LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werkzaamheden drijvende woningen

Vrijdag 16 April 2021 | reacties 0
werk-in-uitvoering

De bouw van de 27 drijvende woningen is in volle gang. De waterwoningen worden 1 voor 1 gerealiseerd op de bouwplaats (deels prefab en casco) en worden daarna aangemeerd aan een zestal landhoofden.

 

Deze landhoofden zorgen voor de verbinding van een vast deel op het land, naar een drijvend deel op het water. De landhoofden hebben naast de land/water verbinding ook de functie van keerlus, opstelplaats voor huisvuil en opstelplaats voor nutsvoorzieningen. Om deze verbindingen te maken zijn er werkzaamheden gepland. 

 

Werkzaamheden

De hiervoor worden in drie fases uitgevoerd. Fase 1 betreft de bouw van de eerste negen woningen, meest zuidelijk gelegen. Fase 2 betreft de bouw van de het tweede cluster woningen, meest noordelijk gelegen. De derde fase betreft dan de fase waarin het landhoofd, waar nu de bouwplaats is gesitueerd, wordt aangelegd. Zaterdag 17 april zal - als de weersomstandigheden het toelaten - de eerste woning van de bouwplaats naar de steiger worden gevaren.

 

Een gedeelte van de werkzaamheden van fase 1 is al uitgevoerd. De nu nog uit te voeren werkzaamheden voor de komende tijd, betreffen op hoofdlijnen:

  • Het aanleggen van tijdelijke voorzieningen voor de woningen, bestaande uit riool en verharding;
  • Het definitief inrichten van de landhoofden; 
  • Het definitief inrichten van de parkeerkoffers; 
  • Het inrichten van de snelfietsroute als fietsstraat;
  • Aanleg van het definitieve riool;
  • Afbouwen van de woningen door bewoners;
  • Bereikbaarheid van de woningen voor bewoners. 

Planning

Er wordt binnenkort gestart met het aanleggen van de tijdelijke voorzieningen voor de woningen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in week 16 op maandag 19 april tot en met woensdag 21 april. De werkzaamheden hebben een totale doorlooptijd van 1 tot 2 dagen. Vanaf 21 april is de eerste woning in gebruik en ongeveer 3 weken later volgt de tweede woning. 

 

Aanpassingen rondom de snelfietsroute

Om de overlast voor de omgeving (bewoners) en de gebruikers van de snelfietsroute te beperken zijn een aantal maatregelen genomen. Hieronder wordt per maatregel toegelicht waarom hiervoor gekozen is en wat voor effect dit heeft op de hinderbeleving en de verkeersveiligheid.

 

snelfietspad

 

Plattegrond van het werkterrein en omgeving, de volgende zaken zijn hierin schematisch weergegeven:

  • Landhoofd 5 en 6 zijn aangegeven in rood
  • Met pijl is aangegeven de aanvoerroute voor bouwverkeer, busjes en bewoners
  • Aan het begin van het fietspad is een tijdelijke voorziening geplaatst om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer over het fietspad kan.

Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken, dat zal helaas niet altijd lukken. 

 

Lees hier meer over de drijvende woningen.

 

drijvende woning 1drijvende woning 2

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media