LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond bestemmingsplan De Stelt

Vrijdag 20 December 2013 | reacties 9
detailkaart-de-steltambitiedocument

Op donderdag 9 januari 2014 houdt de gemeente Nijmegen een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen De Stelt. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De informatieavond wordt gehouden in Het Witte Huis, Pastoor van Laakstraat 54 in Lent en begint om 19.30 en duurt tot circa 21.30 uur.

 

Programma
Globaal ziet het programma er als volgt uit:
19.30 - 19.45 uur ontvangst met koffie en thee
19.45 - 21.00 uur gelegenheid om vragen te stellen over het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan + gemeentelijke toelichting op deze plannen
21.00 - 21.30 uur gelegenheid om bestemmingsplan in te zien

 

Tijdens deze avond kunt u zich laten informeren over het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het bestemmingsplan zal op panelen worden opgehangen, zodat u het plan al tijdens de avond kunt bekijken. Ook zal uitgelegd worden hoe en wanneer u een zienswijze voor of tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt indienen.

 

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke functies in een gebied zijn toegestaan. Een bestemmingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar gewoond mag worden, waar ruimte is voor maatschappelijke voorzieningen en hoe hoog de bebouwing mag zijn. Ook beschrijft het hoe infrastructuur en ontsluiting worden geregeld, en waar bijvoorbeeld water gepland is, etc.

 

Over welk gebied gaat het?
Het bestemmingsplan Nijmegen De Stelt heeft betrekking op het gebied dat ligt tussen de Bemmelsedijk, Prins Mauritssingel, Lentse Tuinstraat en Steltsestraat. De Stelt ligt direct ten zuiden van het bestaande dorp Lent en direct ten noorden van de rivier de Waal. Het is een zeer bijzonder gebied in Nijmegen en de Waalsprong. Het ligt ingeklemd tussen de kern van Lent en de rivierdijk. Een locatie met uitzicht over de rivier, de stad, de stuwwal en de Waalbrug. Tot voor kort was het gebied in gebruik als landbouwgrond.

 

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Het gebied "de Waalsprong" is de belangrijkste Nijmeegse uitbreidingslocatie. Onderdeel van de ontwikkeling van de Waalsprong is het gebied De Stelt. Het is de bedoeling dat in De Stelt in totaal circa 400 tot 460 woningen worden gerealiseerd. Het huidige bestemmingsplan maakt nu geen woningen mogelijk in De Stelt. Daarom is het nodig voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan te maken. Het bestemmingsplan maakt tevens een basisschool mogelijk.

 

Reageren
In de periode van 9 januari 2014 t/m 19 februari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen De Stelt ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Marienburg 75 te Nijmegen. Indien u het niet eens bent met (onderdelen van) het bestemmingsplan, kunt u in de genoemde periode schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van Nijmegen, t.a.v. SOlO, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Hoe gaat het daarna verder?
Na de zienswijzenperiode beoordeelt de gemeente de ingekomen zienswijzen en wordt het bestemmingsplan waar nodig aangepast. Het is de bedoeling om voor het zomerreces van 2014 het bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen en daarna ter inzage te leggen. Dit zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant en op www.nijmegen.nl. Degenen die een zienswijze indienen, ontvangen hierover ook persoonlijk bericht.

 

Bron: gemeente Nijmegen

« Terug naar het overzicht

Reacties

Rob Lindhout (dinsdag 07 januari 2014)

Vraag: valt het terrein tussen Steltsestraat, Vossebpelssestraat, Bemmelsedijksedijk en de sloot aan de zuidzijde ook binnen dit bestemmingsplan? Op de detailkaart lijkt het van niet. Op dit gebiedje lopen nu enkele paarden. vr.gr. Rob Lindhout

Redactie waalsprong.nl (woensdag 08 januari 2014)

Beste Rob, Als ik u goed begrijp, ligt het gebied dat u beschrijft niet in het bestemmingsplan voor de Stelt, maar er net buiten. Het terrein dat u beschrijft ligt net ten zuiden van het bestemmingsplan Vossenpels. Bedoeling is dat dit gebied in een latere fase een nieuw bestemmingsplan krijgt.

Margreet (woensdag 09 april 2014)

Als De Stelt idd bebouwd wordt, zal dit dan zijn volgens het ontwerp van Drost Van Veen uit 2006-2008, of is dat inmiddels geheel achterhaald? En: hoe hoog mag de bebouwing worden? Voor de bewoners van Steltsestraat zuidzijde (even nummers, v.a. dierenpark oostwaarts) heeft bebouwing die ruim boven de nieuwe dijk uitkomt gevoelige gevolgen voor hun woongenot, en hetzelfde geldt voor fietsers en wandelaars door het thans groene en/of agrarische gebied. Vr. groet, Margreet

Redactie waalsprong.nl (donderdag 10 april 2014)

Beste Margreet, Het plan van Drost Van Veen is inmiddels achterhaald, inderdaad. Voor de Stelt-Noord is inmidels een bestemmingsplanprocedure gestart: kijk voor meer info op www.ruimtelijkeplannen.nl of informeer bij de gemeente Nijmegen (tel 14024). Er is plek voor zowel grondgebonden woningen (alle typen), en er is op beperkte plaatsen ruimte voor hoogbouw. Ontwikkeling van het bestemmingsplan én het beeldkwaliteitsplan (nog ter inzage tot 30 april via gemeente Nijmegen) is tot stand gekomen na intensief overleg met 'Belang de Stelt' die belangen van bewoners heeft behartigd, en de bewoners zelf.

Henk (donderdag 21 januari 2016)

Beste, wordt er tussen de verlengde turrenesingel bocht en de dijk (smalste punt) ook gebouwd. Er is namelijk een groot deel vrijwaringszone. Welk bestemmingsplan prevaleert: vrijwaringzone (mag men niet zomaar op bouwen) of de bestemming "woongebied"? Alvast bedankt.

Redactie Waalsprong (dinsdag 16 februari 2016)

Beste Henk, Excuus voor de trage reactie. Er waren technische problemen met de site, die nu gelukkig zijn opgelost. Het is ons niet helemaal duidelijk over welk gebied binnen de Stelt u het heeft. Leidend voor de bebouwing in het gebied zijn de mogelijkheden die worden gegeven in het bestemmingsplan voor De Stelt, dat in 2015 door de gemeenteraad van Nijmegen is vastgesteld. U kunt dat onder andere inzien via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. In het algemeen kunnen we laten weten, dat bebouwing die gerealiseerd wordt in de omgeving van de dijk, altijd zal worden afgestemd met Waterschap Rivierenland. Wij hopen dat hiermee uw vraag beantwoord is. Mocht dat niet zo zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk u vraag nader toe te lichten via een bericht aan redactie@waalsprong.nl, wellicht met een kaartje met verwijzing naar de bewuste locatie in De Stelt?

Henk (dinsdag 16 februari 2016)

Beste, dank voor uw reactie ik heb een e-mail gestuurd met een kaart en plaatjes.

Redactie Waalsprong (woensdag 17 februari 2016)

@Henk: we hebben je mail in goede orde ontvangen, en wisselen zo verdere info uit!

Rico (maandag 02 mei 2016)

Vraag: Wanneer is er al een indicatie wanneer er wordt gestart met de realisatie van de Stelt Zuid, en vanaf wanneer de huizen gefinancierd kunnen worden. met vriendelijke groet, Rico

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media