LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Nijmegen krijgt warmtenet

Donderdag 22 Maart 2012 | reacties 0
group-6-2011112709420111127097-3-images

De restwarmte van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) wordt straks gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong. De gemeente Nijmegen werkt hiervoor aan een warmtenet. Zij doet dit samen met Netwerkbedrijf Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Deze partijen beslissen in het voorjaar over een eventuele bijdrage. Het warmtenet als bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening is later makkelijk uit te breiden in de regio en de bestaande stad en is ook geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten.

 

De verwachting is dat eind juni de handtekeningen gezet kunnen worden. Het Nijmeegs college van burgemeester en wethouders is vandaag de eerste die instemt met een bijdrage voor het project en deelname in een gezamenlijk ‘Infrabedrijf’.

 

De energieneutrale stad
Een warmtenet heeft tot 70 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is een belangrijke stap in de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie). Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. De warmte van de ARN wordt lokaal opgewekt.

 

Hoe werkt het?
Afvalverbrander ARN wordt de kachel van de Waalsprong en Waalfront. Bij de verbranding van het afval uit de regio Nijmegen komt een heleboel warmte vrij die niet direct in elektriciteit is om te zetten. Die warmte kan goed worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen. Via een gesloten en geïsoleerd leidingensysteem gaat water van en naar de ARN. In de ARN wordt dit water verwarmd. Dit warme water gaat vervolgens door de leidingen naar de woonwijken. Zo worden huizen en het water uit de kraan verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden. Om te beginnen worden 3000 bestaande woningen in de Waalsprong aangesloten en 9000 nog te bouwen woningen. Daarnaast krijgen 2000 nog te bouwen woningen in het Waalfront een aansluiting. In Laauwik, Visveld en Oosterhout liggen al geschikte leidingen. Het warmtenet kan in 2015 in gebruik zijn.

 

Deelnemers
De Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) produceert de warmte. Een op te richten Infrabedrijf waarin de gemeente Nijmegen gaat participeren, legt een transportleiding van de ARN naar de Waalsprong en het Waalfront. Nuon legt het distributienet in de wijken aan en verrekent de in- en verkoop van warmte met bijvoorbeeld de ARN en de afnemers.

Het aanleggen van een grootschalig warmtenet is, net als bij gas- en elektriciteitsnetten, een publiek en openbaar belang. Door de hoge voorinvesteringen die nodig zijn om het warmtenet te realiseren, kan dit niet zonder de inzet van publiek geld. Uitgangspunt is een strikte rolverdeling tussen overheid en marktpartijen. Dit gebeurt ook in andere steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Hengelo.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 20 maart 2012

Website: nijmegen.nl/warmtenet


 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media