LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

 

Stelt-Zuid:
Wonen in een boomgaard
Wonen aan de dijk

 

 

 

Aan de zuidrand van Lent wordt een woonbuurt gerealiseerd in een wel heel bijzondere setting. Hart van het plan vormt een nieuw aan te leggen boomgaard, die omzoomd wordt door woningen. Op twee locaties in het gebied is ruimte gereserveerd voor appartementen, met een uniek uitzicht op de Waal, de stad en de oude stuwwal. En het wordt nog eens extra bijzonder met woningen die gebouwd worden aan de dijk. De Stelt-Zuid is met recht een bijzondere woonlocatie.

 

 

Stelt-Zuid, locatieEen boomgaard, die ooit moest verdwijnen maar nieuw leven in wordt geblazen, vormt de groene kern van De Stelt-Zuid. Ruime eengezinswoningen omzomen dit levendige hart. Hoe mooi kan wonen zijn met een boomgaard als achtertuin? Vanuit je woonkamer beleef je de boomgaard als verlengstuk van je eigen terras. Je ervaart de natuur als je tuin, en je tuin als natuur. Samen met buurtgenoten is het er heerlijk vertoeven.

 

Een ander, beeldbepalend element in deze unieke woonbuurt is de dijk. Met direct zicht op de historische stad Nijmegen, en met weidse blik over de groen beboste stuwwal. Inspelend op de hoogteverschillen tussen wijk en dijkversterking worden in de Stelt-Zuid ruime dijkwoningen gebouwd. Met struingebieden die direct grenzen aan je eigen terras. Een heerlijke leefomgeving, met optimale ervaring van het rivierlandschap.

 

Stbk plan SteltZuid_mrt18Wonen in een landschap

Een woonomgeving, waarvan er geen ander in de Waalsprong te vinden is. In deze kleinschalige, compacte woonbuurt met circa 260 woningen, belééf je het landschap. De hoogteverschillen in het landschap vormen een boeiende basis voor een gevarieerde, vriendelijke woonwijk. Met heerlijke doorkijkjes, met zicht op rivier en dorp.

 

Een boeiende mix van woningen maken de beleving van de wijk af. De eengezinswoningen in de boomgaard en aan de singel zijn rij- en hoekwoningen zijn kleine ensembles. Er zijn voornamelijk koopwoningen gepland. Daarnaast worden 20 woningen gerealiseerd door corporaties voor sociale huur. Verder zijn circa 100 appartementen gepland, verdeeld over twee unieke plekken.

 

Voor het ontwerpen van woningen in De Stelt-Zuid worden straks verschillende architecten ingezet. Daardoor ontstaat een grote diversiteit aan woningen en architectuur. Gebruik van natuurlijke materialen zorgt er voor dat de woningen passen in het landschappelijk karakter van De Stelt-Zuid. Het beeldkwaliteitsplan voor biedt belangrijke richtlijnen voor het ontwerp. U leest hier meer over deze gereedschapskist voor de architecten.

 

Naast ruimte voor wonen is een locatie gereserveerd voor een basisschool, in combinatie met een gymzaal en kinderopvang.

 

Lees meer over de basisschool

 

Wonen tussen dorp en stad

De Stelt Zuid maakt onderdeel uit van de dijkzone van de Waalsprong. Het is dan ook een directe schakel van de Waalsprong tussen binnenstad en buitengebied. Het ligt zeer fraai tussen de historische kern van Lent en de nieuwe rivierdijk. Achter deze dijk ligt de Spiegelwaal, het Rivierpark en de Waal zodat u optimaal kunt genieten van het rivierlandschap. Vanuit de Stelt bent u bovendien zo in Park Lingezegen, het landschapspark tussen Nijmegen en Arnhem. Naast de rust van de Betuwe is de gezellige binnenstad van Nijmegen op loopafstand. U hebt dus alle voorzieningen dichtbij! Wonen in de Stelt is wonen tussen dorp en stad.

