LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

In 2014 nieuw schoolgebouw bij Lent

Donderdag 16 Mei 2013 | reacties 2
080100-448

Schoolbestuur Conexus gaat in 2013 van start met een nieuwe basisschool bij Lent: de openbare basisschool De Verwondering. Voor deze nieuwe school gaat Conexus een schoolgebouw bouwen bij Lent in het woongebied Laauwik. Met de gemeente Nijmegen is hierover overeenstemming bereikt. In de tweede helft van 2014 hoopt Conexus de deuren van het nieuwe schoolgebouw te openen. Tot die tijd zal de school gehuisvest worden in een tijdelijk gebouw naast voorzieningenhart De Ster. De Verwondering wordt een Bredeschool dat het aanbod van onderwijsconcepten in de Waalsprong zal aanvullen.

 

Het aantal kinderen in de Waalsprong neemt gestaag toe. Aan het begin van schooljaar 2013-2014 is de onderwijsvoorziening Het Talent niet meer toereikend om het groeiend aantal leerlingen op te vangen. Daarom gaat in augustus 2013 De Verwondering van start.

 

Conexus is een van de schoolbesturen die met de gemeente een contract voor doordecentralisatie heeft afgesloten. Waar voorheen de gemeente de gebouwen voor het onderwijs beschikbaar stelde, realiseert Conexus sinds de overeenkomst zelf de schoolgebouwen met geld dat de gemeente beschikbaar stelt. De Verwondering valt nu ook onder dit contract.

 

De nieuwe basisschool zal geleidelijk groeien naar circa 400 leerlingen in 2021. De kinderen komen uit de bestaande woningen in de deelgebieden Visveld en Oud-Lent en van de woningbouw die op dit moment en de komende jaren in de deelgebieden Visveld, Laauwik en Vossenpels wordt gerealiseerd. In de periode tot 2021 zullen leegstaande ruimtes worden benut voor onder andere de buitenschoolse opvang. De verwachting is dat het aantal leerlingen na 2021 nog kan groeien naar maximaal 600 leerlingen.

 

Het onderwijsconcept van De Verwondering kent een aantal bijzondere pijlers. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin een leerling verkeert; en minder op de toevallige leeftijd van het kind. Er zal veel aandacht zijn voor vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw: ICT-gebruik, informatie vinden, analyseren, problemen oplossen, samenwerken. Het onderwijs wordt daarom vooral op en vanuit leerpleinen georganiseerd en minder in traditionele klaslokalen. En tenslotte wordt de school een "vreedzame school"; een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die leerlingen onder andere leert om onderlinge conflicten uit de weg te gaan of samen met elkaar op te lossen.
 

Daarnaast worden aan De Verwondering ook voorzieningen gekoppeld voor kinderopvang van jonge kinderen, voorschoolse educatie van peuters en de buitenschoolse opvang van leerlingen.

 

Om de school haalbaar te maken voor Conexus stelt de gemeente naast de maandelijkse vergoeding een eenmalig bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 14 mei 2013

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (donderdag 16 mei 2013)

"De nieuwe basisschool zal geleidelijk groeien naar circa 400 leerlingen in 2021." Dit klinkt als muziek in de oren! Wij twijfelen al een tijdje of we onze dochter naar de Klif op school moeten doen. Welke achter een tekentafel zittende beleidsmaker heeft ooit bedacht dat het een goed idee is om een wijk te voorzien van één mega basisschool van 1000 leerlingen?! De menselijke maat is compleet zoek. Ik hoop van harte dat er ook een kleinschaliger alternatief (liever meer) in Oosterhout kom(t/en).

Willem (dinsdag 28 mei 2013)

Helemaal mee eens!

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media