LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Oosterhoutse Plas naar volgende fase

Maandag 25 Januari 2021 | reacties 12
uitzicht-op-noordoeveruitsnede

De afgelopen jaren is aannemer Boskalis bezig geweest met de realisatie van drie plassen als natuur- en recreatiegebied in de Waalsprong. Na de jarenlange zandwinning, wordt dit jaar ook de Oosterhoutse Plas opgeleverd. Het werk daar is gereed, daarom worden binnenkort de betonplaten die werden gebruikt voor de bouwweg voor zandtransport weggehaald. Ook wordt er binnenkort gestart met het inrichten van de zuidoever, zodat u komend voorjaar volop kunt genieten van deze plas.

 

De Oosterhoutse plas is een plas die ligt tussen Grote Boel aan de noordzijde en de nog te realiseren wijk Koudenhoek aan de zuidzijde en is dus omgeven door bebouwing. Rondom de plas zijn er mogelijkheden voor wandelen, fietsen en spelen.

 

Bouwweg

Begin dit jaar is Boskalis gestart met de ontmanteling van de zandtransportroute vanuit de haven in de Oosterhoutse Waarden naar de Oosterhoutse plas. Daaronder valt ook de kruising van de betonplatenbaan met de Griftdijk-Noord. De slagbomen op deze kruising worden buiten werking gezet. Als alles volgens planning verloopt, is begin maart de gehele bouwweg weggehaald.

 

Inrichting van openbare ruimte rondom de Oosterhoutse Plas

Na het opruimen van de werkweg start Boskalis ook met de inrichting van de zuidoever van de plas. De zuidoever moet zich als een natuurlijke rietoever ontwikkelen met twee zogeheten ‘moeraseilanden’. De eilanden vormen bijzondere plekken in de rietoever, ze lichten op als bijzondere elementen uit het riet. Bij deze eilanden komen ook bankjes te staan, zodat u tijdens uw wandeling even kunt rusten genietend van een prachtig uitzicht. Naar verwachting kunt u deze zomer nog genieten van de ingerichte zuidoever. 

 

Fietspad oostzijde Oosterhoutse Plas

Aan de oostzijde van de Oosterhoutse Plas ligt een pad waar wandelaars en fietsers al regelmatig gebruik van maken. Het pad wordt tijdelijk afgesloten omdat het een doodlopende route is voor fietsers en omdat het pad tijdens de bouw van de drijvende woningen wordt gebruikt door bouwverkeer. In de definitieve situatie wordt het pad ingericht als recreatieve route waar fietsers en voetgangers gebruik van kunnen maken als doorgaand verkeer en bewoners van de drijvende woningen als bestemmingsverkeer.

 

Wonen op de Oosterhoutse Plas

Nu de zandwinning en de aanleg van de Oosterhoutse Plas gereed zijn, wordt ook de ontwikkeling van het drijvend wonen op deze plas voorbereid. Het bestemmingsplan daarvoor is vorig jaar in procedure geweest en is inmiddels vastgesteld. Voor de realisatie van de woningen op de plas worden ontwikkelaars uitgenodigd een plan in te dienen. Hierna worden de plannen verder uitgewerkt. De oever die gecombineerd wordt met wonen wordt op een later moment ingericht in afstemming met de klankbordgroep.  

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

BT (maandag 01 februari 2021)

Ik heb in 2017 mijn nieuwbouwwoning gekocht aan de Grote Boel. Er werd toen volop geadverteerd met "daar waar Water en Groen elkaar ontmoeten" en juist dat sprak mij zo aan. De meest prachtige tekeningen en maquettes werden geëtaleerd. Helaas blijkt dit geschetste beeld niet te kloppen en had de slogan moeten zijn: "daar waar waterwoningen en groen elkaar ontmoeten". Het groen is nog ver te zoeken maar door het (niet) maaibeleid van de gemeente, vertrouw ik erop dat dat wel goed komt. Nature will find a way. Dat de waterwoningen er komen is wel duidelijk. De gemeente verdient teveel aan dit soort projecten om het te laten schieten.

Redactie Waalsprong (dinsdag 02 februari 2021)

Geachte BT, de uitspraak ‘Waar water en groen elkaar ontmoeten’ is inderdaad gebruikt voor De Waaijer, waar drie grote plassen en omliggend landschap een heerlijk uitloopgebied vormen voor bewoners. De Zandse Plas is gericht op landschap, de Lentse Plas op recreatie, en de Oosterhoutse Plas is in meer stedelijke omgeving gerealiseerd: zo grenst de wijk Grote Boel aan de Plas, wordt ten zuiden van de plas de wijk Koudenhoek gebouwd, en wordt aan de oostzijde drijvend wonen gerealiseerd. Er zijn dus drie gevarieerde plassen, met ieder een eigen karakter. Er is vanaf het begin van de ontwikkeling ingestoken op wonen op de Lentse en Oosterhoutse Plas; zo is ook op maquettes altijd een suggestie van wonen op de plas aangegeven. In de loop van de tijd zijn de plannen daarvoor verder uitgewerkt, en worden nu inderdaad steeds concreter. De inrichting rondom de Oosterhoutse Plas is – zoals hierboven te lezen is – nog niet geheel af. Onderhoud en maaien volgen tijdens de ontwikkeling nog een beperkt regime, en groen moet nog aanslaan. Na oplevering door de aannemer en in de warmere (groei)maanden krijgt dit zéker meer aandacht. Evt. klachten over (groen)onderhoud kunt u altijd melden bij de Meld- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen!