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen specifiek voor De Stelt-Zuid? Schrijft u zich dan in voor deze digitale nieuwsbrief via onderstaande link.

 

Inschrijven Nieuwsbrief De Stelt-Zuid

 

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de Waalsprong algemeen, kunt u gebruik maken van de button aan de linkerzijde van de site.

 

Wonen in de boomgaard

Een boomgaard vormt het centrale, groene hart van de wijk. Rondom komen woningen die volop ruimte bieden voor een comfortabel (gezins)leven. Rij- en hoekwoningen worden vriendelijk gegroepeerd in gevarieerde blokken van 2 tot 6 woningen. Met een besloten privé-terras direct grenzend aan de boomgaard. U hebt hier de boomgaard als uw achtertuin! Vanuit de woonkamer heeft u uitzicht op de boomgaard, beleeft u de seizoenen en woont u letterlijk in het landschap.

 

Uw privé-terras heeft een open verbinding met de boomgaard. Door kleine hoogteverschillen tussen terras en boomgaard, gecombineerd met laag groen wordt uw privacy gewaarborgd, zonder dat u het uitzicht naar de boomgaard hoeft te missen. Met een natuurlijke scheiding tussen privé en publieke ruimte blijft het open karakter van de boomgaard optimaal behouden.

 

De boomgaard is voor iedereen toegankelijk. Als bewoner kunt u dan ook optimaal gebruik maken van deze bijzondere leefomgeving. De bewoners van de boomgaard spelen bovendien een belangrijke rol in het beheer en onderhoud van de boomgaard.

 

Lees meer

 

Rondom de boomgaard komt een ontsluitingsroute voor bestemmingsverkeer. Parkeren in de wijk gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht, in zogenaamde parkeerkoffers. In en rond de wijk worden paden aangelegd voor voetgangers en fietsers. Zo bent u niet alleen snel op andere plekken in de wijk. De paden vormen ook verrassende doorkijkjes en verbindingen door het groene landschap en naar de dijk. Hier liggen het mooie Rivierpark en de Waal letterlijk aan uw voeten.

 

Doorsnede van woningen in de boomgaard (suggestie):

 

Wonen in de boomgaard

 

 

 

 

Wonen in de boomgaard

 

 

Net buiten de boomgaard worden nog enkele woningen gerealiseerd, die gericht zijn naar de watersingel. Deze watersingel, incombinatie met de Turennesingel, scheidt het noordelijk deel en het zuidelijk deel van de Stelt. De tuin van deze woningen grenst niet aan de boomgaard, maar ligt met de tuin aan een ruime groenzone met bloesemrijke bomen. Daarachter ligt de watersingel. 

Deze woningen liggen aan de centrale ontsluitingsroute, die wordt ingericht als 30-km weg. Parkeren kan hier ook op eigen terrein. De rij- en hoekwoningen en wellicht ook tweekappers worden in kleine groepjes opgezet en verspringend ten opzichte van elkaar gebouwd. Door die opzet, in combinatie met die rijke, groene uitstraling aan de singelzijde, krijgen de woningen dezelfde intieme, gemoedelijke sfeer als de woningen aan de boomgaard.

 

 

Wonen op stand

Op twee plekken in het langgerekte plan van Stelt-Zuid is ruimte gereserveerd voor appartementen. De appartementencomplexen met een hoogte van maximaal 5 woonlagen bieden straks alle ruimte voor aangenaam wonen met een uniek uitzicht. Want vanaf hier hebt u adembenemend zicht op de groene stuwwal, én op Sint Stevenskerk van Nijmegen. Geniet van het unieke Rivierpark, dat letterlijk aan uw voeten ligt. Er worden circa 100 appartementen gerealiseerd, verdeeld over twee locaties.

 

Appartementen op het plateau

Eén van de locaties voor appartementen is het 'Plateau' ligt in het meest westelijk deel van het plan, direct aan de Waalbrug. Het Plateau ligt op dijkhoogte (op circa 16m +NAP). In een stedelijke setting wordt hier een ensemble van woonblokken gerealiseerd. Ze staan verspringend ten opzichte van elkaar, in stedenbouwkunidge termen 'als dansende blokken'.

