LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond fietstunnel Lent

Maandag 26 Januari 2015 | reacties 0
schets-fietstunnel

Op maandagavond 2 februari 2015 vindt een informatieavond plaats over de werkzaamheden rond de fietstunnel in Lent. In december 2014 is al eerder een informatievond gehouden, waarin de aannemer op hoofdlijnen is ingegaan op het ontwerp en verschillende onderwerpen die een rol spelen bij de realisatie van de fietstunnel. Op 2 februari gaat de aannemer in op onderwerpen als:


● groen en beplanting nabij de fietstunnel;
● de planning;
● de wijze waarop het bouwverkeer van en naar de bouwput rijdt;
● de inrichting van het werkterrein c.q. parkeerplaatsen voor busjes van werklui;
● hoe te handelen bij schade aan woningen of bezittingen;
● de beperking van overlast tijdens de uitvoering;
● de wijze waarop communicatie met omwonenden en de omgeving ingevuld wordt.

 

De informatiebijeenkomst op 2 februari vindt plaats in Het Witte Huis, Pastoor van Laakstraat 54 te Lent. De avond begint om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. Belangstellenden en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd. 

 

Start werkzaamheden

Afhankelijk van de weersomstandigheden, starten de werkzaamheden rond 23 februari 2015 en worden waarschijnlijk vóór de bouwvak van 2015 afgerond. Tijdens de informatieavond wordt verteld waar de werkzaamheden starten. Op dit moment wordt het ontwerp uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen. Hierbij houdt de aannemer zo veel mogelijk rekening met de opmerkingen en vragen die op de informatieavond van 15 december zijn gesteld.


Afbeeldingen op tunnelwand
Aannemer Van Boekel Zeeland gaat iets bijzonders doen met de gladde, betonnen binnenwanden van de tunnel. In het oppervlak van deze wanden worden 20 foto’s aangebracht die de historie van Lent verbeelden, waarbij het lijkt het alsof de foto’s in het beton zijn geëtst. Een selectiecommissie buigt zich momenteel over de foto’s. Tijdens de informatieavond worden de uitgekozen foto’s gepresenteerd.

 

Communicatie en contact
Voor eventuele vragen omtrent het project ‘Fietstunnel Laauwikstraat’ kunt u contact opnemen met de assistent omgevingsmanager Gjalt Zwama, tel. 06 21 11 17 32 of e-mail g.zwama@Vanboekel.com. Vanaf 1 februari a.s. is actuele informatie te vinden op de projectwebsite www.FietstunnelLent.nl en vanaf diezelfde datum wordt u tevens via Twitter  (@fietstunnelLent) op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media