LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Woningbouw Vossenpels-Noord een stap dichterbij

Donderdag 25 November 2021 | reacties 1
bestemmingsplan

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober besloten het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Vossenpels-Noord voor vaststelling naar de raad te sturen. Daarmee is ontwikkeling van deze locatie aan de oostzijde van Lent een stap dichterbij.

 

Met de geplande ontwikkeling van Vossenpels-Noord krijgt de Waalsprong er een gevarieerde wijk bij met veel aandacht voor groen. Bij de opzet voor deze wijk is rekening gehouden met het bestaande karakter van het gebied. De groene opzet en diversiteit van het nieuwe woningaanbod is afgestemd op de huidige bebouwing. Het gevarieerde woningaanbod zal uiteindelijk het karakter van dit woongebied bepalen. De Vossenpels is een bijzondere plek. Zo grenst het voormalige tuindersgebied aan Park Lingezegen, De Waaijer, Vossenpels-Zuid (Plant Je Vlag) en ligt het nabij het Rivierpark; stuk voor stuk karakteristieke locaties die staan voor dynamiek en de nodige afwisseling.

 

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan dat nu door het college is behandeld zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan. Zo is op verzoek van de inspraakreacties onder andere de bouwhoogte in de Vossenpels op een aantal locaties naar beneden gebracht en is het maximaal aantal woningen teruggebracht naar 650 woningen. Naar aanleiding van de planvorming voor Vossenpels-Noord is bovendien afgesproken dat de nabijgelegen straat Het Buske wordt ingericht als 30 km-weg.

 

Beeldkwaliteit

Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitplan gemaakt. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vormen samen het toetsingskader voor de woningbouwontwikkeling Vossenpels-Noord. De woningbouwplannen worden bekeken of ze voldoen aan de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. Daarnaast wordt getoetst aan de ambities voor ruimtelijke kwaliteit, zoals architectuur en aansluiting op de openbare ruimte. Voor deze laatste is een speciaal Ruimtelijk Kwaliteitsteam opgericht, die alle plannen voor de Waalsprong beoordeeld.

 

Vervolg

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan worden in december aanstaande door de raad behandeld (zie raadsagenda voor 8 december en 22 december). Als deze ook instemt met de plannen kan de voorbereiding voor de woningbouw beginnen. Zo worden bodemsaneringen voorbereid en uitgevoerd en kan het zoeken en opruimen naar onontplofte oorlogsexplosieven worden gestart. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In de tussentijd worden ontwikkelaars uitgenodigd om woningbouwplannen te maken. De verwachting is dat vanaf begin 2023 een start kan worden gemaakt met realisatie van woningen. U leest hier meer over de woningbouwplannen in Vossenpels-Noord. 

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Erik (donderdag 23 december 2021)

Wat is hiervan de status?

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media