LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Aanbesteding Landschapszone geslaagd

Donderdag 3 Juni 2010 | reacties 0

Foto: waterplas

De gemeente Nijmegen heeft de realisatie van het plassengebied Landschapszone in Nijmegen-Noord gegund aan MNO Vervat Wegen BV. Voor de afvoer van het zand gebruikt MNO vrachtwagens en vervoer per schip. De zandwinning start halverwege 2011, in 2020 dient het gebied te zijn opgeleverd. Gemeente Nijmegen en MNO hebben op 2 juni de concessie-overeenkomst voor realisatie van het plassengebied getekend.

 

De aanbieding van MNO is na Europese aanbesteding als beste uit de bus gekomen. Nijmegen wil met de zandwinning een deel van de kosten financieren voor de aanleg van de Landschapszone. Daarnaast is er ook veel aandacht voor belangen van bewoners. Zo dient de aanleg van de plassen zo min mogelijk overlast voor de omwonenden te veroorzaken. Ook de doelstellingen van de gemeente op het gebied van waterbeheersing en natuurontwikkeling zijn mede bepalend geweest in de keuze voor de aannemer. Nu de opdracht gegund is, kan de aannemer het uitvoeringsplan verder uitwerken en de benodigde vergunningen aanvragen.

Voor het graven van de plassen moet 5 miljoen kuub zand worden afgevoerd. De methode van zandafvoer is zorgvuldig bekeken. In totaal moet zo’n 6 miljoen m3 worden afgevoerd. Dit gebeurt voor het grootste deel per schip. Het zandtransport naar de overslagsteiger aan de Waal vindt plaats met vrachtwagens via bouwwegen die speciaal worden aangelegd. Er gaat geen transport door de woonwijken. Voordat de zandwinning start krijgen bewoners van Nijmegen-Noord uitgebreid informatie over de aanpak en het verloop van de werkzaamheden en het zandtransport.

 

De aannemer gaat het gewonnen zand filteren ter hoogte van de Oosterhoutse Plas (ten westen van de spoorlijn) met een verwerkingsinstallatie en slaat het zand daar tijdelijk op in depots. Vervolgens wordt het zand vanaf de Oosterhoutse Plas met vrachtwagens vervoerd naar een overslaglocatie aan de Waal op Nijmeegs grondgebied. Het transport mengt nergens met het reguliere wegverkeer en kruist de Griftdijk en de Oosterhoutsedijk. De oversteek Griftdijk wordt geregeld met verkeerslichten. De gemeente Nijmegen gaat ook zand afnemen om te gebruiken bij de realisatie van bouwprojecten in de Waalsprong.

Kaart Plan Landschapszone uit Ontwikkelingsbeeld 2007 De Landschapszone wordt een groot groen en waterrijk natuur- en recreatiege­bied in het hart van de Waalsprong (Nijmegen-Noord). Bewoners van het nieuwe stadsdeel, overig Nijmegen en de omliggende gemeenten kunnen in de toekomst wandelen en recreëren in het park- en watergebied. Ook zal er ruimte zijn voor klein­schalige evenementen en culturele podia. In de Landschapszone komen groene oevers aan het water, strand, bos, speelweiden en ongeveer 300 woningen. De drie grote waterplassen hebben samen een oppervlakte van ongeveer 60 hectare . Naast recreatie en natuurontwikkeling, zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de Waalsprong.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 3 juni 2010

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media