Jw (woensdag 03 februari 2021)

De plas gaat prachtig worden! Ik was benieuwd of het fietspad aan de oostzijde ook gaat aansluiten op de rotonde bij Disveld en het nieuwe Citadel. Is hier al een situatie tekening van gemaakt? Voor de coronatijd was het fietspad op de Grifdijk soms overbezet.

Redactie Waalsprong (woensdag 03 februari 2021)

Beste JW, er zijn inderdaad plannen om een fietspad van de oostzijde van de Oosterhoutse Plas naar de rotonde bij het Citadel College te realiseren. Het pad loopt dan door de toekomstige wijk Koudenhoek-Noord, maar er zijn helaas er nog geen tekeningen.

L (zaterdag 06 februari 2021)

De zandtransport route is nu de enige weg die bewoners kunnen nemen om naar de dijk te lopen of te fietsen. Blijft die kant van de weg wel behouden of komt er daar een nieuwe weg voor in de plaats? Want anders is het voor bewoners van oa de Grote Boel wel heel ver weg waar ze de dijk op kunnen.

RJ (dinsdag 09 februari 2021)

We wonen in de Grote Boel en maakten geregeld gebruik van de zandtransportroute naar de Waaldijk om te wandelen. Ik hoop dat daar snel een vervanging voor komt. Anders loopt het wandelpad tussen de perenbomen in 't Perenlaantje naar de dijk ook dood.

Redactie Waalsprong (woensdag 10 februari 2021)

Beste L en RJ, inderdaad jammer, dat door het afbreken van de zandroute de wandeling naar de dijk vervalt, maar eigenlijk was die weg niet open voor publiek... ;-). Maar het komt goed, hoor! Als straks het appartementencomplex in Park Waaijenstein gereed is, komt hier een prachtige groene omgeving, met wandel- en fietspaden. Daar komt ook een pad naar de dijk bij. Het komt er dus, maar nog even geduld! Ook het Perenlaantje wordt overigens opgenomen in de plannen rondom het appartementencomplex.

Raymond Breidenbach (woensdag 03 maart 2021)

Het plan Koudenhoek komt dus tussen de Oosterhoutseplas en het Citadel. Wat wordt er eingelijk gerealiseerd tussen het Citadel en de Brandweer? Dat is het open stuk waar nu alleen nog 2 huizen staan.

Redactie Waalsprong (woensdag 03 maart 2021)

Beste Raymond, klopt inderdaad. Koudenhoek is opgedeeld in een noord en zuid deel. Het noordelijk deel van Koudenhoek ligt tussen de Oosterhoutse Plas en het nieuwe gebouw van Citadel College. Het zuidelijk deel ligt tussen het nieuwe Citadel College en de brandweer. Ook in het zuidelijk deel worden woningen gerealiseerd. De plannen hiervan zijn nog in uitwerking.

Jeroen Hageraats (dinsdag 20 juli 2021)

Het is oprecht een heerlijke plek waar ik regelmatig kom om te zwemmen. Ik heb het idee dat het erg schoon water is en behoorlijk diep afgegraven. Er word gelukkig nauwelijks gerecreëerd waardoor het rustig is en niet word vervuild door achter gelaten blikjes en plastic Ik hoop dat het zo blijft!

Redactie Waalsprong (woensdag 21 juli 2021)

Beste Jeroen, dank voor het compliment, het is inderdaad een mooie plek. Zwemmen in de Oosterhoutse Plas mag, maar let op! Dat is voor eigen risico! Het water in de Lentse Plas - die ingericht is met recreatiestrandjes - wordt periodiek gecontroleerd op kwaliteit. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van blauwalg, bij mooi weer. Je kunt dat terugzien op www.zwemwater.nl. Het water in de Oosterhoutse Plas wordt níet gecontroleerd!

Vincent Roest (maandag 01 mei 2023)

Wat zonde zeg die waterwoningen, belachelijk plan! Jammer dat de gemeente het nodig vindt om zelfs op die laatste rustige plekjes het nodig vindt om deze rust te verzieken. Ik hoop echt met heel mijn hart dat deze plannen niet doorgaan. Maar heb er een hard hoofd in.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media