LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Zandtransport Stelt-Zuid

Dinsdag 19 Februari 2019 | reacties 0
zandtransport-stelt-zuid

De werkzaamheden voor de verdere ontwikkeling van de Waalsprong zijn in volle gang. Ten westen van de Prins Mauritssingel wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van Woenderskamp en Hof van Holland. Ten zuiden van Lent wordt nu ook de Stelt-Zuid bouwrijp gemaakt. Hiervoor is de afgelopen weken het aanwezige gronddepot afgevoerd. Vanaf maandag 25 februari wordt de Stelt-Zuid met zand opgehoogd. Vooral dit project gaat veel vrachtverkeer opleveren in een groot deel van de Waalsprong.

 

Transporten: wat gaat er gebeuren?

Er worden in de Stelt-Zuid circa 200 woningen, een school met kinderopvang en een gymzaal gebouwd. Ook moet de dijk verzwaard worden om te voldoen aan de nieuwe klimaateisen. Hiervoor moet het gebied opgehoogd worden met zand. Dat zand (ca. 70.000 m3) wordt voornamelijk aangevoerd via de Waal en daar overgeladen in zandwagens. Die wagens rijden vervolgens via Prins Mauritssingel – Vrouwe Udasingel - Turennesingel naar de Stelt-Zuid. De lege vrachtwagens rijden via de opgang naar de verlengde Waalbrug naar de Prins Mauritssingel en bij voorkeur via de Graaf Alardsingel terug naar de loswal. De verwachting is dat het zandtransport ongeveer tien weken zal duren (ongeveer twaalf wagens per uur). Na de ophoging (ook nodig voor de dijkverzwaring) wordt het gebied bouwrijp gemaakt.

 

Route zandtransport
Helaas kunnen de transporten niet uitgevoerd worden zonder overlast voor de bewoners. Op verzoek van de verkeersgroep Vossenpels is een aantal alternatieve routes bekeken voor het zandtransport. De besproken alternatieven bleken echter niet geschikt voor dergelijk zandtransport. Dit heeft te maken met de menging van verschillende verkeersstromen (voetganger, fiets, auto), de breedte van de weg, technische en constructieve beperkingen en de invloed op de verkeersstructuur en -doorstroming in en rond Lent.


Gemeente Nijmegen geeft aan dat de Vrouwe Udasingel de meest veilige en geschikte route is vanwege de breedte en het feit dat er vrijliggende fietspaden en voorrangsgeregelde oversteken zijn. De rijtijden voor het zandtransport zijn van 6.00 tot 17.00 uur. Voor de veiligheid is met de aannemer afgesproken dat er niet wordt gereden op het moment dat er veel basisschoolkinderen op de weg zijn. Tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur mag er niet met het zandtransport gereden worden. Ook worden voorzieningen geplaatst op de rotonde bij de Turennesingel, zodat het vrachtverkeer daar langzamer gaat rijden. In de middag (tot 17:00 uur) is de eerste tijd extra toezicht op de situatie, zodat direct ingegrepen kan worden indien nodig. Na twee weken wordt bekeken of verdere maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn.

 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Wooninformatiecentrum Waalsprong, bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag: 13.00 – 17.00 uur, op vrijdag: 10.00 – 17.00 uur en zaterdag: 10.00 – 13.00 uur op telefoonnummer 024-329 8701 of per e-mail.

 

De Stelt-Zuid

Wilt u meer weten over de plannen voor Stelt-Zuid? Bekijk dan de speciale website www.stelt-zuid.nl.

 

zandtransport

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media