LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond herinrichting Vossenpelssestraat/Laauwikstraat

Maandag 11 Februari 2019 | reacties 0
close-up-rioolbuizen-2-lr

Op donderdag 14 februari vindt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Vossenpelssestraat/Laauwikstraat. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Wooninformatiecentrum Waalsprong in Thermion, Thermionpark 7 te Lent. U kunt vrij naar binnen lopen.

 

 

Werkzaamheden

De Vossenpelssestraat/Laauwikstraat wordt (op het deel tussen de rotonde en de gemeentegrens van Lingewaard) ingericht als 30-km weg. Deze herinrichting hangt onder andere samen met de plannen voor aanleg van de Dorpensingel. De herinrichting van de weg willen we aangrijpen om meteen de circa 50 woningen binnen het plangebied die nu nog een vacuümriool hebben, aan te sluiten op een vrij verval riolering. Behalve op de Laauwikstraat en de Vossenpelssestraat (incl. het deel tot aan de Bemmelsedijk) gebeurt dit op Bekkersland en de Steltestraat (zie bijgevoegd kaartje). vossenpelssestraat

 

Inloopbijeenkomst en vervolg

De komende maanden werkt de gemeente Nijmegen samen met de aannemer de plannen verder uit. Voorafgaand daaraan wil de gemeente graag het voorlopig ontwerp en de voorlopige uitvoeringsplanning aan u presenteren tijdens de inloopavond van 14 februari.

 

De opmerkingen en suggesties van die avond  worden - waar mogelijk – meegenomen in het definitieve ontwerp en/of bij de uitvoering. Eind maart/begin april 2019 is het definitieve ontwerp en de definitieve planning gereed.

 

Riolering

Op de adressen die worden aangesloten op de nieuwe riolering moet de aannemer ook graafwerkzaamheden verrichten in de voortuinen. Uiteraard wordt daarbij ook weer alles teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Voor de adressen waarvoor dit geldt, wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. Deze bewoners krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Daarnaast wordt met deze bewoners individueel een afspraak gemaakt om het moment van uitvoering en de verdere details door te spreken.

 

Voorlopige planning en bereikbaarheid

Het hele werk zal naar verwachting 12 weken in beslag nemen en wordt opgedeeld in fasen zodat de achterliggende straten en wijken altijd bereikbaar blijven. Tijdens de werkzaamheden wordt steeds op één weghelft gewerkt. De andere weghelft blijft open voor bussen, fietsers en auto's. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk via andere routes geleid, met behulp van onder andere dynamische reistijdinformatie en statische bebording.

 

Het streven is om de werkzaamheden uit te voeren tussen half april en eind juni 2019. Als het onverhoopt niet lukt om alle werkzaamheden voor de Vierdaagseperiode uit te voeren, wordt het werk in z'n geheel na de zomervakantie uitgevoerd.

 

Proefsleuven

De aannemer is van plan om op korte termijn proefsleuven te graven om de ondergrond in kaart te brengen. Het exacte tijdstip is op dit moment nog niet bekend.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media