 

Appartementen op een terp

Ook midden in het plan, op de dijk, wordt een appartementencluster gebouwd op de ‘Terp’, enerzijds grenzend aan de boomgaard, anderzijds aan de dijk en de Spiegelwaal. Door het hoogteverschil tussen dijk en binnendijks gebied wordt onder de wooncomplexen gelegenheid geboden om te parkeren, aangevuld met parkeerplaatsen in de omgeving voor bezoekers.

 

De Terp is onderdeel van de dijkzone, en wordt gevormd door een verbreding van de (steunberm van de) dijk met een hoogte van circa 13,5 m +NAP. Zij richten zich voornamelijk naar het buitendijkse landschap, de Spiegelwaal en Waal en het eiland Veur Lent.

 

Waar u straks ook voor kiest, wonen in een appartement in De Stelt is wonen op stand!

 

Lees meer

 

Stelt-Zuid, woonzones

 

Doorsnede van woonappartementen op plateau (suggestie).

 

Appartementen op het plateau

 

Wonen aan de dijk

Hoe romantisch kan het zijn: wonen aan de dijk? In De Stelt-Zuid combineert u deze sfeervolle locatie met modern wooncomfort. Tussen dijk en woonwijk ontstaan hoogteverschillen die een unieke gelegenheid bieden om dijkwoningen te realiseren. Een bijzondere woonvorm, die de Waalsprong tot op heden niet kent.

 

De dijk in De Stelt wordt in het kader van de nieuwste normen voor waterveiligheid verbreed. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van dijk naar binnendijks gebied. Bij het ontwerpen van de dijkwoningen worden deze hoogteverschillen optimaal gebruikt. Trappen, hellingbanen en taluds worden geïntegreerd in het woningontwerp en de buitenruimte. Aan de voorzijde biedt deze woning toegang tot parkeren op maaiveld, onder het leefgedeelte. De woning zelf begint op de eerste verdieping aan de straatzijde, maar komt aan de dijkzijde opnieuw op maaiveld uit. Vanaf het dakterras kunt u genieten van uitzicht op de stuwwal en de oude stad.

 

De romantische beleving van wonen aan de dijk wordt versterkt door de struinruimte die direct aan uw compacte terras grenst. Ook zorgt een hoogteverschil tussen uw privé en de openbare ruimte, in combinatie met een lage erfscheiding, voor voldoende privacy. Onderzocht wordt of de groene strook en het talud van de dijk kan worden begraasd door schapen. Waar bewoners en bezoekers vrij kunnen genieten van het dijklandschap en de nabijheid van de Waal en Spiegelwaal, blijven de wollige, vriendelijke dieren door middel van klaphekken of veeroosters binnen de voor hen aangewezen gebieden. Talrijke paden verbinden de woongebieden met het landschap en vormen telkens opnieuw een verrassend zicht op dijk, rivierlandschap en boomgaard.

 

Lees meer 

 

Doorsnede dijkwoningen (suggestie):

 

Wonen aan de dijk

 

 

 

Wonen op de dijk

Wonen in het landschap

Trekt het wonen in een bijzonder landschap u aan? Met een boomgaard als achtertuin geniet u optimaal van de seizoenen. Met romantische bloesem in de lente en een groene tuin in de zomer. De boomgaard wordt gevuld met een diversiteit aan soorten, in zowel hoogstam als laagstam. In het hart van de boomgaard komen bomen die ook vruchtdragend zijn. Daaromheen komen bomen die uitbundig bloeien, maar geen vruchten zullen geven. Zo wordt overlast van gevallen fruit en wespen dicht bij de woning voorkomen. De boomgaard is publieke ruimte; het is voor iedereen toegankelijk. Als bewoner kunt u de boomgaard gebruiken om te relaxen onder de bomen, lekker buiten te eten, om samen met uw buren te genieten van het buiten zijn. Voor de kinderen worden speelplekken ingericht. Hoe heerlijk is het om te genieten van een picknick in het gras?

