LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Voortgangsbericht over Hof van Holland en Woenderskamp

Dinsdag 20 Juni 2017 | reacties 15
referentiebeeld-voor-hvh

Het líjkt misschien al langere tijd stil te zijn als het gaat om de ontwikkelingen van Hof van Holland en omgeving. Niets is minder waar: achter de schermen is hard gewerkt.

 

Woensdag 14 juni heeft  de gemeenteraad de bestemmingsplannen voor Hof van Holland en Woenderskamp, de beeldkwaliteitsplannen voor beide gebieden en de MER vastgesteld. De Europese aanbesteding voor het winkelcentrum in Hof van Holland, in combinatie met de eerste woningen, is gestart.
 

Bestemmingsplannen

Aanstaande woensdag behandelt de gemeenteraad de bestemmingsplannen voor Hof van Holland en Woenderskamp. Als de raad instemt met de plannen start een periode van tervisielegging Hiermee is de juridische basis voor de ontwikkeling van een nieuwe fase van de Waalsprong gelegd.
 

Niet stil gezeten

De bestemmingsplannen voor Hof van Holland en Woenderskamp zijn in december 2016 in procedure gegaan. Intussen is echter niet stilgezeten. In het gebied wordt onder andere archeologisch onderzoek verricht en wordt gezocht naar ‘niet gesprongen explosieven’. Dit is een standaard onderzoek in de Waalsprong, omdat tijdens WO II veel gevochten is in de omgeving en er wellicht nog zaken liggen die mogelijk gevaar opleveren tijdens de bouw. Zo wordt voorbereid op het bouwrijp maken van de eerste gebieden die straks worden vrijgegeven voor (woning)bouw.
 

Europese aanbesteding

De gemeente is op zoek naar een ontwikkelaar die het winkelcentrum gaat ontwikkelen, in combinatie met een eerste fase voor woningbouw. Daarvoor wordt een partij gezocht, die voldoende ervaring heeft in ontwikkeling van commercieel vastgoed en bovendien de mogelijkheden heeft om deze financiële investering te doen. Dat gebeurt door middel van een Europese aanbesteding.

 

Direct na de zomer selecteert de gemeente drie partijen die zich voor deze aanbesteding hebben gemeld. Door middel van intensieve gesprekken wordt het plan nader gespecificeerd. Uit de planuitwerking en biedingen die door de deelnemende partijen wordt gedaan, maakt de gemeente vervolgens een definitieve keuze. Zo wordt gewerkt aan een plan, dat inhoudelijk en financieel zo optimaal mogelijk uitpakt. Deze ‘dialoogfase’ zal enkele maanden gaan duren. Verwachting is dat in 2018 het te ontwikkelen gebied bouwrijp kan worden gemaakt en dat bouw van het winkelcentrum en de woningen in de loop van 2018 / begin 2019 kan starten. 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Erik (dinsdag 20 juni 2017)

En dit is weer uitstel, vele waalsprongers willen dat eind 2018 er al een deel van het centrum af is!! Het is om te huilen dat de ontwikkelingen in de waalsprong zo belachelijk lang duren en afspraken niet na worden gekomen

Redactie Waalsprong (woensdag 21 juni 2017)

Beste Erik, jammer dat je het zo ervaart. Klopt dat delen van de ontwikkeling in de Waalsprong vertraging hebben opgelopen. De ecnomische crisis en de daarbij behorende terugval op de woningmarkt hebben ook de Waalsprong geraakt. En ondernemers rekenen nu ook eenmaal uit, hoeveel klanten zij in het gebied kunnen bedienen met hun aanbod. Gelukkig worden er nu grote slagen gemaakt, en gaat binnenkort de schop de grond in, zoals in bovenstaand bericht wordt verteld. Bedoeling is inderdaad om zo snel mogelijk te beginnen met een eerste winkel'pit'. Bij de ontwikkeling is ook oog voor gezelligheid en ontmoeting, en voorzieningen, zodat een echt hart gaat ontstaan, waar iedereen zich thuis voelt. We hopen samen met jou (en werken er natuurlijk hard aan), dat dat snel werkelijkheid wordt!

Oosterhout (zaterdag 24 juni 2017)

Aan hoeveel winkels en welk soort winkels wordt hierbij gedacht?

