LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Het huis van uw dromen

Zelf het huis van uw dromen bouwen is spannend en leuk. Wij hebben op deze pagina verschillende documenten op rij gezet, die inspirerend kunnen werken of u een beetje in het proces op gang kunnen helpen. Zo heeft u alvast een beetje beeld wat er zoal bij het bouwen van een eigen huis komt kijken.

 

 

Beeldkwaliteit

Bestaande structuren en bebouwing zijn bepalend geweest voor de voorgestelde woonsfeer voor Lentseveld. Een aantal planologisch en stedenbouwkundige hoofdzaken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De uitstraling die Lentseveld uiteindelijk krijgt wordt gewaarborgd door beeldkwaliteiteisen. Vrijstaande woningen vormen straks een samenhangend straatbeeld.

 

 

Samenhang en uitzonderingen

Op specifieke plekken krijgen bouwers meer keuzevrijheid in vorm en detaillering. Diversiteit in kaprichting, goothoogte en materiaalkeuze zorgen voor diversiteit en levendigheid. Wilt u weten welke kavels hiervoor geschikt zijn, raadpleeg dan het beeldkwaliteitsplan op deze site. Het beeldkwaliteitplan is richtinggevend en inspirerend voor de bouwers.

Projectinformatie en meer inspiratie

Voor uitgebreide informatie over de locatie hebben wij onderstaande documenten voor u verzameld:

 

Regels en wetgeving

Het proces van ruimtelijke ordening in Nederland is uitgebreid geregeld. Er zijn natuurlijk  regels en wetten waar u zich aan moet houden. Zo zijn er het bestemmingsplan en de bouwverordening. En hoewel u uw woning kunt inrichten zoals u zelf wilt, er zijn natuurlijk beeldkwaliteitseisen .

 

 

Koopovereenkomst

Voor de verkoop van deze kavels is een concept koopovereenkomst opgesteld. Via onderstaande link kunt u deze alvast bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media