LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vluchtelingen mogelijk in studentencomplex Griftdijk-Noord

Vrijdag 12 Juni 2015 | reacties 7

De gemeente heeft het plan om vluchtelingen (zg. statushouders) onderdak te geven in het huidige studentencomplex van de SSHN aan de Griftdijk Noord te Lent. Er wordt een informatieavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden op dinsdag 30 juni aanstaande.

 

Statushouders zijn vluchtelingen uit gebieden in de wereld waar het onrustig is. Door (burger)oorlogen zijn deze mensen genoodzaakt hun vaderland te verlaten. Hun nood is door de Nederlandse wet erkend, deze mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen. Als ze een verblijfsvergunning hebben, mogen ze de landelijke asielzoekerscentra (AZC) verlaten. De gemeenten zijn vervolgens wettelijk verplicht deze mensen op te nemen en te huisvesten. In Nijmegen wordt de gemeente hierin ondersteund door verschillende organisaties, zoals Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) en de woningcorporaties.

 

Griftdijk Noord

In de zoektocht naar huisvesting is de studentenhuisvesting aan de Griftdijk Noord 16 een belangrijke en kansrijke mogelijkheid. Een corporatie en de gemeente bestuderen de mogelijkheden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. De groep statushouders die de gemeente wil huisvesten aan de Griftdijk, bestaat uit jonge Eritreeërs, tussen de 18 en 23 jaar.

 

Informatiebijeenkomst op 30 juni 

In de bijeenkomst van 30 juni zal de wethouder de plannen verder toelichten. Hij hoopt ook met omwonenden in gesprek te komen, om zo samen deze mensen welkom te heten in Nijmegen en een tijdelijk thuis te bieden aan de Griftdijk Noord. Er zijn ook andere betrokken partijen op de avond aanwezig, die informatie zullen geven. U bent van harte welkom op dinsdag 30 juni vanaf 19.30 uur in de aula van het Citadelcollege, Griftdijk-Noord 9A te Lent.

 

 Let op! In de brief die aan omwonenden is verspreid, is per ongeluk een foutieve locatie genoemd (Dijkstraat, de oudbouw van het Citadelcollege). De avond vindt plaats in de nieuwbouw, aan de Griftdijk Noord! Excuses voor de verwarring! 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Lingewaard (maandag 15 juni 2015)

Wat gaat de Waalsprong organiseren voor de nieuwe bewoners / kopers van de nieuwbouwwoningen in de omliggende wijken om in bezwaar te gaan? Of blijft het alleen bij dit nieuwsbericht?

Omwonende (woensdag 24 juni 2015)

De groep bestaande uit 100 jonge mannen allemaal uit hetzelfde werelddeel, bij elkaar gezet. Klinkt als een perfect plan voor de integratie van deze groep! En eigenlijk een nog beter idee, zo'n blok van alleen jonge mannen bij het citadelcollege zetten voor het vinden van draagvlak bij de inwoners...

Nog een omwonende (woensdag 24 juni 2015)

Wie zegt dat het alleen mannen zijn? Er staat jonge Eritreeƫrs.

elders wonende (donderdag 25 juni 2015)

Over het algemeen vluchten de mannen. Vrouwen blijven achter en als de mannen een verblijfsvergunning hebben, komt er gezinshereniging.

Omwonende (donderdag 25 juni 2015)

Ze zullen als merendeel man is, geen vrouwen ertussen zetten op zo'n complex waar ze zelfstandig zullen wonen met beperkte begeleiding. 100 jonge mannen bij elkaar gaat nooit goed! Daarbij komt dat deze mensen vaak getraumatiseerd zijn, ze komen uit moeilijke gebieden, het clusteren van deze groep zal niet bijdragen aan de integratie. Daarmee is de kans dat het een succesverhaal wordt nihil.

Redactie Waalsprong (vrijdag 26 juni 2015)

Geachte mensen die op bovenstaand bericht gereageerd hebben, De Waalsprong is een ontwikkeling van de gemeente Nijmegen. Het bestuur van de stad is van mening, dat Nijmegen moet bijdragen aan het opvangen van mensen in nood. De Waalsprong is als wijk daarop geen uitzondering en maakt gewoon onderdeel uit van de stad. Wij hebben begrip voor uw zorgen en nodigen u van harte uit om de bewonersavond op de 30e in het Citadelcollege bij te wonen. Uw vragen worden daar beantwoord, en u heeft alle ruimte om uw zorgen te uiten.

Omwonende (maandag 29 juni 2015)

Geachte Redactie Waalsprong, in geen enkele wijk zou een groep van 100 jonge mannen , ongeacht etnische religieuze achtergrond bij elkaar gezet moeten worden. Als het bestuur van de stad zo begaand is met het lot van deze legale statushouders, zouden ze niet een oplossing zoeken die geen draagvlak heeft en krijgt in de wijken!

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media