LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Franse politici bezoeken Nijmegen en Lent

Dinsdag 28 Juni 2011 | reacties 0
2007-11-8vogelvluchti

Een groep van 25 politici uit de regio Orléans (Frankrijk) brengt op 29 juni een bezoek aan Nijmegen. Het doel van dit bezoek is om kennis te maken met het project ‘Ruimte voor de Waal’ en de unieke manier waarop in Nederland watermanagement en stedelijke ontwikkeling samengaan.

 

Voorbeeldproject
Het bezoek van de groep Fransen is er één in een reeks van internationale bezoeken aan de stad. Groepen uit landen als China, Indonesië, Hongarije, Vietnam en Duitsland gingen de Fransen voor. Op diverse plekken in de wereld wordt gewerkt aan rivierveiligheid. De klimaatverandering vergt in veel landen aanpassingen aan het watersysteem. Op weinig plekken gaat deze veiligheidsopgave echter hand in hand met de stedelijke ontwikkeling. Nijmegen heeft van de nood een deugd gemaakt door de Dijkteruglegging bij Lent aan te grijpen om de stad mooier te maken.

 

Kade Orléans vormt basis voor ontwerp in Lent
Dat Orléans ook Nijmegen wat te bieden heeft, blijkt uit het ontwerp van de nieuwe kade die bij Lent wordt gebouwd. Die is namelijk geïnspireerd op de eeuwenoude kade van Orléans langs de Loire.

 

Verantwoordelijk wethouder Jan van der Meer heet de groep Fransen samen met burgemeester Thom de Graaf welkom. Als partner van het project vertelt dijkgraaf Bleker namens Waterschap Rivierenland meer over de rol van de waterschappen in Nederland. De Franse delegatie brengt ook een bezoek aan de Overdiepse Polder, een ander project van Ruimte voor de Rivier waar internationaal veel belangstelling voor is. Zowel het project bij Nijmegen als de Overdiepse Polder krijgen subsidies van het EU-programma INTERREG vanwege de vernieuwende oplossingen voor hoogwaterproblemen in de stad en op het platteland.

 

Ruimte voor de Rivier
In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen.
Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van circa vier miljoen Nederlanders. Naast veiliger wordt het rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt het meer ruimte aan natuur en recreatie.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente Nijmegen en ministerie van Infrastructuur en Milieu, 28 juni 2011. 


 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media