LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vossenpels - ontwikkeling met buurtparticipatie

De plannen voor Vossenpels-Noord zijn tot stand gekomen na intensief overleg met bewoners van het te ontwikkelen gebied, omwonenden en organisaties. Door middel van bijeenkomsten met een klankbordgroep, informatiebijeenkomsten én online bijeenkomsten zijn ideeën, inspiratie en ook zorgen van bewoners opgehaald. Deze zijn zo veel mogelijk verwerkt in de planne. 

 

Planning 

Het duurt nog even voordat de woningen in Vossenpels Noord gerealiseerd worden. De gemeente Nijmegen maakt het komende jaar een bestemmingsplan en stedenbouwkundige plannen worden verder uitgewerkt.

De ambitie is dat de kavels in 2021 en 2022 gefaseerd in verkoop gaan. 

 

Achtergrondinformatie

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media