LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Beleef de rust en ruimte van een unieke plek

Op de plaats waar jagers en verzamelaars ruim 7000 jaar geleden naar voedsel zochten, hebben bewoners van de gelijknamige wijk straks alle ruimte om te recreëren en te spelen in het groen tussen inheemse bomen, planten en struiken.

 

Locatie

ste planPark Grote Boel verrijst langs de noordgrens van de woonwijk Grote Boel en ligt ingeklemd tussen de Keizer Hendrik VI-singel, de Margaretha van Mechelenweg, de Simon Carmiggeltstraat en de Hella Haassestraat. Anders dan andere parken in de Waalsprong, moet het ontwerp voldoen aan de eisen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) omdat het deel uitmaakt van archeologisch rijksmonument Grote Boel. Niet alleen dienen aanwezige archeologische resten te blijven liggen waar ze liggen en mogen deze sporen niet verloren gaan. Ook moet het park qua uitstraling verwijzen naar het beeld van het gebied ten tijde van het eerste gebruik: jagen en verzamelen.

 

Pionierssoorten

In de aardlagen onder de parklocatie zijn verschillende tijdsperiodes te herkennen. De oudste gevonden resten dateren uit het neolithicum; de tijd van de jagers en verzamelaars. Daarbovenop zijn nog sporen te herkennen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. In de neolithische tijd bestonden nog geen vaste nederzettingen. De rivier had vrij spel, nam steeds een andere loop. Ook in deze omgeving trokken mensen van hoge plek naar hoge plek, afhankelijk van de waterstand en de beschikbaarheid van voedsel, meestal van pionierssoorten. Dat zijn snelgroeiende bomen en planten die zich eenvoudig als eerste vestigen en vermenigvuldigen op door de rivier achtergelaten gronden, ook onder primaire omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de berk, els, es en wilg. Maar ook aan vruchtdragende gewassen zoals de hazelaar, mispel en vlierbes. Al deze inheemse soorten keren terug in Park Grote Boel.

 

Speel aanleidingen

Park Grote Boel is in eerste instantie een park waar bewoners in het groen kunnen spelen en recreëren, zo staat te lezen in het Plan van Aanpak. Dat daarbij het thema ‘Jagers en verzamelaars’ op verschillende manieren terugkomt, maakt het een extra interessante plek. Zo staan er palen op de ophogingen, waar je bijvoorbeeld leuk verstoppertje kunt spelen. Ook zijn er een drietal rotsblokken geplaatst, die uitdagen tot klimmen en klauteren. Er staat op dit moment nog geen speeltoestellen zoals glijbanen en schommels. Na de zomer van 2020 wordt er door de gemeente een participatieproject opgestart met de buurt om te kijken welke wensen er liggen.  

 

Glooiingen

Het terrein om de open ruimtes heen is het decor van ruig gras, bloemrijk gras en plaatselijk kort gemaaid gras. Voor extra afwisseling zorgen de glooiingen in het landschap, waardoor hoge en lage delen van het park op een vloeiende manier met elkaar zijn verbonden. De ophogingen zorgen voor meer reliëf en diepte. Op deze ophogingen zijn palen geplaatst als verwijzing naar deze eerste nederzettingen in het gebied van de Jagers en verzamelaars maar dan in de huidige context voorzien van een speelaanleiding. Bovendien hebben wortels van bomen en struiken zo geen schadelijk effect op de archeologische resten in de bodem, omdat ze relatief wat hoger staan. Door de combinatie van hoge, droge delen en lage, natte delen wordt een boost gegeven aan het landschap van jagers en verzamelaars. In combinatie met de organische vormgeving heeft het park een natuurlijk, speels en uitdagend karakter.

 

Ommetje maken

Door Park Grote Boel loopt een centrale route tussen de Hella Haassestraat en de Ananta Toerstraat. Deze directe verbinding vanuit en naar de wijk is voorzien van functioneel asfalt zonder slijtlaag; de perfecte ondergrond om te (leren) fietsen, wandelen, hardlopen en skaten. Via een bruggetje start de centrale route die zich een weg door het park slingert en uitkomt op het gebied bij het nieuwe kindcentrum De Uitdaging. In het park liggen ook verschillende zandkleurige half verharde wandelpaden die aansluiten op routes vanuit de wijk en de wandelroute over de Ressense Wal, langs de Oosterhoutse Plas. Ideaal voor bewoners die een ommetje rondom hun wijk willen maken.

 

Handige beschutting

Park Grote Boel ligt met de rug langs de Keizer Hendrik VI-singel, de Margaretha van Mechelenweg en de spoorlijn tussen Arnhem en Nijmegen. Langs deze rug zijn de glooiingen met maximaal 12.50 meter boven NAP en zo’n drie meter boven het maaiveld het hoogst. Hierop staan straks verschillende bomen en hogere struiken. Dit zorgt voor een prettig besloten park en tevens handige beschutting tegen mogelijk verkeerslawaai. Verder komt er langs de Margaretha van Mechelenweg nog een geluidsscherm van 150 centimeter hoog. Het scherm wordt opgenomen in het glooiende parklandschap en krijgt een herkenbare, eigen uitstraling door het gebruik van bloeiende klimplanten. Aan de andere kant, langs de watersingel en in aansluiting op de woonwijk, blijft het park open.

 

Unieke plek

De aanleg van Park Grote Boel is een mooi sluitstuk van de wijk Grote Boel. Dat bewoners Park Grote Boel in volle glorie kunnen beleven, duurt misschien nog wel tien jaar als bomen groter zijn en bosschages meer massa hebben. Als je echter de betekenis achter de glooiingen, de bomen, de struiken en de materialen in het gebied kent, ga je letterlijk terug in de tijd en beleef je vanaf dag één het verhaal van een unieke plek.

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media