LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

 

Vossenpels-Noord: wonen in een groene omgeving

 

Met de geplande ontwikkeling van Vossenpels-Noord krijgt de Waalsprong er een gevarieerde wijk bij met veel aandacht voor groen. Bij de opzet voor deze wijk is rekening gehouden met het bestaande karakter van het gebied. De groene opzet en diversiteit van het nieuwe woningaanbod is afgestemd op de huidige bebouwing. Het gevarieerde woningaanbod zal uiteindelijk het karakter van dit woongebied bepalen. Het plan is om in 2023 te starten met de bouw van in totaal uiteindelijk maximaal 650 woningen.

 

Vossenpels-Noord is een bijzondere plek. Zo grenst het voormalige tuindersgebied aan Park Lingezegen, De Waaijer, Vossenpels-Zuid (Plant Je Vlag) en ligt het nabij het Rivierpark; stuk voor stuk karakteristieke locaties die staan voor dynamiek en de nodige afwisseling. Bovendien is Vossenpels-Noord, in tegenstelling tot de meeste andere ontwikkelde en nog te ontwikkelen locaties in de Waalsprong, allesbehalve leeg als de aannemer start met het bouwrijp maken van de grond. Het gebied is al decennialang bewoond. Ook staan er bedrijven en bevindt zich in het hart van het plangebied een sportpark

 

vossenpels noord

 

Buurtschappen

Vossenpels-Noord is naast een bijzondere plek ook een omgeving met een verleden. En dat verleden vormt de basis voor de opzet van de nieuwe wijk. Wie nu door het gebied loopt of fietst, stuit op vrijstaande woningen of kleine plukjes huizen. Die link met de rijke cultuurhistorie en ruimtelijke structuur blijft bestaan, via versterking van de huidige en de komst van nieuwe buurtschappen. Zo komen er in het gebied, naast projectmatige woningbouw,ook kavels voor particulieren. Deze komen in de zone langs de Vossenpelsestraat en in de bestaande buurtschappen ’t Zand en Vossenpels. Grondgebonden woningen die qua sfeer, uitstraling en beleving zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande bebouwing. In de nieuwe buurtschappen worden verschillende mogelijkheden verkend van een traditionele verkaveling, zelfbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) zodat een gevarieerd woongebied ontstaat. 

 

Gevarieerd woningaanbod

Vossenpels-Noord biedt uiteindelijk plaats aan maximaal 650 nieuwe, hoofdzakelijk grondgebonden woningen. Naar verwachting bestaat ongeveer een derde van het totale woonprogramma uit vrije kavels. Hierbinnen is ruimte voor particulieren om hun woning te realiseren. Daarnaast zitten er 50 sociale huurwoningen en 50-60 middeldure huurwoningen in de planning. De rest van het woningaanbod zal bestaan uit koopwoningen in alle prijssegmenten. Ook de mogelijkheid voor CPO-projecten wordt onderzocht. Daarmee voorziet het plan in de ambitie om een gedifferentieerd aanbod te realiseren voor een brede doelgroep. Alle nieuwe woningen worden, net als in de rest van de Waalsprong, aangesloten op het warmtenet.

 

Groen en gezond

Waar buurtschappen kenmerkend zijn voor Vossenpels Noord, is de aanwezigheid van groen dat misschien nog wel meer. Idee is om in de nieuwe wijk een groen raamwerk aan te leggen: een singelstructuur waarbinnen verschillende woongebiedjes liggen en die oud en nieuw letterlijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. Binnen de singelstructuur is ook ruimte voor verschillende watervoorzieningen (wadi’s) en groenvoorzieningen, zoals wandel- en fietspaden, speelplekken, hagen en houtwallen en parkeren. Het aanwezige groen is bovendien ook nog eens gunstig voor het klimaat, omdat het bijdraagt aan een betere afwatering en minder hittestress. Verder schept het groene karakter van het gebied talloze mogelijkheden voor ontmoeting en zorgt het voor een prettige sfeer. En niet onbelangrijk: het nodigt uit tot beweging. Daarmee is Vossenpels-Noord ook een gezonde wijk.

