LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werkzaamheden in Grote Boel

Woensdag 18 September 2019 | reacties 0
19a66378-b741-40a4-a704-62109b6b66c9

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het definitief inrichten van Grote Boel. Maar ook de komende weken gaat er nog veel gebeuren. We vertellen je graag meer over de werkzaamheden, bereikbaarheid, planning en de afvalinzameling.

 

Werkzaamheden

In het noordelijk deel van de wijk wordt op dit moment de Simon Carmiggeltstraat ingericht. Deze straat krijgt een verharding van klinkers.

 

In de Heinrich Böllstraat en de Hella Haassestraat wordt de straat geasfalteerd en worden parkeervakken en goten en aanliggende opritten van woningen bestraat. De werkzaamheden in de Heinrich Böllstraat vinden plaats tussen 23 september en 4 oktober. De werkzaamheden in de Hella Haassestraat vinden plaats tussen 30 september en 11 oktober.

 

De Heinrich Böllstraat en de Hella Haassestraat worden voorzien van een extra laag asfalt en een rode deklaag. Deze straten worden als fietsstraat ingericht. Dit gebeurt in de week van 14 oktober.

 

Het groen in de wijk wordt na de werkzaamheden geplant. Het wordt geplant in het plantseizoen, dat loopt van oktober tot en met april.

 

Bereikbaarheid van de wijk werkzaamheden

In kaart hiernaast (klik op de kaart voor een grotere weergave) zie je een overzicht van welke straten wanneer zijn afgesloten. Kindcentrum De Uitdaging is bereikbaar via de Keizer Hendrik VI-singel. Uw woning blijft altijd te voet bereikbaar. Om de bereikbaarheid van uw woning te waarborgen nemen we tussen maandag 23 september en vrijdag 18 oktober een aantal maatregelen. Namelijk:

  • Op de hoek van de Heinrich Böllstraat en de Simon Carmiggelstraat wordt een tijdelijke parkeerplaats ingericht. Ook wordt hier de mogelijkheid geboden om te kunnen keren.
  • Bewoners ten zuiden van de Heinrich Böllstraat kunnen tijdelijk de wijk in zuidelijke richting (via de Simone de Beauvoirstraat) verlaten. Daarvoor worden er twee tijdelijke doorgangen op de aangrenzende parkeerplaatsen gemaakt en wordt de paal in de Karel Glastra van Loonstraat tijdelijk weggehaald.
  • Om de wijk te kunnen verlaten richting de Keizer Hendrik VI-singel wordt een tijdelijke dam met duiker over de watergang aangelegd.
  • Bewoners van de Nelly Sachsstraat kunnen de wijk, van maandag 30 september tot en met vrijdag 18 oktober, verlaten door de Hella Haassestraat over te steken, en vervolgens via de García Lorcastraat richting de Simon Carmiggelstraat gaan.
  • Bewoners van de Brink (aan de oneven zijde) en bewoners van Heinrich Böllstraat 1 t/m 18 kunnen de wijk verlaten via de achtergelegen parkeerplaatsen.

Afvalinzameling

Wanneer je gewend bent je afval op de Heinrich Böllstraat of Hella Haassestraat aan te bieden verandert er tijdelijk iets in je situatie om afval aan te bieden. Tussen donderdag 19 september en vrijdag 18 oktober wordt afval aan de achterzijde van de woning opgehaald. In de kaart zie je waar je het afval kunt aanbieden.

 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het Wooninformatiecentrum Waalsprong, of loop even langs!

 

Bewoners van Grote Boel hebben een brief ontvangen met alle informatie.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media