LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

logo green capitalNijmegen – European Green Capital 2018

Nijmegen is in 2018 de meest duurzame stad van Europa en draagt de titel “European Green Capital”. Samen met partners worden (inter)nationale en lokale evenementen georganiseerd. Er zijn grote en kleine verhalen over klimaat, energie, leefbaarheid, slimme mobiliteit en circulaire economie. Green Capital is voor professionals uit eigen land en uit het buitenland, voor geïnteresseerde toeristen en bezoekers van de stad, maar zeker ook voor eigen inwoners en vooral voor jonge generaties. Op de website https://greencapital2018.nl/ leest u alles hierover.

 

Alle "groene" activiteiten vindt u op: https://greencapital2018.nl/kalender/

 

Op deze pagina besteden wij vooral aandacht aan duurzame ontwikkelingen die direct betrekking hebben op de Waalsprong. Wij hebben de belangrijkste zaken even op een rijtje gezet.

 

Duurzame ontwikkelingen en initiatieven binnen Waalsprong

 • Bezoekerspaviljoen Green Capital 2018: Het Bezoekerspaviljoen op het plein Kelfkensbos is in 2018 het visitekaartje van Green Capital en van Nijmegen. U kunt hier terecht voor alles wat u wilt weten over Green Capital. Bijvoorbeeld voor de folders van onze Groene Routes, informatie over evenementen en andere activiteiten en de Green Capital Challenges. Ook vinden er regelmatig activiteiten plaats in het Paviljoen.
   
 • Groene routes in de Waalsprong: Op de site https://routes.greencapital2018.nl/ kunt u zelf groene fiets- of wandelroutes vinden en samenstellen die u in en rondom de stad als bezoeker, inwoner of professional kunt volgen.
   
 • Operatie Steenbreek: De gemeente Nijmegen neemt deel aan het landelijke project Operatie Steenbreek. Samen met andere organisaties wil Nijmegen de stad groener en klimaatbestendiger maken. Zo willen de initiatiefnemers dit jaar in totaal 100.000 tegels en stenen uit de stad vervangen door groen. Margot Ribberink (bekend als weervrouw van Omroep MAX en Omroep Gelderland) en tevens bewoonster van de Waalsprong is een belangrijke ambassadeur voor Nijmegen. Lees meer op: https://www.operatiesteenbreek.nl/duizenden-bomen-geplant-in-nijmegen-bij-start-operatie-steenbreek/
 • wadiDuurzaam watersysteem: In de Waalsprong is een bijzondere en duurzame kringloop voor regen- en kwelwater aangelegd. Goten, wadi’s en singels bepalen het straatbeeld in de Waalsprong; hierin wordt het regenwater opgevangen. De wadi's en singels staan in verbinding met drie grote waterplassen die zijn aangelegd in De Waaijer. In natte periodes wordt het wateroverschot in de waterplassen opgevangen. In droge tijden wordt het water vanuit de plassen rondgepompt via de singels. Met dit zelfstandig werkende watersysteem ontzien we de rivieren en krijgen de nieuwe wijken in de Waalsprong een groen en waterrijk kakakter.
   
 • Windpark Nijmegen Betuwe en toekomstig zonnepark: Sinds eind 2016 wekken vier windmolens duurzame energie op in de Waalsprong. Binnen coöperatie Windpower Nijmegen zijn burgers uit de regio samen eigenaar van het windpark. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van de eigen regio. Lees meer op: http://www.windparknijmegenbetuwe.nl/
 • Snel fietspad Rijnwaalpad: Het Rijnwaalpad verbindt Arnhem en Nijmegen door middel van een 17 km lang fietspad. De snelfietsroute is op 3 juli 2015 geopend en is daarmee de eerste snelfietsroute van de regio. Het is een vrij liggende snelfietsroute waar fietsers niet hoeven te wachten bij verkeerslichten. Voor het Rijnwaalpad is nieuwe infrastructuur aangelegd, zoals een fietstunnel onder de snelweg A15, een fietsbrug bij Lent en een tunnel bij Bemmel.
   
 • Stadswarmte: In de nieuwe wijken van de Waalsprong zijn en worden voor het grootste deel aangesloten op het Warmtenet Nijmegen. Afvalenergiecentrale ARN is de kachel van de Waalsprong. Bij de verbranding van het afval, afkomstig uit onder andere de regio Nijmegen, komt veel warmte vrij die grotendeels wordt omgezet in elektriciteit. De resterende warmte (die eerder niet benut werd) wordt tegenwoordig gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen. Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO²-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energie neutrale stad te zijn. De energiebehoefte van ARN wordt lokaal opgewekt.
   
 • Klimaatadaptatie: Door klimaatverandering krijgen rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen heeft er in 2016 een dijkverlegging plaatsgevonden binnen het landelijke programma “ Ruimte voor de Rivier”. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water, waren rivierkundige maatregelen noodzakelijk. Er is toen besloten om de dijk bij Nijmegen - Lent 350 meter landinwaarts te verleggen. Zodoende kwam er ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nieuwe nevengeul (de huidige Spiegelwaal) biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.  Door het verleggen van de dijk en het graven van een nevengeul is een langgerekt eiland in de Waal ontstaan. Het eiland en de nevengeul vormen inmiddels samen een uniek rivierpark.

  Op dit moment zijn ook de voorbereidingen op de dijkversterking bij Lent in volle gang. Hier wordt een steunberm ingebracht in de bestaande dijk. Zo wordt tegendruk gegeven als het hoge water tegen de dijk staat. Door het aanbrengen van de binnendijkse steunberm ontstaan hoogteverschillen. De woningbouw wordt daarin op een slimme manier geïntegreerd. Zo ontstaan dijkwoningen, die deels in de dijk worden gebouwd. Ook voor de geplande appartementen in De Stelt-Zuid geldt, dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het dijklichaam. Lees meer hierover op: https://www.waalsprong.nl/lent/algemeen/dijkversterking-in-stelt-zuid/

 

green capitak challengesNaast bovengenoemde grootschalige initiatieven, is tevens actieve participatie van burgers nodig. Zo bestaan er al diverse burger initiatieven en zijn er zogenaamde Green Capital Challenges in het leven geroepen. Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Zwerfvuilacties: er worden regelmatig dagen georganiseerd waarop burgers gezamenlijk zwerfvuil gaan opruimen. Lees meer op: https://www.greencapitalchallenges.nl/nijmegen-raapt-het-in-een-keer-op/
   
 • Operatie Steenbreek: inwoners van Nijmegen kunnen zelf een bijdrage leveren door de stenen uit eigen tuin te vervangen door groen.
   
 • De groene prijsvraag: dit is een prijsvraag die in het leven is geroepen om inwoners van Nijmegen te laten zien dat je al op een heel eenvoudige manier kunt bijdragen aan een duurzamer Nijmegen. Per keer kun je 1 keer meespelen. De prijsvragen worden dit jaar nog in juli en september 2018 gelanceerd, elke keer met een ander thema. Lees meer op: https://www.greencapitalchallenges.nl/de-groene-prijsvraag-2/

Een actueel overzicht van de toekomstige Green Capital Challenges is te vinden op: https://www.greencapitalchallenges.nl/#challenges

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media