 

Samen optrekken in onderhoud

De boomgaard is in eigendom van de gemeente Nijmegen, maar wij vragen u als bewoner zélf ook een bijdrage te doen. U bent als bewoner nauw betrokken bij het beheer en onderhoud van het landschap en de bomen in de boomgaard. Dit proces, waarin een deel van de verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de gezamenlijke bewoners, wordt optimaal begeleid door professionals van de gemeente. Waar dat nodig is, worden bewoners opgeleid (denk aan bijvoorbeeld snoeicursussen) of wordt specifiek gereedschap beschikbaar gesteld. Sámen wordt wonen hier nóg aantrekkelijker!

 

Realisatie en planning

De stedenbouwkundig schets is voor De Stelt-Zuid is een indicatie, hoe in de toekomst de wijk ingedeeld zou kúnnen worden. De hoofdstructuur voor het gebied is inmiddels vastgelegd. Maar als straks bouwgrond uitgegeven wordt aan ontwikkelaars, ontwerpen zij hun eigen kavelindeling. Het plan zal daarom nog gedurende de ontwikkeling van de wijk veranderen.

 

Woonprogramma

Het woonprogramma bestaat voornamelijk uit koopwoningen, maar er is ook ruimte voor 20 huurwoningen. Aan de boomgaard wordt een deel van de woningen gerealiseerd in het kader van sociale huur. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre er belangstelling is voor huurappartementen in de vrije sector. Natuurlijk bent u nieuwsgierig naar het woningaanbod. Het is echter nog te vroeg om concreet iets te zeggen over de woningen die in verkoop gaan. Ontwikkelaars die in De Stelt-Zuid gaan bouwen, zijn nauw betrokken bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, maar hebben hun plannen voor woningbouw nog in voorbereiding. Verwachting is dat eind 2018 de eerste sfeerschetsen van woningbouw door de ontwikkelaar gepresenteerd kunnen worden.

 

Start werkzaamheden

Momenteel vinden diverse voorbereidende activiteiten plaats in De Stelt-Zuid. Voordat het bouwrijp maken van de bouwgrond kan beginnen, moet onder andere archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. In de Tweede Wereldoorlog is rondom de Waalbrug veel gevochten. Daarom zoekt men er ook naar munitie en niet-gesprongen explosieven, zoals ook elders in de Waalsprong, zodat u straks veilig kunt wonen.

 

Lees meer over het proces en de planning

 

Dijkverzwaring en bouwrijp maken

In het kader van de nieuwste eisen voor hoogwaterveiligheid wordt de dijk in het gebied binnendijks verzwaard. De gemeente Nijmegen overlegt met Waterschap Rivierenland, zodat werkzaamheden voor bouwrijp maken en de aanleg van het dijklichaam gecombineerd kan worden. Het bouwrijp maken houdt in dat ondergrondse infrastructuur (bijvoorbeeld kabels en leidingen, riool, warmtenet) en bouwwegen worden aangelegd. Dat werk zal in totaal enkele maanden in beslag nemen. Op basis van de huidige inzichten zal het plangebied eind 2019/begin 2020 bouwrijp kunnen worden opgeleverd. Daarna kan de woningbouw starten; dit zal gefaseerd gebeuren.

 

Lees hier meer over de dijkverzwaring

 

Wonen op de terp

 

Doorsnede van woonappartementen op terp (suggestie):

 

Appartementen op de terp 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen specifiek voor De Stelt-Zuid? Schrijft u zich dan in voor deze digitale nieuwsbrief via onderstaande link.

 

Inschrijven Nieuwsbrief De Stelt-Zuid

 

 

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de Waalsprong algemeen, kunt u gebruik maken van de button aan de linkerzijde van de site.

 

 

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media