LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Beeldkwaliteit

Bestaande structuren en bebouwing zijn bepalend geweest voor de voorgestelde woonsfeer voor Lentseveld. Een aantal planologisch en stedenbouwkundige hoofdzaken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De uitstraling die Lentseveld uiteindelijk krijgt wordt gewaarborgd door beeldkwaliteiteisen. Vrijstaande woningen vormen straks een samenhangend straatbeeld.

 

Samenhang en uitzonderingen

Op specifieke plekken krijgen bouwers meer keuzevrijheid in vorm en detaillering. Diversiteit in kaprichting, goothoogte en materiaalkeuze zorgen voor diversiteit en levendigheid. Wilt u weten welke kavels hiervoor geschikt zijn, raadpleeg dan het beeldkwaliteitsplan op deze site. Het beeldkwaliteitplan is richtinggevend en inspirerend voor de bouwers.

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media