LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vrije busbaan Prins Mauritssingel

Woensdag 29 Januari 2014 | reacties 0
lijnbus-op-straatklein

In het voorjaar van 2014 laat de gemeente aan de westzijde van de Prins Mauritssingel (richting stad) een vrijliggende busbaan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aanleggen. Dit betreft het deel tussen het splitsingspunt Lent en het kruispunt met de Vrouwe Udasingel. De huidige busbaan wordt omgebouwd tot derde rijstrook voor verkeer dat stadinwaarts rijdt. De nieuwe busbaan wordt in de zomer van 2014 opengesteld.


De populieren aan de westzijde van de Prins Mauritssingel moeten voor de nieuwe busbaan wijken. In het verleden is als gevolg van de realisatie van het splitsingspunt al een deel van de bomen verwijderd. Maar ook storm en ziekten hebben in het verleden hun tol geëist. Van de oorspronkelijke bomenrij zijn nu nog 23 populieren over. Deze bomen worden vóór 1 maart 2014 gerooid. Hiervoor is in 2011 een kapvergunning verleend. Aan weerszijden van de nieuwe busbaan worden nieuwe bomen (populieren) geplant. Deze dubbele bomenrij sluit aan op de nieuwe bomenrij bij het splitsingspunt.

 

Tweede fase
In een later stadium wordt ook op het deel tussen de Ovatonde en de Vrouwe Udasingel een vrijliggende busbaan langs de Prins Mauritssingel aangelegd. Te zijner tijd zullen ook daar de bestaande populieren worden vervangen door een nieuwe dubbele bomenrij. Dit zal naar verwachting plaatsvinden na 2014.

 

Verkeershinder
Om de bomen veilig te kunnen kappen worden verkeersbeperkende maatregelen genomen op de Prins Mauritssingel. Om hinder voor het autoverkeer te voorkomen, vinden de werkzaamheden plaats buiten de spits.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media