LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Ontsluiting appartementencomplex Waaijenstein via Woenderskamp

Woensdag 11 Juli 2018 | reacties 6

Na onderzoek en overleg met omwonenden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de ontsluiting van de kavels en landgoedwoningen in Waaijenstein via de Volsellastraat zal gaan en het appartementencomplex Waaijenstein via  Woenderskamp. Met dit nieuwe voorstel wordt tegemoet gekomen aan bezwaren van omwonenden. Het nieuwe voorstel is besproken met omwonenden; naast met hun belangen is er onder andere rekening gehouden met landschappelijke inpassing, verkeer en financiën.

ontsluiting waaijenstein

In park Waaijenstein worden 14 kavels en een appartementencomplex met maximaal 85 appartementen gebouwd. Oorspronkelijk  was het plan om al deze woningen te ontsluiten via de Van Boetzelaerstraat naar de Volsellastraat. De bewoners van de Volsellastraat maakten zich zorgen over het extra verkeer in deze straat. Daarom heeft de gemeente onderzocht of ten minste het appartementencomplex in zuidelijke richting naar de nog te bouwen wijk Woenderskamp kan worden ontsloten. Dat blijkt haalbaar.

 

Bewoners en bezoekers van het appartementencomplex rijden straks via een route door de Ressense Wal (het Perenlaantje) richting Woenderskamp. De route komt op een plek in het Perenlaantje waar al bomen ontbreken of waar pas (jonge) bomen zijn aangeplant.
De gekozen ontsluiting is een logische oplossing waardoor het park minder hoeft te worden doorsneden. De ontsluiting van de appartementen kan goed worden meegenomen in het ontwerp van de nieuwe wegenstructuur in Woenderskamp. De gekozen ontsluiting zal nu verder worden uitgewerkt. Ook hierbij zal de omgeving worden betrokken. 

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (donderdag 12 juli 2018)

En weer een gemiste kans. Al tijdens de inspraakavonden voor de 'bewonersvriendelijke' knip is aangegeven door de gemeente dat de ontsluiting van de Scheg het laatste stukje via de Terralaan zou lopen en dan via de nieuwe rotonde verbonden zou worden met de Griftdijk, in plaats van via de Volsellatraat (Redactie: niet laan). Voordelen: - Alleen bestemmingsverkeer hoeft nog het fietspad te kruizen. - Betere (overzichtelijkere) aansluiting op de griftdijk. Het enige nadeel was dat auto's misschien per abuis rechtdoor de busbaan op zouden rijden. Daarom zou dit worden gemonitord om te kijken of een afsluiting van de busbaan ter hoogte van de huidige oversteekplaats voor auto's nodig is. Dit is zo overduidelijk een betere oplossing dan ontsluiting via het noordelijke deel van de Volsellastraat dat ik niet begrijp dat de gemeente haar toezegging op dit punt maar niet nakomt.

Redactie Waalsprong (donderdag 12 juli 2018)

Beste David, de plannen voor een andere aansluiting van de Scheg zijn nog niet definitief van de baan. Besluitvorming of dit wel of niet gaat gebeuren is alleen losgetrokken van de aanleg van de rotonde en het in werking stellen van de knip.

Jan-Willem (woensdag 15 augustus 2018)

Eens met David. Goed te horen dat de plannen voor een andere aansluiting van de Scheg nog in de lucht zijn! De tijdelijke ontsluiting via de rotonde werkt goed. Dat lijkt mij alvast een geslaagde proef.

Redactie Waalsprong (donderdag 16 augustus 2018)

@Jan-Willem, dank voor je reactie. We weten nog niet wanneer de aanpassing op de planning staat, maar we geven je ervaringen vast door aan de betrokken projectleider!

Hans (donderdag 01 april 2021)

Het is toch echt doodzonde om het perenlaantje te doorkruisen? Nijmegen loopt nou niet echt voorop in natuur inclusief bouwen. Hoe breed wordt de weg richting Woenderskamp?

Hans (donderdag 01 april 2021)

Het is toch echt doodzonde om het perenlaantje te doorkruisen? Nijmegen loopt nou niet echt voorop in natuur inclusief bouwen. Hoe breed wordt de weg richting Woenderskamp?

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media