LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Laatste nieuws

Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht bij...
Dinsdag 12 Juli 2022 | reacties 0
Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht bij Koudenhoek-Noord We vinden allerlei materialen tijdens de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van percelen in... » Lees verder

Nieuwsbrief

Lent, stedelijk wonen in een dorps karakter

 

De ontwikkeling van de Waalsprong heeft een grote invloed op het bestaande dorp Lent. Maar wél met behoud van de eigen identiteit. En in overleg met de bewoners. Kiezen voor wonen in Lent is kiezen voor authenticiteit en diversiteit. En, we kunnen er niet omheen, Lent bestaat uit woonsferen met uiteenlopende stijlen. Hebben we het over Lent, dan hebben we het over het ‘oude’ dorp Lent. Daarnaast zijn er de woonwijken Visveld en  Laauwik/Lentseveld met een meer stedelijke opzet, waarin het dorpse karakter nog voelbaar is. Maar ook de woonwijken het Eiland van Laauwik en de Stelt-Noord hebben ieder hun eigen identiteit. Zelfbouwers kregen kregen bovendien optimale woondroom na te jagen in het regelluwe Plantjevlag

 

Voor wie van wonen aan het groen en water houdt, is Lent bijzonder aantrekkelijk. Visveld en Laauwik grenzen aan de Lentse Plas, een waterrijk gebied van De Waaijer. Wat wil een mens nog meer?

 

Ook wonen in Lent? 

Bent u op zoek naar een woning in Lent? In verschillende gebieden van Lent wordt nog volop ontwikkeld en gebouwd. Voor onderstaande gebieden worden de plannen uitgewerkt of wordt er buiten al volop gebouwd.

  • De Stelt-Zuid
    Aan de zuidrand van Lent wordt de woonbuurt de Stelt-Zuid gerealiseerd in een wel heel bijzondere setting. Hart van het plan vormt een nieuw aan te leggen boomgaard, die omzoomd wordt door woningen. Op twee locaties in het gebied is ruimte gereserveerd voor appartementen, met een uniek uitzicht op de Waal, de stad en de oude stuwwal. En het wordt nog eens extra bijzonder met woningen die gebouwd worden aan de dijk. Lees meer.
  • Vossenpels-Noord
    Vossenpels Noord is een bijzondere plek. Zo grenst het voormalige tuindersgebied aan Park Lingezegen, landschapszone De Waaijer, Vossenpels Zuid (Plant Je Vlag) en ligt het nabij het Rivierpark; stuk voor stuk karakteristieke locaties die staan voor dynamiek en de nodige afwisseling. Een gevarieerde wijk bij met veel aandacht voor groen, waarin oud en nieuw op elkaar afgestemd worden en diversiteit en kwaliteit het koop- en huuraanbod bepalen. Lees meer.
  • Stelt-Oost
    Aan de zuidoostrand van Lent wordt de nieuwe woonbuurt de Stelt-Oost ontwikkeld. Op dit moment worden de plannen voor dit prachtige gebied aan de Waal verder uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel ter visie. Lees meer

Dijkteruglegging

Naast de woningbouw die in het kader van de Waalsprong in Lent wordt gerealiseerd is de komst van de nieuwe brug De Oversteek, en vooral ook de aanleg van de Spiegelwaal een enorme ingreep geweest in het beeld van het oude tuindersdorp. Sinds het voorjaar van 2016 is het gebied van de  dijkteruglegging voor publiek toegankelijk. Het biedt een nieuwe ervaring van de oevers van de Waal. Nieuwe verbindingen over het water, een schitterende promenade, en Veur Lent dat bij hoog water als eiland tussen binnenstad en de wijken van Lent ligt: Nijmegen heeft van een de nood een deugd gemaakt door de voor veiligheid noodzakelijke ingreep op deze manier in te zetten voor de stad.


luchtfoto de stelt

 

luchtfoto eiland van laauwik


 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media