Redactie Waalsprong (dinsdag 27 juni 2017)

@Oosterhout. In Hof van Holland worden straks winkels, werken, wonen en maatschappelijke voorzieningen samengebracht. Er komt een winkelcentrum met winkels voor dagelijkse boodschappen en aanvullende speciaalzaken, horeca en maatschappelijke voorzieningen. De details zijn nu nog niet bekend. Na de aanbesteding zal de gekozen partij dit verder gaan uitwerken. Op deze site en via de nieuwsbrief (aanmelden via www.waalsprong.nl/nieuwsbrieven) blijf je op de hoogte.

jakob (dinsdag 27 juni 2017)

Wanneer kan ik me definitief inschrijven voor een bepaalde wijk/woningtype in deze plannen?

Josette (dinsdag 27 juni 2017)

Bij steeds meer mensen is er ook een behoefte om kleiner te wonen. In diverse gemeenten worden projecten opgestart, zoals mogelijkheden voor het neerzetten van tiny houses, of andersoortige kleinere woningen, volledig duurzaam. Is de gemeente Nijmegen ook met dit soort ideeen bezig, of wordt hier voor de nabije toekomst over nagedacht? Groet, Josette

Wil Smulders (woensdag 28 juni 2017)

Is een kaart van het bestemmingsplan Hof van Holland online beschikbaar?

Redactie Waalsprong (donderdag 29 juni 2017)

@jakob inschrijven voor woningen is nu nog niet mogelijk. Eerst zal er uit de aanbesteding een partij gekozen worden die de ontwikkeling op zich zal nemen. Dit zal in 2018 verder vorm gaan krijgen. Het is daarom nu nog niet bekend wanneer er concreet woningaanbod is. Via deze website en de nieuwsbrief van de Waalsprong (www.waalsprong.nl/nieuwsbrieven) blijft u op de hoogte.

At (donderdag 29 juni 2017)

Ik ben al meer dan 8 maanden bezig om een woning van max 220000 te kopen. Dat lukt steeds niet omdat er iedere keer 10tallen mensen voor mij zijn. Naast dat het allemaal belachelijk traag is het ook een spelletje van de ondernemers van de overheid om zo de economie aan te trekken. Lage rentes maar weinig of geen woningen. Rot toch op man

Redactie Waalsprong (donderdag 29 juni 2017)

@Josette, tiny houses is een woontrend die ook onze aandacht heeft, sterker nog, de eerste tijdelijke tiny houses stonden al op de Lentse Warande vorig jaar! Ook in onze Idee├źncompetitie (zie www.langsdewaalnijmegen.nl) zijn 2 initiatieven die een prijs hebben gewonnen, die aansluiten bij deze gedachten. Indieners van het idee kijken nu naar de mogelijkheden om dit te realiseren.

Redactie Waalsprong (donderdag 29 juni 2017)

@Wil Smulders, het bestemmingsplan is aanwezig op www.ruimtelijkeplannen.nl

At (donderdag 29 juni 2017)

Ik ben al meer dan 8 maanden bezig om een woning van max 220000 te kopen. Dat lukt steeds niet omdat er iedere keer 10tallen mensen voor mij zijn. Naast dat het allemaal belachelijk traag is het ook een spelletje van de ondernemers van de overheid om zo de economie aan te trekken. Lage rentes maar weinig of geen woningen. Rot toch op man

Jos (zondag 02 juli 2017)

Wat de tinyhouses betreft: volgens mij heb ik dit idee 4 jaar geleden al geopperd bij het informatiecentrum. Het zou bij de gemeente voorgelegd worden. Nooit iets teruggehoord. Ze schijnen er mee bezig te zijn. Beetje laat en erg jammer. Ze hadden er al kunnen staan !!

Redactie Waalsprong (maandag 03 juli 2017)

@At: er is inderdaad momenteel geen aanbod. Via deze site en de nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Heeft u zich al eens verdiept in de mogelijkheden voor een starterslening? Op www.starterslening.nl leest u er meer over.

Redactie Waalsprong (maandag 03 juli 2017)

@At: er is inderdaad momenteel geen aanbod. Via deze site en de nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Heeft u zich al eens verdiept in de mogelijkheden voor een starterslening? Op www.starterslening.nl leest u er meer over.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media