LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

De Uitdaging bouwt in Grote Boel meer dan een school

Donderdag 8 Februari 2018 | reacties 0
impressiesklein-04

In augustus 2017 is vanuit voorzieningenhart De Klif een nieuwe basisschool gestart, De Uitdaging. De Uitdaging landt uiteindelijk in een nieuw gebouw in Grote Boel. Daar wordt een Kindcentrum gerealiseerd, waarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang een plek krijgen. Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw starten in augustus van dit jaar en zal nog vóór het eind van dat schooljaar (2018/2019) het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Vanessa Bijsters, directrice van De Uitdaging, vertelt over de plannen.

 

Op dit moment heeft Vanessa Bijsters binnen de Uitdaging zo’n 100 leerlingen onder haar hoede. ‘Dat aantal gaat, zodra de nieuwbouw daar straks ruimte voor biedt, groeien naar zo’n 500’, vertelt Bijsters. ‘Het leerlingenaantal groeit ook nu al gestaag; er zijn 4-jarigen die starten in het basisonderwijs, maar er komen ook aanmeldingen van kinderen uit andere leeftijdsgroepen, die nieuw in de wijk komen wonen, zoals in Grote Boel. We onderzoeken daarbij altijd of we de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. ’ De nieuwe school groeit voornamelijk ‘van onderaf’ en kent daarom op dit moment nog maar 19 kinderen in de bovenbouw.

 

Vanessa Bijsters in gesprek met een leerlingUnitonderwijs
Vanessa Bijsters vertelt met enthousiasme over de onderwijsmethode, waarin kinderen niet in traditionele groepen 1 tot en met 8 zijn verdeeld, maar in units. ‘We werken in verticale groepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden zijn samengebracht. Onder- en bovenbouw zijn daarin gesplitst.’ Individuele leerdoelen en onderwijs op maat staan in De Uitdaging centraal. ‘We willen de kinderen uitdagen, ze laten groeien tot evenwichtige persoonlijkheden, die voorbereid zijn op de maatschappij van morgen’. De kinderen maken verder deel uit van een mentorgroep: iedere dag wordt vanuit deze groep gestart en afgesloten, zodat een kind zich sociaal ook gebonden voelt. Daarna gaan kinderen uiteen om te werken op eigen niveau. Met zichtbare waardering vertelt de directrice over het bestaande team, dat naast haarzelf bestaat uit zes leerkrachten en een administratief medewerkster. Uitbreiding van het team gebeurt dan ook zorgvuldig. ‘Het stichten van een school, het realiseren van nieuwbouw, het groeiend aantal leerlingen: het vraagt best veel van de leerkrachten.’

 

Meer dan basisschool
Kindcentrum de Uitdaging is straks één geheel van basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De ontwikkeling van de plannen gebeurt dan ook in nauwe samenwerking met KION, de beoogde partner daarvoor. Ook worden gesprekken gevoerd met Struin, die voor kinderopvang in de natuur staat. Die samenwerking gaat verder dan overleg over de huisvesting. Want de centrale ingang van het gebouw staat symbool voor de geïntegreerde samenwerking. Ook áchter de voordeur wordt zo veel mogelijk zonder grenzen gedacht. Bijsters: ‘We willen samenwerken vanuit één visie, één team en één plan. Bij de Uitdaging worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar in één doorgaande lijn gevolgd.’ Bij de school is ook een gymzaal gepland, waar de school overdag gebruik van kan maken. In de avonduren is deze beschikbaar voor bijvoorbeeld verenigingen.

 

Realisatie van de nieuwbouw
De plannen voor het nieuwe gebouw liggen bij Vanessa Bijsters als werkdocument op tafel. Het twee verdiepingen tellende gebouw kenmerkt zich door de centrale ruimten, die als leerpleinen worden ingericht. Er komt een podium en ook een groenleerplein op het dak. Ze licht toe: ‘Het ontwerp voor de buitenkant van het gebouw is af, en we weten ook in grote lijnen hoe het binnen ingedeeld zal worden. De architect (Bulkens Architecten) broedt nu op de technische uitwerking. Natuurlijk betrekken we ook de leerlingen bij de inrichting. We gaan ze straks uitgebreid bevragen op hun wensen. Niet met de vraag wil je een poppenhoek of een bouwhoek, maar hóe wil je spelen straks? Of hoe maak jíj het liefst je leeskilometers? Zit je dan liever op een stoel aan een tafel, of lig je liever lekker te loungen? En natuurlijk vieren we samen met de kinderen de nodige feestjes als start bouw  en de opening van de school. Daar verheug ik me al op!’

 

Schoolkeuze
De Uitdaging biedt voor de wijken in Oosterhout en Grote Boel een welkome aanvulling op het al aanwezige onderwijs. Basisschool De Oversteek startte gelijk met de oplevering van de eerste woningen in De Boomgaard. Eerst in de zogenaamde ‘schoolwoningen’, daarna in De Klif en enige tijd later is zelfs een tijdelijke dependance aan de Griftdijk gebouwd om alle leerlingen uit de snelgroeiende wijk een plek te kunnen bieden. Ouders hadden een alternatieve keuze in de kleinschaligere basisschool SamSam in het naastgelegen dorp Oosterhout, of konden uitwijken naar Lent als zij wilden kiezen voor bijvoorbeeld andere onderwijsmethoden, zoals in het Talent en de Verwondering wordt aangeboden. Nu is er met de Uitdaging een keuzemogelijkheid binnen de wijk bij gekomen.

 

Meer info? Kijk dan op de site van Kindcentrum de Uitdaging of bezoek één van hun informatiebijeenkomsten!

 

 

Planning:

 

Planning van de Uitdaging

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media