LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vier varianten voor Stadseiland

Woensdag 15 December 2021 | reacties 5
20211201vogelvluchtbrugkwartier

Deelnemers aan de peiling over het Stadseiland kunnen straks hun voorkeur uitspreken voor een van de vier varianten voor Veur-Lent, die de afgelopen maanden zijn uitgewerkt. Die peiling komt er op verzoek van de gemeenteraad, die daarmee een beeld wil krijgen wat de Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland dat is ontstaan door Ruimte voor de Waal. Voor de Hoge Bongerd, ten noorden van de Spiegelwaal is één variant gemaakt.

Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes, heeft in overleg met een groep bewoners en binnen de kaders van het eerder vastgestelde ambitiedocument vier varianten uitgewerkt, variërend van 0 tot 200/250 woningen. Voor Hoge Bongerd wordt uitgegaan van een kleine 250 woningen.

  • Waalpark: het gebied wordt ingericht als park met enkele voorzieningen.
  • Dijkbuurt: bescheiden woonprogramma van 30 woningen met enkele voorzieningen, parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en voorzieningen
  • Brugkwartier: 100 woningen en enkele voorzieningen, bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Sluit met stadswoningen en appartementen aan op de huidige bebouwing van het eiland.
  • Spiegelstad: 200-250 woningen en voorzieningen. Veur-Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt.

Voor de Hoge Bongerd is een groen stedelijk woonmilieu met zo’n 250 woningen uitgewerkt. Er is uitgegaan van behoud en versterking van de groene dorpsrand.
 

Unieke kansen

Alle varianten laten zien welke unieke kansen het Stadseiland biedt. Zo is in elke variant het Fort Knodsenburg vrijgehouden van bebouwing. Daarnaast blijft de zichtlijn vanaf de Lentse Warande naar de historische stad gehandhaafd. Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten een horeca-paviljoen bedacht dat aansluit op de kolk en het landschap. Verder is er in alle varianten ruimte om bij de definitieve uitwerking invulling te geven aan het versterken van de biodiversiteit op Veur Lent.

Kiezen
Wethouder Noël Vergunst:“Ik ben blij met de schetsen van Palmbout. Deze geven een heel realistisch beeld van de mogelijkheden van Veur Lent. Het is mooi om door de ogen van een externe partij naar deze plek te kijken en te zien dat de gemeentelijke ambities voor Veur Lent op verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden. Voor de Nijmegenaar, en uiteindelijk de raad, valt er zo echt iets te kiezen”.

De vier varianten zijn geen kant en klare plannen maar geven de deelnemers van de stadspeiling wel een beeld hoe het eiland er uit zou kunnen zien. De gemeenteraad kiest uiteindelijk welk woonmilieu zij willen realiseren op Veur Lent. Dan pas worden de plannen verder uitgewerkt. Ná de keus van de raad voor één van de woonmilieus zullen de plannen verder getoetst en uitgewerkt worden.

Stadspeiling
Na vaststelling van de varianten door de gemeenteraad worden er willekeurig 7.000 Nijmegenaren van 16 jaar of ouder geselecteerd om aan de peiling mee te doen. De peiling wordt zo opgezet dat respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen voor de gehele stad. De stadspeiling wordt naar verwachting in februari 2022 gehouden.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

alfred (maandag 27 december 2021)

aan iedereen die dit leest: ik stem voor voor 1 vd varianten met veel woningen. De woningnood is enorm in Nijmegen. Bijzondere natuurwaarden op de bouwlocaties in Veur-Lent zijn er vrijwel niet. De openheid is natuurlijk karakteristiek en verlies daarvan zal wennen zijn. Vooral voor de bestaande bewoners daar. Toch vind ik dat bebouwing de beste keus is omdat er veel woningen nodig zijn voor Nijmegenaren. Ze staan ook al heel lang ingetekend op deze plek. Ik hoop op betaalbare appartementen voor de generatie die pas een huis kan kopen met twee full time banen

Willem (woensdag 02 februari 2022)

In alle varianten blijft er nog heel veel groen over dus ik ben het eens met Alfred. Hopelijk maken ze er wel iets moois van!

Hans Vermeij (woensdag 05 januari 2022)

Nijmegen heeft in de binnenstad vrijwel geen groen. Het Kronenburgerpark is bij mooi weer overvol. Groen is belangrijk voor ontspanning en tegengaan van stress. Ook is groen belangrijk om hitte in de stad te verminderen. Er wordt al volop gebouwd in Nijmegen, maar Nijmegen kan de woningnood niet alleen oplossen. Bovendien zijn er meer mogelijkheden om de woningnood te bestrijden dan woningen bouwen, bijv. leegstand tegengaan. Voorbeeld: leegstaande panden boven winkels in de binnenstad.

Hans Vermeij (maandag 10 januari 2022)

Leegstaande panden worden momenteel al getransformeerd naar appartementen. Niet alleen Nijmegen, maar ook de omliggende gemeenten gaan enkele duizenden woningen erbij bouwen. Nijmegen gaat tot 2040 ruim 10.000 woningen erbij bouwen.

Alfred (zaterdag 22 januari 2022)

Hans, ik ben het met je eens dat groen en ruimte van levensbelang zijn voor een stad. Toch zullen de 10.000 woningen er niet komen als iedereen vanuit Not In My Backyard reageert. Dat betekent dat juist het open landschap buiten Nijmegen ten prooi zal gaan vallen aan stadsuitbreiding. Appartementen boven winkels laten bewonen lukt al decennia nauwelijks

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media