LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Stadseiland:
Veur-Lent en Hoge Bongerd

 

Het Stadseiland is een unieke plek in de stad die is ontstaan na het aanleggen van de Spiegelwaal. Het bestaat uit twee gebieden: Veur Lent en Hoge Bongerd. Op deze pagina leest u er meer over. 

 

Veur Lent: vier ontwerpvarianten

Dit voorjaar heeft de gemeenteraad besloten om een representatieve peiling te houden onder Nijmegenaren om erachter te komen hoe tegen de toekomstige invulling van het Stadseiland wordt aangekeken. Om de respondenten van de peiling een goed beeld te geven van de mogelijkheden heeft stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes vier varianten voor Veur-Lent uitgewerkt, variërend van 0 tot 200/250 woningen. De vier varianten zijn geen kant en klare plannen, maar geven wel een realistisch beeld van de mogelijkheden.

 

De vier ontwerpvarianten van Veur-Lent zijn als volgt:

  • Waalpark: het gebied wordt ingericht als park met enkele voorzieningen.
  • Dijkbuurt: bescheiden woonprogramma van 30 woningen met enkele voorzieningen, parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en voorzieningen
  • Brugkwartier: 100 woningen en enkele voorzieningen, bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Sluit met stadswoningen en appartementen aan op de huidige bebouwing van het eiland.
  • Spiegelstad: 200-250 woningen en voorzieningen. Veur-Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt.

Voor de Hoge Bongerd is een groen stedelijk woonmilieu met een kleine 250 woningen uitgewerkt. Er is uitgegaan van behoud en versterking van de groene dorpsrand.  Hier kunt u de verschillende ontwerpvarianten bekijken. 

 

Inspelen op de bijzondere omgeving

Het Stadseiland ligt in het hart van de stad. Een unieke locatie tussen het centrum en de Waalsprong en grenzend aan de rivier, nevengeul en uiterwaarden. Alle varianten laten zien welke unieke kansen het Stadseiland biedt, rekening houdend met de bijzondere omgeving. Zo is in elke variant het Fort Knodsenburg vrijgehouden van bebouwing. Daarnaast blijft de zichtlijn vanaf de Lentse Warande naar de historische stad gehandhaafd. Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten een horeca-paviljoen bedacht dat aansluit op de kolk en het landschap. Verder is er in alle varianten ruimte om bij de definitieve uitwerking invulling te geven aan het versterken van de biodiversiteit op Veur-Lent.

 

Representatieve Stadspeiling

Op verzoek van de gemeenteraad komt er een peiling waarin respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de 4 varianten, om vervolgens hun voorkeur uit te spreken. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen van wat Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland. Op 2 februari 2022 besluit de gemeenteraad of deze varianten een goed beeld geven van de verschillende mogelijkheden en in de peiling voorgelegd kunnen worden.

 

Voor de stadspeiling – die naar verwachting in februari wordt gehouden - worden willekeurig 7.000 Nijmegenaren van 16 jaar of ouder geselecteerd. De gemeenteraad kiest na afloop van de peiling het gewenste woonmilieu voor Veur-Lent. Daarna worden de plannen verder getoetst en uitgewerkt. Meer informatie over de Stadspeiling vindt u in het  raadsvoorstel Ontwikkeling Stadseiland - Plan van aanpak Stadspeiling

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media