LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Tijdelijke schoollokalen bij basisschool De Verwondering

Maandag 12 Juni 2017 | reacties 0
vinger-opsteken

Aan het begin van het schooljaar 2017/2018 start een nieuwe school in Lent. Een kleine groep leerlingen van voornamelijk kleuters, vindt onderkomen in een tijdelijk schoolgebouw, dat nabij basisschool de Verwondering wordt gebouwd. Stichting Conexus, waar de nieuwe school onder valt, deelt via deze site graag meer informatie over deze ontwikkelingen.

 

De locatie nabij De Verwondering is voor de nieuwe school een tijdelijke. Het nieuw te bouwen schoolgebouw vindt uiteindelijk zijn plek ten oosten van de woningbouw in De Stelt. Realisatie ervan wacht nog op het doorlopen van procedures en een door het Waterschap aangekondigde aanpassing van de dijk.

 

Snelle groei

Per augustus 2017 ontstaat al een behoefte aan een nieuwe basisschool; de bestaande basisscholen zijn volledig vol. De groei van het Lentse leerlingenaantal gaat sneller dan vorig jaar nog werd voorzien. De nieuwe school start met een groep van circa 30 leerlingen, voornamelijk kleuters. Deze groep leunt voor de benodigde voorzieningen op die van basisschool De Verwondering, gevestigd aan de George Brassensstraat op het eiland van de wijk Laauwik. Verwachting is dat de nieuwbouw in het zuidoosten van Lent over 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd. Tot die tijd wordt dus onderwijs gegeven aan een groeiend aantal leerlingen in het tijdelijke onderkomen nabij De Verwondering.

 

Locatie

De tijdelijke school landt op een plek waar eigenlijk woningbouw is gepland. Die plannen daarvoor schuiven even op de lange baan, deze worden weer opgepakt als de tijdelijke school niet meer nodig is. Bij de school wordt ook een speelplaats aangelegd; de grote boom op het terrein blijft behouden. De ingang van de school bevindt zich aan de Barbarossastraat; halen en brengen van leerlingen zal dus via de noordzijde gebeuren. Het schoolbestuur zal een dringend verzoek doen aan ouders om bij gebruik van de auto te parkeren bij De Verwondering, De Ster of het parkeerterrein bij Jan Linders, en het laatste stuk te voet af te leggen.

 

Stichting Conexus spreekt uit het belangrijk te vinden deze ontwikkelingen in ‘goed nabuurschap’ te delen. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan nodigt het stichtingsbestuur u van harte uit om contact op te nemen, zodat uw aandachtspunten zo veel mogelijk in de overwegingen meegenomen kunnen worden.

Locatie tijdelijke school (let op noordpijl)

 

Onderwijs in de Waalsprong goed voorzien

Bij de ontwikkelingen van een nieuw stadsdeel als de Waalsprong, wordt rekening gehouden met bijbehorende voorzieningen als winkels, gezondheidszorg, basisscholen en kinderopvangmogelijkheden. De realisatie ervan loopt gelijk op met de ontwikkeling van woningen en daarmee het groeiende aantal bewoners in de Waalsprong.

 

Gedurende de realisatie van de Waalsprong zijn al verschillende basisscholen gerealiseerd. Zo beschikt de wijk Oosterhout over basisschool de Oversteek en is in het naastgelegen Grote Boel een nieuwe school De Uitdaging voorzien. Deze school is in het schooljaar 2016/2017 al gestart vanuit een tijdelijke locatie in De Klif.

 

Lent kende van oudsher als de Geldershofschool en in de loop van de jaren zijn daar basisscholen Het Talent en De Verwondering bijgekomen, om het groeiende aantal schoolgaande kinderen van goed onderwijs te voorzien. Recent nog is daarvoor De Geldershof uitgebreid en momenteel vindt uitbreiding van De Verwondering plaats. Ook de Windroos voor speciaal basisonderwijs heeft haar plek gevonden De Waalsprong. De wat oudere jeugd kan inmiddels ook kiezen voor het Citadelcollege.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media