LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Merovingisch grafveld ontdekt in Nijmegen-Lent

Woensdag 12 Oktober 2011 | reacties 0
opgraving-lentseveld-004

In Lentseveld (Nijmegen-Noord) zijn archeologen van de gemeente Nijmegen gestuit op een tot nu toe onbekend grafveld uit de Merovingische tijd. Het grafveld is een van de weinige vroege grafvelden uit Nederland. Het dateert uit de periode 450-575. Het recent ontdekte grafveld is het tweede Merovingisch grafveld dat gevonden is in Lent. Mogelijk is het de voorganger van een groter grafveld dat in de jaren zeventig is opgegraven in de Azaleastraat. Dit grafveld was in gebruik van ca. 625 tot 700. Het is bijzonder dat in een dorp twee geheel verschillende grafvelden uit die tijd op korte afstand (600 meter) van elkaar worden aangetroffen.

 

In het grafveld dat nu is aangetroffen zijn circa 18 skeletten aangetroffen, waarbij de dode op de rug is begraven en in een houten kist in de grafkuil is geplaatst. De graven zijn alle min of meer oost-west georiënteerd en liggen op enige afstand van elkaar. Sommige graven liggen vlak naast elkaar. Het aantal graven is niet zeer hoog, maar er is een opvallende variatie in graf- en begrafenisgebruiken. Er is sprake van zowel begraven als cremeren en er is een grote, eigenlijk ongebruikelijke, variatie in de grafvormen (grafkamers) en grafgiften. De Merovingische graven bevatten onder meer kledingaccessoires zoals versierde mantelspelden, riembeslagen, maar ook wapenuitrusting (zwaarden, resten van lansen en schilden) en aardewerk (soms met etensresten), glazen drinkbekers, kralen, spinklosjes en resten van scharen en vuurslagen.

 

Goed geconserveerd

Het menselijk skeletmateriaal is relatief goed geconserveerd. Dat is uniek in Nederland voor deze periode en biedt ongekende mogelijkheden de bevolking van de ‘Dark Ages’ (of zoals men vroeger zei: ‘de Volksverhuizingstijd’) te onderzoeken met de nu beschikbare natuurwetenschappelijke methoden. Door fysisch antropologisch onderzoek kunnen het geslacht, de leeftijd bij overlijden, de gebitstatus, de lichaamslengte, de voorkomende ziekten en de eventuele doodsoorzaak worden vastgesteld. Met behulp van DNA-onderzoek is het ook mogelijk familieverbanden aan te tonen tussen de mensen die hier begraven liggen. Daarnaast kan door isotopenonderzoek aan het gebit het voedselpatroon en herkomst- en leefgebied van de overledenen worden vastgesteld.

 

Belangrijke vondsten

De recente vondsten zijn zeer bijzonder en van groot belang voor de regio Nijmegen en de Nederlandse archeologie. De Koninklijke Academie van Wetenschappen heeft onlangs onderzoek naar Migratie, Mobiliteit en Identiteit als zeer relevant bestempeld in ‘The Dutch Research Agenda’. Het grafveld van Nijmegen-Lent is bij uitstek het soort vindplaats dat men daarbij op het oog heeft. De vondsten zullen ongetwijfeld nieuwe inzichten bieden in de kolonisatie en bewoningsgeschiedenis van Nijmegen en de regio.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media