LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond over school en busroutes in Lent

Maandag 10 September 2012 | reacties 0
080100-448

Op donderdag 20 september gaat de gemeente in gesprek met bewoners over twee belangrijke onderwerpen voor Lent: de locatie van een nieuwe brede school en de busroutes door de wijk. De bijeenkomst vindt plaats op een speciale wijkraadvergadering in De Ster van 20.00-22.00 uur. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente de plannen en varianten die samen met klankbordgroepen zijn bekeken.

School

De gemeente zoekt een nieuwe locatie voor een basisschool en bijbehorende voorzieningen in Lent. Dit is nodig omdat Lent snel groeit en basischool Het Talent overvol raakt. Na een eerste raadpleging van de buurt over mogelijke locaties, op 9 mei, kwam er veel bezwaar uit de buurt tegen de mogelijke voorkeurslocatie Vossenpels. Vandaar dat de gemeente op zoek is gegaan naar nieuwe locaties en samen met een klankbordgroep (met betrokken bewoners, een vertegenwoordiger van de wijkraad en een vertegenwoordiger van de school) alle mogelijkheden heeft bekeken. Deze opties legt de gemeente nu voor.

 

Busroutes
Naast goede schoolvoorzieningen wil de gemeente ook een zo goed mogelijk openbaar vervoer in de Waalsprong, waarbij het station en allerlei voorzieningen voor iedereen goed en snel bereikbaar zijn. Dat betekent in een veranderend stadsdeel, dat de busroutes kunnen wijzigen. Het voorstel van de gemeente om een doorsteek te maken door Sportpark Vossenpels voor lijn 33 stuitte op 9 mei en daarna echter op veel bezwaar. Ook hier heeft een klankbordgroep (met betrokken bewoners uit diverse straten en een vertegenwoordiger van de wijkraad) naast deze optie alternatieven bekeken, waaronder enkele die nog extra uit de buurt zijn aangedragen. Ook deze mogelijkheden laat de gemeente zien.

 

Graag hoort de gemeente wat bewoners vinden van de voorstellen. Na deze avond nemen de wethouders Van der Meer, Kunst en Beerten de opmerkingen mee en zal het college van burgemeester en wethouders vervolgens over beide onderwerpen een besluit nemen. Over de busroutes zal ook de raad zich uitspreken.
Alle verslagen en stukken (met alle bekeken alternatieven) van de klankbordgroepen vindt u op www.nijmegen.nl (inwoners, stedelijke ontwikkeling, waalsprong, inbreng bewoners) en op de site van de wijkraad.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media