LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Ambitiedocument Stadseiland: samen met de stad werken aan een nog mooier Rivierpark

Dinsdag 9 Februari 2021 | reacties 2
stadseiland-locatie

Het college van b en w heeft de gemeenteraad het concept-ambitiedocument voor de ontwikkeling van Stadseiland aangeboden voor een wensen- en bedenkingenprocedure. In dit document staan de ambities die de gemeente heeft bij de ontwikkeling van nieuwbouwgebied de Hoge Bongerd in Lent (8 hectare) en delen van Veur-Lent (3,5 hectare van in totaal 58 hectare ‘eiland’). Na een aanbestedingsprocedure worden de plannen verder ontwikkeld in samenwerking met gemeente, omwonenden en gebruikers van het gebied.

 

In het gebied zijn minimaal 350 en maximaal 500 woningen gepland. Ook komen er voorzieningen die een aanvulling moeten zijn op reeds in de stad aanwezige voorzieningen. De twee deelgebieden krijgen elk hun eigen sfeer. Wethouder Noël Vergunst: “Het eiland Veur-Lent heeft unieke natuur en landschap, dat is het uitgangspunt voor de ontwikkeling. Er moet veel aandacht zijn voor duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid. Binnen dat landschap mag op een klein deel van het eiland iconisch gebouwd worden. Het blijft het groene eiland in het centrum van de stad waar je kunt genieten van bijzondere natuur en het water. Een fantastische plek om te wonen en te verblijven. Aan de andere kant van de Spiegelwaal krijgt ook de Hoge Bongerd een ontwikkeling die bij het bijzondere karakter past. De Hoge Bongerd sluit straks aan de ene kant aan op de dorpskern van Lent en krijgt aan de Lentse kade aansprekende kadebebouwing. Stadseiland is een zeer populair gebied waar veel mensen van genieten, dat willen we nog verder versterken, onder andere met een openbare ruimte die nog meer uitnodigt om op avontuur te gaan.”

 

Stadspeiling

Het Rivierpark (met Veur-Lent en de Lentse Warande) is snel zeer geliefd geworden onder inwoners van Nijmegen. Veel mensen willen meedenken over de ontwikkeling van het gebied. Daarom is er in het najaar van 2020 een stadspeiling gehouden onder Nijmegenaren over de ontwikkeling van Stadseiland.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Respondenten waarderen het groene karakter van het hele eiland en de gebruiksmogelijkheden erg en willen dat zoveel mogelijk behouden;
  • Een meerderheid wil dat het accent van de bebouwing in de Hoge Bongerd komt;
  • Er is brede steun voor toevoeging van bijzondere bebouwing of een bijzondere functie op het eiland.

Verder zijn er veel ideeën genoemd voor functies in het gebied. De resultaten van de peiling zijn verwerkt in het concept-ambitiedocument en worden ook aangeboden aan de gemeenteraad en aan de ontwikkelaars die meedoen aan de aanbestedingsprocedure.

 

Samen met de stad

Het concept-ambitiedocument is een van de eerste stappen naar de uiteindelijke inrichting van Stadseiland. Het college vraagt de gemeenteraad vooraf om wensen en bedenkingen. Met mogelijke aanscherping wordt dan in een aanbestedingsprocedure een marktpartij gezocht die een visie op Stadseiland gaat maken. De geselecteerde marktpartij gaat uiteindelijk in nauwe samenspraak met de gemeente en de stad (o.a. omwonenden én gebruikers) de visie verder uitwerken in concrete plannen. Naar verwachting is de aanbesteding eind 2021 afgerond; verdere uitwerking van de plannen zal tegen de zomer van 2022 gereed kunnen zijn.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Ingrid Kemperman (woensdag 10 februari 2021)

Ik hoop dat een spannende architectuur met vernieuwende concepten nu eindelijk eens de ruimte krijgt . Geweldig een autovrij/ luw eiland, Tiny houses, snelle maar duurzame houtbouw , duurzaam, kleine units.....gevarieerd.... en ga maar zo door! Dit zou deze unieke plek nog markanter kunnen maken....

Ingrid Kemperman (woensdag 17 februari 2021)

Ik hoop dat een spannende architectuur met vernieuwende concepten nu eindelijk eens de ruimte krijgt . Geweldig een autovrij/ luw eiland, Tiny houses, snelle maar duurzame houtbouw , duurzaam, kleine units.....gevarieerd.... en ga maar zo door! Dit zou deze unieke plek nog markanter kunnen maken....

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media