 

Goede verbindingen

Vossenpels-Noord is een echte woonbuurt en dat zie je letterlijk op verschillende manieren terug. Door het hoge woonbuurt-gehalte is de maximum snelheid in Vossenpels-Noord 30 kilometer per uur. In het verlengde van deze veilige, langzaam verkeerroutes van en naar voorzieningen in de aangrenzende wijken blijven de huidige fietsverbindingen van en naar onder meer Smitjesland en Pelseland gehandhaafd. Ook de groene gebieden in de directe omgeving, zoals De Waaijer, de uiterwaarden, het Rivierpark en Park Lingezegen zijn uitstekend per fiets of te voet bereikbaar.

 

Fietsstraten: auto te gast

Duidelijk is: in Vossenpels-Noord krijgen fietsers en voetgangers voorrang. In- en uitgaand autoverkeer rijdt zoveel mogelijk via wegen die daarvoor nu al zijn ingericht en hebben bewezen eventueel extra verkeer aan te kunnen, zoals de westelijk gelegen Vrouwe Udasingel. Dit betekent ook dat de bestaande autoroute Vossenpelssestraat-Laauwikstraat zoveel mogelijk wordt ontzien. In het ontwikkelplan zijn geen nieuwe doorgaande wegen vanuit het huidige Lent richting dit deel van Vossenpels-Noord opgenomen.   

Ook Lent is goed bereikbaar, zowel met zowel auto, fiets als openbaar vervoer. Met NS-station Nijmegen-Lent, de Waalbrug, de Snelbinder, de Oversteek, een groot aantal bushaltes en de Prins Mauritssingel (met aansluitingen op de snelwegen A325 en A15) letterlijk om de hoek, is Lent vanuit zowel de stad als vanaf de noordkant prima bereikbaar.

 

Voorzieningen in Lent

In Lent heeft u bijna alles binnen handbereik. Er zijn verschillende winkels, basisscholen en sportverenigingen. Maar ook vindt u er voorzieningenhart De Ster. Alle benodigde eerstelijns medische voorzieningen aanwezig zoals huisarts en fysiotherapie. Een groot aantal eerstelijns zorgaanbieders heeft zich gevestigd in Thermion, midden in de wijk Laauwik. En het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft een uitgebreide polikliniek in de Waalsprong. Deze is gevestigd in de wijk Oosterhout.

Voor wie van wonen aan het groen en water houdt, is Lent minstens zo aantrekkelijk. Zoals de naam al zegt grenst Lent aan de Lentse Plas, waar het in de zomer heerlijk vertoeven is op het strand. Of wandelt u toch liever een ronde? Een overzicht van alle voorzieningen vindt u op de voorzieningenkaart

 

Planning 

Het duurt nog even voordat de woningen in Vossenpels-Noord gerealiseerd worden. Verwachting is dat eind 2021 het bestemmingsplan vastgesteld wordt door de raad. Dan zal ook gestart worden met voorbereidende onderzoeken zoals bijvoorbeeld bodemonderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de oorlog. In 2022 wordt gestart met het bouwrijp maken van de bouwgrond en de vervanging van het riool. Naar verwachting kan in 2023 gestart worden met de bouw van de woningen.

 

Relevante documenten en links:

  • Beeldkwaliteitsplan: In het beeldkwaliteitsplan kunt u meer lezen over de plannen en de opzet van Vossenpels-Noord.
  • Mijnwijkplan: Via de website Mijnwijkplan kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Vossenpels-Noord.
  • Bestemmingsplan: Via deze website kunt u het digitale bestemmingsplan inzien.

Locatie:

 


Grotere kaart bekijken

 

 


 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media