LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vossenpels Noord

 

In Vossenpels Noord zijn zo’n 550 tot 650 woningen gepland. De ambitie is om een groenstedelijk en gevarieerd woonmilieu te maken met aandacht voor het tuindersverleden van de wijk. De gemeente Nijmegen houdt in de plannen voor Vossenpels Noord rekening met de bestaande bebouwing in het gebied en de omgeving. De gemeente gaat regelmatig in gesprek met bewoners, omwonenden en andere gebruikers in het gebied. Vossenpels noord en midden

 

Planning 

Naar verwachting stuurt het college voor de zomer van 2018 het Ambitiedocument voor Vossenpels Noord naar de gemeenteraad. In het ambtitiedocument wordt de hoofdstructuur van het gebied vastgelegd. Dit document vormt het kader voor de verdere uitwerking van de plannen.

Als het Ambitiedocument is goedgekeurd door de raad, dan begint de gemeente met het maken van een bestemmingsplan. Ook starten we dan een klankbordgroep met bewoners die actief willen meedenken over de plannen. U kunt zich hiervoor aanmelden via onderstaand e-mailadres.

 

De ambitie is dat de kavels in 2020 en 2021 gefaseerd in verkoop gaan.

 

Achtergrondinformatie

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail aan Francis Nederveld.

 

informatieavond 9 april

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media