LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vossenpels Noord

 

In Vossenpels Noord zijn zo’n 550 tot 650 woningen gepland. Het ambitiedocument is op 20 november 2018 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Een sterke, groene structuur in dit gebied versterkt de al aanwezige buurtschappen en realiseert nieuwe.

 

De ambitie is om een groenstedelijk en gevarieerd woonmilieu te maken met aandacht voor het tuindersverleden van de wijk. De woningen worden gebouwd in besloten gebieden, omgeven door groen en verbonden via groene routes. Er ontstaan verschillende woonsferen, met ieder een eigen karakter. Naast projectmatige woningbouwontwikkeling is er ook ruimte voor particulieren die zelf willen bouwen. Daarnaast zijn er plannen voor ongeveer 50 sociale huurwoningen en 50 tot 60 middeldure huurwoningen.

 

Alle plannen voor deze nieuwe wijk zijn terug te vinden in het ambitiedocument. Dit document beschrijft de kaders voor de nieuwbouwplannen, die aansluiten bij het bestaande karakter van het gebied, met cultuur, groen en water als onderlegger. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mobiliteit. Zo worden drukke wegen zo veel mogelijk vermeden en is er voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

 

Vossenpels noord en midden Planning 

Het duurt nog even voordat de woningen in Vossenpels Noord gerealiseerd worden. De gemeente Nijmegen maakt het komende jaar een bestemmingsplan en stedenbouwkundige plannen worden verder uitgewerkt. Daarbij worden bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden betrokken door middel van o.a. een klankbordgroep.

 

De ambitie is dat de kavels in 2021 en 2022 gefaseerd in verkoop gaan. 

 

Achtergrondinformatie

Heeft je vragen? Neem dan contact op met het Wooninformatiecentrum Waalsprong

 

informatieavond 9 april

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media