LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Bestemmingsplan ‘Laauwik - 2’: wijzigingen Murciastraat en omgeving

Maandag 28 April 2014 | reacties 0
img2379

Op het bestemmingsplan Laauwik, dat de mogelijkheden voor de woonbuurten Laauwik en Lentseveld in Lent beschrijft, worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. De plannen liggen ter inzage en u kunt zienswijzen indienen.


Aanleiding
Op 28 januari 2009 is het bestemmingsplan ‘Laauwik’ vastgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit diverse stedenbouwkundige deelgebieden waaronder  de ensembles ‘Lentse Linten’ en het ‘Lentseveld’.  Inmiddels zijn er concrete stedenbouwkundige plannen voor deze ensembles gereed. Vanuit deze stedenbouwkundige plannen blijkt dat er meer flexibiliteit is gewenst ten aanzien van het beoogde stratenpatroon ten opzicht van wat vastgelegd is in het bestemmingsplan. Daarnaast is er behoefte om de vastgelegde beeldkwaliteit van de bebouwingstypologie af te stemmen op de wensen vanuit het project IkbouwbetaalbaarNijmegen. In een aantal gebiedsdelen past het stedenbouwkundig plan qua nokhoogte niet binnen het vigerende bestemmingsplan. De gemeente wil deze ontwikkelingen graag doorgang laten vinden. Daarom is een partiële herziening  van het bestemmingsplan opgesteld.


Inzage en zienswijzen
Het plan ‘Laauwik – 2’ ligt, met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken (met ingang van donderdag 1 mei  tot en met woensdag 11 juni 2014) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen en bij het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermion, Thermionpark 7 te Lent.

 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website.

De bronbestanden zijn beschikbaar via deze link.
Daarnaast is het plan vanaf 1 mei als pdf bestand te raadplegen op de gemeentelijke website
 

Zienswijze
In de periode van donderdag 1 mei 2014 tot en met woensdag 11 juni 2014 kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling (bureau SO10), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media