in het landschap, met een groen karakter. Over de wal wordt straks een wandelpad aangelegd zodat u kunt genieten van het mooie uitzicht op de Oosterhoutse Plas. Een markante locatie aan de Ressense Wal is het hart van de ganzenvoet nabij de Griftdijk. Het vormt de centrale entree van de wijk, die langs de Ressense Wal als een oprijlaan naar Grote Boel voert.

 

Archeologisch monument
In het noorden van de wijk, boven de waterpartij, is een gebied vrij gehouden van bebouwing. Archeologische vondsten van bijzondere waarde liggen daar verscholen onder het maaiveld. Diverse verkleuringen in de grondlagen vertellen ons van de eerste bewoners in het gebied, de Bataven. Omdat onderzoek ernaar op dit moment te kostbaar is, wordt de historische locatie ongemoeid gelaten en daarom ook nagenoeg niet bebouwd. Dit archeologisch monument krijgt een invulling als park en struingebied: Park Grote Boel. Hier kunt u heerlijk even ontspannen en genieten van de natuur.

 

Meer weten over de archeologische rijkdom van het gebied? Download dan hier de brochure van de afdeling Archeologie van de gemeente Nijmegen, die voor de bouw van de wijk het gebied onderzocht. 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media