LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Start bouwrijp maken Zuiderveld fase C

Vrijdag 1 Juli 2022 | reacties 0
regenboog-foto-van-marloes-boom

Zuiderveld is een wijk-in-aanbouw. De wijk heeft al diverse bewoners. Deze wonen in Fase A en B. Binnenkort start het bouwrijp maken van fase C. Ook wordt er verder gewerkt aan het woonrijp maken van fase A en B. Onlangs is er een nieuwe aansluiting gemaakt met de Griftdijk en Op de Set. Deze wordt eind juli geopend voor woonverkeer.

 

Aangezien fase A en fase B al bewoond zijn is ervoor gekozen om fase C af te sluiten met bouwhekken om het al bewoonde deel van Zuiderveld en het gedeelte dat nu in ontwikkeling gaat van elkaar te scheiden. Deze keuze zorgt ervoor dat het meeste bouwverkeer van het woonverkeer wordt gescheiden. Dit is veiliger en zorgt tevens voor zo min mogelijk overlast voor  bewoners.

In fase A en B wordt verder gewerkt aan het woonrijp maken van dit gebied. Daarover later meer.

 

Bouwrijp maken

Met bouwrijp maken worden er werkzaamheden uitgevoerd zodat de grond klaar is om op te bouwen.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Het aanleggen van de hoofdleiding van de riolering;
Het aanleggen van de hoofdleidingen voor nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit;
Het aanleggen van tijdelijke bouwwegen;

Als deze werkzaamheden afgerond zijn, is het gebied bouwrijp en kan er gestart worden met de bouw van de geplande woningen.

De aannemer die bouwrijp gaat maken start in week 27 (4 juli) met de voorbereidende werkzaamheden. Daarna gaat deze aannemer verder met de bovengenoemde werkzaamheden. Het bouwverkeer maakt hierbij gebruik van de bouwweg.  Op het kaartje bij de rode A.

Woonrijp maken fase A en fase B

In fase A en B wordt verder gewerkt aan de definitieve inrichting, het woonrijp maken. Wat betreft het groen betekent dat dat de wadi’s zijn of worden ingezaaid en beplant. In de tussentijd proberen we zo goed mogelijk de begroeiing kort te houden door regelmatig te laten maaien. De noordelijke wadi die van west naar oost loopt wordt in een later stadium gereed gemaakt, aangezien deze onderdeel is van fase C. 

Ook wordt er op diverse plekken nog gewerkt aan de definitieve bestrating. Zoals het stukje bij de kruising Jacques Tati straat en Op de Set (bij de tandarts)en de Billy Wilderstraat/Zuiderveld. De verwachting is dat in het najaar klaar is.

 

Aansluiting Griftdijk – Op de Set

Onlangs is er een aansluiting gemaakt tussen de Griftdijk en Op de Set (bij de rode B). Op dit moment is deze nog afgesloten. Dat heeft te maken met veiligheid en een aantal werkzaamheden. Er moet nog een rioolaansluiting worden gemaakt voor fase C met de put die op deze kruising ligt. En er moet nog bestraat worden.

Zodra deze werkzaamheden gereed zijn zal deze aansluiting worden geopend voor woonverkeer. Dat zal in de week van 25 juli zijn.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media