LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Dijkverlegging Lent in de inspraak

Maandag 11 April 2011 | reacties 0
Voor het voorontwerp-bestemmingsplan van het project ‘Ruimte voor de Waal - Nijmegen’ wordt een inspraakprocedure gestart. Na de goedkeuring van de het plan voor de dijkverlegging en het reserveren van het benodigde budget door staatssecretaris Atsma, is dit de eerste stap richting de realisatie van het project. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan uiteindelijk vaststellen. Naar verwachting gebeurt dat begin 2012.
 
Om Nederland veilig te maken tegen toekomstige overstromingen worden in het rivierengebied maatregelen genomen om de rivier meer ruimte te geven. Bij Nijmegen wordt de dijk bij Lent 350 meter landinwaarts verplaatst en wordt er een nevengeul voor de Waal aangelegd. Hierdoor ontstaat een langgerekt eiland met nieuwe kansen voor natuur en (water)recreatie. Nijmegen krijgt een uniek rivierpark als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. De wijze waarop Nijmegen de rivierkundige opgave heeft omgezet in het ontwerp van een stedelijk rivierpark trekt veel belangstelling uit binnen- en buitenland.
 
Impressie eiland na dijkteruglegging vanuit het westen gezien De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het plan voor Ruimte voor de Waal - Nijmegen. Nadat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) het plan op 21 februari goedkeurde, start nu de volgende fase op weg naar de uitvoering. Het bestemmingsplan is een juridische vertaling van het Ruimtelijk Plan dat in februari in Lent is gepresenteerd. Het bestemmingsplan legt bijvoorbeeld de ligging van de nieuwe kade en de geul vast, en beschrijft het gebruik van de uiterwaarden.
 
De plannen liggen vanaf 14 april 2011 zes weken ter inzage. Daarnaast zijn er op maandagavond 18 april (18:00-21:00 uur) en woensdagmiddag 27 april (14:00-17:00 uur) ‘inloopspreekuren’ in het Witte huis in Lent. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is informatie te vinden op  nijmegen.nl

De daadwerkelijke start van de uitvoering van het project is gepland voor 2013. Rond de zomer van 2011 beginnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals archeologisch onderzoek en detectie van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Streven is dat in 2016 de nieuwe waterkering en de nevengeul zijn gerealiseerd. De invulling van het eiland zal daarna plaatsvinden.
 
Bron: persbericht gemeente Nijmegen 5 april 2011
« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media