LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Inspraak concept beeldkwaliteitsplan Station Nijmegen Lent en Fietsbrug Graaf Alardsingel

Woensdag 21 December 2011 | reacties 1
knooplentnieuw1

Het concept beeldkwaliteitsplan Station Nijmegen Lent en Fietsbrug Graaf Alardsingel is vanaf 21 december vrijgegeven voor inspraak. In dit plan staat welke ruimtelijke kwaliteit het gebied moet krijgen.

 

Het beeldkwaliteitsplan ligt vier weken ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis in de Stadswinkel aan de Mariënburg 75. Tot en met 18 januari 2012 kan iedereen een inspraakreactie over het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. G230, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Na de inspraakperiode besluit de gemeenteraad over het beeldkwaliteitsplan. Bij vaststelling zal het beeldkwaliteitsplan Station Nijmegen Lent en Fietsbrug Graaf Alardsingel aan de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit worden toegevoegd.

 

Het station Nijmegen Lent en de fietsbrug Graaf Alardsingel zijn onderdeel van Knoop Lent. Knoop Lent is het gebied rondom het tijdelijk treinstation Nijmegen Lent en de huidige Lentse Lus. Dit wordt hét splitsingspunt voor het autoverkeer van en naar Arnhem, de Waalbrug en de nieuwe stadsbrug De Oversteek. Daarnaast komt er een definitief treinstation Nijmegen Lent, een stationsplein en een fietsbrug over de Graaf Alardsingel. Knoop Lent is een belangrijk onderdeel van de nieuwe verkeersstructuur in Nijmegen-Noord. Het draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Nijmegen. Daarnaast geeft Knoop Lent een kwalitatieve impuls aan het gebied en draagt bij aan de doelstelling van verstedelijking van Nijmegen Noord. Voor meer informatie over Knoop Lent zie www.nijmegen.nl/knooplent.

 

Bron: gemeente Nijmegen

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (zondag 08 januari 2012)

Erg mooie plannen. Ik hoop dat er op het stuk groen tussen het stationsplein en de nieuwe T-splitsing richting de bruggen en op het stuk groen tussen het spoor en het fietspad mooie torens komen van minimaal 10 etages. Zouden mooie blikvangers zijn voor het gebied. Neem daarvoor als voorbeeld de kroon en de nieuwbouw voor BZK en Justitie in Den Haag. Mooie torens met op de begane grond winkel/horeca ruimte, en de etages daarboven gecombineerd werk/kantoor en woonruimte.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media