LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

De Stelt-Oost: prachtig wonen dichtbij alle voorzieningen

 

Aan de zuidoostrand van Lent wordt de nieuwe woonbuurt de Stelt-Oost ontwikkeld. Op dit moment worden de plannen voor dit prachtige gebied aan de Waal verder uitgewerkt.

 

De Stelt-Oost grenst aan het bijzondere gebied de Stelt-Zuid en Vossenpels-Zuid. Het relatief kleine ontwikkelingsgebied ligt aan de Bemmelsedijk en grenst direct aan het Rivierpark. De toekomstige bewoners komen te wonen in een prachtige omgeving, met veel voorzieningen in de buurt.

Referentie 1

 

Mix van verschillende type woningen

Het plan bestaat uit de bouw van 35 tot 40 woningen. Het wordt een mix van appartementen en grondgebonden woningen, waaronder dijkwoningen en vrijstaande woningen. Aan de Steltsestraat en Vossenpelssestraat zijn plannen voor vrijstaande woningen, passend bij de  reeds aanwezige bebouwing. Het concept van wonen aan de dijk, zoals in het naastgelegen de Stelt-Zuid, wordt ook doorgetrokken naar de Stelt-Oost. Daarnaast is de hoek Steltsestraat-Bemmelsedijk een bijzonder punt: op deze plek is ruimte voor een appartementencomplex van vier lagen. In het binnengebied wordt een eigen woonsfeer gecreëerd. De openbare ruimte in de Stelt-Oost kenmerkt zich door veel wadi’s en openbaar groen. Alle woningen worden projectmatig ontwikkeld, met uitzondering van de drie vrijstaande woningen langs de Steltsestraat. Deze drie woningen worden als vrije kavels voor particuliere woningbouw aangeboden.  

 

Referentie 2Bij het ontwerp van de woningen in de Stelt-Oost is, naast het gebruik van baksteen, ook aandacht voor onder andere bouwen met materialen zoals hout, lei, riet, etc. Bij het ontwerpen van de woningen geldt natuurinclusief bouwen als uitgangpunt. Bij natuurinclusief bouwen wordt er rekening gehouden met flora en fauna. Zo krijgen woningen voorzieningen zoals nestkastjes voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Er wordt daarnaast onderzocht of er meer hout en groene daken toegepast kunnen worden, om zo een woonsfeer te creëren die bijdraagt aan een eigen identiteit en klimaatbestendigheid.

 

Op verschillende manieren de wijk in en uit

Auto’s kunnen de wijk via de Steltsestraat binnenrijden. Ook voor fietsverkeer is dit een belangrijke toegang tot de wijk. Fietsers en voetgangers kunnen daarnaast de wijk ook binnenkomen en verlaten via een voet- en fietspad dat aansluit op de Rosa Luxemburgstraat in de naastgelegen wijk Vossenpels. Ook aan de oostzijde van de Stelt-Oost wordt via een verbinding met de Vossenpelsestraat een route voor langzaam verkeer mogelijk gemaakt. De Vossenpelsestraat zal ter hoogte van de aansluiting op de Bemmelsedijk in beide richtingen voor autoverkeer worden afgesloten.

 

Op onderstaande kaart ziet u de verkavelingssuggestie. Deze inrichting kan nog veranderen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.  

 

Verkavelingssuggestie

Voorzieningen binnen handbereik

Lent kent veel verschillende voorzieningen, waar u als bewoner gebruik van kunt maken. Ze liggen allemaal binnen handbereik. Ook in de directe omgeving van de Stelt-Oost zijn verschillende nuttige en leuke plekjes te bezoeken. Zo kunt u heerlijk lunchen en dineren bij verschillende horecagelegenheden in de buurt. In de zomer kunt u genieten aan één van de Waalstrandjes in de uiterwaarden, of bij het bruisende Sprok Strand. Daarnaast ligt de Stelt-Oost ook aan de rand van Park Lingezegen, waar vele mooie wandel- en fietsroutes te vinden zijn. 

 

Op loopafstand, in de Stelt-Zuid, komt kindcentrum De Verbinding. Zij geven nu al les op een tijdelijke locatie in Lent. Naast de basisschool komt er ook een KION kinderopvang en een gymzaal. Buiten schooltijden zal de gymzaal voor recreatieve sportdoeleinden gebruikt (kunnen) worden. Er zijn verschillende scholen in de omgeving waaronder een middelbare school en het Citadel College met vmbo- en havo/vwo locatie.

 

Winkels en horeca vindt u verspreid over de Waalsprong. Boodschappen kunt u eenvoudig doen bij de Jan Linders in Lent. Maar ook komen er een Albert Heijn en een Aldi in Hof van Holland, naast tal van andere winkels en voorzieningen. Een tijdelijke Aldi in Hof van Holland - vooruitlopend op de definitieve winkellocatie - is in het najaar van 2020 al geopend. Een totaal overzicht van alle voorzieningen in de Waalsprong vindt u hier. Het stadscentrum van Nijmegen ligt eveneens op een steenworp afstand van de Stelt-Oost.

 

Vervolgstappen tot de bouw
Op de bouwlocatie zijn al verschillende activiteiten zichtbaar. Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE), voorbelasting van de grond, archeologisch onderzoek en op korte termijn ook saneringswerkzaamheden. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter visie. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan er gestart worden met het bouwrijp maken en de dijkversterking.

 

De dijkversterking in de Stelt-Oost valt onder het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. De versterking van de dijk vindt plaats in de vorm van een verbreding en verhoging van het binnendijkse dijktalud. Bij het opstellen van het verkavelingsplan van de Stelt-Oost is rekening gehouden met deze dijkversterkende maatregelen. Meer informatie over de dijkversterking is terug te vinden op www.dijkversterkingwolferensprok.nl. Verwachting is dat de woningen en kavels vanaf het voorjaar van 2022 in verkoop kunnen worden gebracht. 

 

Let op: bovenstaande beelden zijn inspiratiebeelden, uiteindelijke plannen kunnen hiervan afwijken. Ook onderstaande verkavelingssuggestie is een beeld hoe de Stelt-Oost ingericht zou kunnen worden. Dit zou nog kunnen veranderen. 

 

Bestemmingsplan definitief 
De gemeenteraad van Nijmegen stemde in oktober 2021 in met het bestemmingsplan voor de Stelt-Oost, in combinatie met het beeldkwaliteitsplan. Volgens het bestemmingsplan kunnen er maximaal 50 woningen gerealiseerd worden, waarvan 10 appartementen. Het stedenbouwkundige plan wordt nu verder uitgewerkt, en gaat uit van 35 tot 40 woningen. Het wordt een mix van appartementen en grondgebonden woningen waaronder dijkwoningen, en de mogelijkheid om zelf te bouwen. Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn ook een aantal veelgestelde vragen met antwoorden opgesteld, voor meer detailinformatie.  

 

Locatie:

 


Grotere kaart bekijken

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media