LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Bijzonder aanbestedingstraject voor stadseiland

Woensdag 20 Januari 2021 | reacties 0
stadseiland

De aanleg van de Spiegelwaal heeft een betere bescherming tegen hoogwater opgeleverd, maar ook nieuwe ontwikkelgebieden. Team Waalsprong is gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van dit stadseiland, dat gevormd wordt door Hoge Bongerd en Veur Lent. Op dinsdag 19 januari was er een presentatie aan de raadscommissie Waalsprong over de plannen voor aanbesteding voor het stadseiland.

 

De raadscommissie is geïnformeerd over de wijze van aanbesteding en het proces dat daarmee gemoeid is. Op andere ontwikkellocaties van de Waalsprong wordt vaak gewerkt met een planselectie; ontwikkelaars worden uitgenodigd om een plan in te dienen, en daarbij een prijsaanbieding te doen. Vervolgens wordt gewogen in hoeverre de plannen voldoen aan de van te voren meegegeven randvoorwaarden en ambities. De aanbesteding voor de woningbouwontwikkeling van Veur Lent en Hoge Bongerd wijkt af van de gebruikelijke methode. Er wordt in deze aanbesteding niet gevraagd om een plan, maar er wordt  gevraagd een visie in te dienen. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat daarbij een open en transparant ontwikkelproces wordt gevoerd, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de input vanuit de stad, de klankbordgroep van bewoners, en stakeholders.

 

Opgave

De opgave voor het stadseiland vraagt om woningbouw, voorzieningen en (groen)inrichting van een openbare ruimte die recht doet aan de unieke plek, die tevens uitnodigt voor bijvoorbeeld sport, recreatie en natuurbeleving. De toekomstige plannen moeten bestaande kwaliteit en aantrekkingskracht van het gebied benutten, en passen bij de stad en het landschap. Een gemengd programma, waar ook gevraagd wordt om innovatieve ontwikkeling, met (inter)nationaal karakter en samenwerking. De opgave voorziet in minimaal 350 woningen; verdeeld over de Hoge Bongerd en Veur Lent. Een groot deel van Veur Lent zal onbebouwd blijven; van de 58 hectare die het eiland (incl Ossenwaard) groot is, gaat deze ontwikkeling over de invulling van circa 3,5 hectare nabij de bestaande bebouwing.

 

Input en uitwerking

Bij dit ontwikkelproces wordt dus actief de dialoog met de omgeving aangegaan. Ook voorgaande input, zoals uitkomsten uit eerder gehouden workshop in 2014 en de enquête die in september 2020 is gehouden vormen straks uitgangspunten voor de planvorming en worden meegegeven in de aanbestedingsprocedure. In de tweede helft van 2021 selecteert de gemeente Nijmegen een partij om de visie uit te werken in een concreet plan. De raad en raadscommissie worden gedurende het ontwikkelproces regelmatig op de hoogte gebracht en besluiten over het bestemmingsplan. Er wordt naar gestreefd om in de loop van 2022 het bestemmingsplan in procedure te brengen, en in 2023 te starten met realisatie. Bekijk hier de presentatie zoals die aan de raadscommissie is gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media