LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Dorpensingel komt er voorlopig niet

Dinsdag 30 Mei 2017 | reacties 0
drempelstockfoto

Het maken van de Dorpensingel als verbinding van Bemmel met Nijmegen-Noord  is voorlopig niet haalbaar. Ondanks de inspanningen van de gemeente Nijmegen is er nog geen zicht op volledige financiering en de noodzakelijke medewerking van buurgemeente Lingewaard. Die boodschap brachten de wethouders Tiemens en Velthuis 24 mei op een informatieavond voor bewoners.

 

Met bewoners werd ook gepraat over alternatieve maatregelen om de verkeersdruk in Lent te beperken. Wethouder Harriet Tiemens ging in gesprek met bewoners van Nijmegen-Noord over maatregelen die ook zonder Dorpensingel kunnen worden genomen: "Er waren veel bewoners aanwezig die bezorgd zijn over de verkeerssituatie in hun wijk. Ik snap hun frustratie dat de Dorpensingel er niet komt. De aanleg is gelukkig niet definitief van de baan, het tracé blijft vrij, maar de wijk groeit en mensen hebben nu recht op een haalbare oplossing."

Alternatieve maatregelen

De gemeente wil - om verkeersdruk in de oostflank van Lent beheersbaar te houden -  op korte termijn snelheidsremmende maatregelen treffen op de route Laauwikstraat en Vossenpelssestraat Ook wordt de noodzaak van een knip in de Vossenpels verkend.

 

Bewoners en belangstellenden worden geïnformeerd over de voortgang via waalsprong.nl en via de digitale nieuwsbrief van de Waalsprong. Vanaf 1 juni vindt u het verslag van de informatieavond op deze pagina. Tijdens de informatieavond zijn verschillende vragen gesteld. Ook zijn schriftelijke reacties bij de gemeente binnengekomen. Deze worden in de komende weken geïnventariseerd en beantwoord.

Historie Dorpensingel
In 2011 besloot de gemeenteraad dat er een Dorpensingel moet komen om verkeer tussen de gemeenten Lingewaard en Nijmegen zo min mogelijk via de nieuwe woonwijken in Lent te laten rijden. Daarbij werden als voorwaarden gesteld dat de financiering nog rond moest komen en dat er akkoord moest zijn met de gemeente Lingewaard.

In de afgelopen zes jaar is vaak geprobeerd om definitieve aanleg van de weg mogelijk te maken. Nijmegen reserveerde 6 miljoen euro en sprak vaak met Lingewaard en de provincie Gelderland . Met Lingewaard is het tracé uitgewerkt. Om de Dorpensingel optimaal te laten functioneren, moet volgens verkeersdeskundigen een knip in de Vossenpelssestraat gemaakt worden, zodat er geen doorgaand verkeer door Lent gaat rijden. De gemeenteraad van Lingewaard vindt die knip niet aanvaardbaar. Dat maakt de aanleg nu niet mogelijk omdat een deel van de weg over het grondgebied van Lingewaard loopt.

Lingewaard en Nijmegen hebben wel geld opzij gezet voor de Dorpensingel, maar komen nog miljoenen tekort om de weg te maken. De provincie wil geen extra geld beschikbaar stellen voor de verkeersstructuur van de Waalsprong. Ondanks meerdere pogingen van wethouders en gemeenteraad voor financiële ondersteuning, blijft dat standpunt ongewijzigd. Ondanks beloftes van enkele leden van Provinciale Staten aan bewoners is tot nu toe geen geld beschikbaar gekomen.

 

Eerder is ook de Ressense variant, waarbij verkeer over de Ressensestraat en de busbaan bij de Hoeksehofstraat rijdt, onderzocht en besproken met het college van B&W van Lingewaard. Deze variant werd door het gemeentebestuur van Lingewaard weliswaar goedgekeurd, maar vorig jaar door hun raad toch nog  afgewezen.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media