LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatie-avond over verkeersstructuur oostzijde Waalsprong

Vrijdag 12 Mei 2017 | reacties 4
werkaandeweg

De gemeente Nijmegen organiseert op 24 mei aanstaande een informatie-avond over de ontwikkelingen en maatregelen voor de verkeersstructuur in de oostflank van de Waalsprong (tussen Lent en Bemmel).  In dit bericht leest u de stand van zaken. Tijdens de informatie-avond licht de gemeente de te nemen maatregelen verder toe. Bewoners, ondernemers en belangstellenden kunnen die avond hun visie geven, en er is gelegenheid om vragen te stellen.  


Korte terugblik

Er is de afgelopen jaren gewerkt aan de uitvoering van het raadsbesluit van 2011 voor aanleg van de Dorpensingel, al dan niet in combinatie met aanleg verkeersknip op de Vossenpelssestraat. De gemeente Nijmegen heeft geld gereserveerd voor het deel van de weg op haar grondgebied. Financiering van de gehele weg krijgen de gemeentes Nijmegen en Lingewaard niet dekkend. De Provincie Gelderland heeft het standpunt dat zij geen bijdrage levert aan de weg, ondanks de  subsidieverzoeken van de gemeente  Nijmegen.

 

Daarnaast heeft de gemeente Lingewaard aangegeven dat zij ook bezwaren zien bij de aanleg van de Dorpensingel en de afsluiting van de Vossenpelssestraat. Het college van B&W van Lingewaard heeft om die reden voorgesteld gebruik te maken van de Ressensestraat en de huidige op- en afrit voor de bus naar de Prins Mauritssingel, de zogenaamde ‘Ressense variant’. Bij de gemeenteraad in Lingewaard bleek in december 2016 echter dat ook voor deze variant niet genoeg draagvlak is en dat zij vooralsnog geen besluit nemen over beide maatregelen (Dorpensingel en Ressense variant).

 

In de visie van de gemeente Nijmegen was en is de Dorpensingel wenselijk, maar de Vossenpelssestraat ligt ook op grondgebied van de gemeente Lingewaard en de aanleg van de Dorpensingel is zonder financiële steun van de Provincie nu niet haalbaar.

 

Waar staan we nu?

De Dorpensingel ligt vanwege de huidige onhaalbaarheid voorlopig in de lade. Het college van B&W van de gemeente Nijmegen concludeert, dat het moment is aangebroken om de aandacht te richten op alternatieve oplossingen voor de huidige en verwachte verkeersdruk in Lent en omgeving. Gesprekken met de gemeente Lingewaard blijven gevoerd worden over maatregelen om  het doorgaand verkeer te beperken.

 

Met het oog op de ontwikkeling van de woningbouw in de Waalsprong wordt de aandacht in eerste instantie gericht op de verkeerssituatie rond Plantjevlag en De Stelt, ook in relatie tot het openstellen van de Turennesingel. Dit mede naar aanleiding van zorgen van bewoners aan de oostzijde van Lent. Tijdens de informatieavond bespreekt de gemeente graag met u welke maatregelen op de korte termijn effectief kunnen zijn. Wethouders Harriët Tiemens en Bert Velthuis zijn tijdens de informatie-avond aanwezig.

 

Informatieavond 24 mei

Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 24 mei om 19:30 uur op het Citadel College (Griftdijk Noord 9A) te Lent. Vanaf 19:15 uur is er een inloop met koffie en thee. De avond wordt om ongeveer 21.30 uur afgesloten.

 

Bent u niet in de gelegenheid deze informatie-avond bij te wonen? Volg dan de berichtgeving op deze site of schrijft u zich dan in op de nieuwsbrief van de Waalsprong via deze link.
 

« Terug naar het overzicht

Reacties

T. Segers (zondag 21 mei 2017)

De oplossing is de aanleg van de Dorpensingel en een volwaardig winkelcentrum in de wijk Waalsprong Lent. Hierdoor hoeven de bewoners van de Waalsprong Oost niet naar Bemmel voor hun dagelijkse boodschappen met als gevolg minder verkeer tussen Bemmel en Waalsprong Oost. Als goed bestuurder dient het College van Nijmegen te zorgen voor een goede ontsluiting van deze wijk. De gemeente Nijmegen heeft van de provincie Gelderland 13 miljoen euro ontvangen voor de ontsluiting van de Waalsprong. Voor de aanleg van de Dorpensingel heeft Nijmegen 5 miljoen euro gereserveerd en de gemeente Lingewaard 1,5 miljoen euro. In de nota “Stand van zaken verkeersstructuur Waalsprong ” van november 2015 heeft de gemeente Nijmegen de aanleg van de Dorpensingel begroot op 8,8 miljoen euro. Het tekort van 2 miljoen kan door beide gemeente gefinancierd worden door deze over een langere termijn te spreiden. Gebruikelijk is dat voor nieuwbouwijken de infrastructuur onder andere wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de grond en WOZ . Ook in de Waalsprong zij deze kosten in de grondprijs opgenomen. De totale baten van de gemeente Nijmegen over 2017 zijn begroot op 737 miljoen euro en van de gemeente Lingewaard 105 miljoen euro. Het moet mogelijk zijn om in beide begrotingen de komende jaren de nodige middelen vrij te maken waarmee een financieringstekort voor de Dorpensingel kan worden opgelost. Nijmegen kan als alternatief voor de Dorpensingel ook besluiten om de Vrouwe Udasingel naar de Vossenpelssestraat door te trekken.

Waalsrpong (dinsdag 23 mei 2017)

Beste T. Segers, dank voor uw reactie. Ik verwijs u graag naar de informatieavond op woensdag 24 mei waar uitleg wordt gegeven over de te nemen maatregelen. Uiteraard is er dan ook de mogelijkheid om hierop te reageren.

t.van hemert (dinsdag 23 mei 2017)

Doortrekken van Vrouwe Udasingel naar de Vossenpelssestraat lijkt mij een slecht alternatief. Dan rijden er nog meer auto's en motoren dwars door een woonwijk!

Redactie Waalsprong (maandag 26 juni 2017)

Geachte heer Segers en Van Hemert, De vragen die u via reactie op dit nieuwsbericht heeft geplaatst, zijn inmiddels via een persoonlijk e-mailbericht beantwoord. Voor verdere informatie over dit onderwerp verwijzen wij lezers graag naar de volgende pagina (svp link kopiëren): http://www.waalsprong.nl/verkeersmaatregelen-oostflank-waalsprong/

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media