LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vrijgave ontwerp-bestemmingsplannen drijvende woningen

Woensdag 26 September 2018 | reacties 4
drijvendwonen3lr

Op dinsdag 25 september heeft het college van burgemeester en wethouders de bestemmingsplannen vrijgegeven voor drijvende woningen in de Lentse en Oosterhoutse Plas. Met het wonen op de plassen wordt een uniek woonmilieu toegevoegd aan de Waalsprong. Door de bestemmingsplanprocedure wordt het mogelijk gemaakt om maximaal 61 drijvende woningen te realiseren, te verdelen over beide plassen. Met het besluit biedt het college de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op beide plannen.  Op 8 oktober wordt een informatiebijeenkomst gehouden over de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan.

 

Met het wonen op de plassen wordt een uniek woonmilieu toegevoegd aan de Waalsprong. De voorgenomen ontwikkeling past in het woonbeleid en voorziet in een woonbehoefte. Het plan draagt bij aan diversiteit van woonmilieus in de Waalsprong en vormt een bijzondere toevoeging van het woningaanbod in Nijmegen.

 

drijvend wonen 1 Lentse Plas

De drijvende woningen in de Lentse Plas worden ontsloten vanuit het zuiden, de Edith Piafstraat. De ontsluiting zal gedeeltelijk over het bestaande RijnWaalpad lopen. Het bestaande fietspad wordt omgevormd naar een fietsstraat, waarbij de auto’s te gast zijn. Langs de fietsstraat worden kleine lussen gemaakt als voorplein bij de drijvende woningen. De voorpleinen gaan functioneren als voorrij-, laad- en losvoorziening voor de bewoners van de drijvende woningen. Op de plas blijft voldoende ruimte beschikbaar voor recreatiedoeleinden.


Oosterhoutse Plas

De ontsluiting van de woningen aan de Oosterhoutse plas vindt plaats via de Margaretha van Mechelenweg en een fietsstraat langs de plas. Parallel aan de fietsstraat worden, aansluitend op de drijvende woningen, woonstraten gemaakt.

 

Bestemmingsplannen

Al in januari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan voor de Landschapszone vastgesteld. Volgens dit bestemmingsplan konden via een wijzigingsbevoegdheid op beide plassen samen maximaal 90 woningen op het water worden gerealiseerd. Nu is besloten om hier maximaal 61 woningen te creëren. Deze vermindering komt o.a. ten goede aan de omgevingskwaliteit doordat er meer ruimte tussen de woningen komt met beter uitzicht op de plas.

tekening drijvend wonen

In het wijzigingsplan ‘Landschapszone 7’ (drijvende woningen Lentse Plas)  worden maximaal 25 drijvende woningen mogelijk gemaakt in het zuidwestelijk deel van de Lentse Plas. In het bestemmingsplan ‘Landschapszone 8’ (drijvende woningen Oosterhoutse Plas en noordelijk deel Lentse Plas)  worden maximaal 30 drijvende woningen mogelijk gemaakt in de Oosterhoutse Plas en 6 extra drijvende woningen ten noorden van het wijzigingsplan voor de Lentse Plas.

 

drijvend wonen 2In de komende weken kunnen belangstellenden de plannen inzien en daarop reageren. De plannen zijn vanaf 4 oktober 2018 in te zien bij de Informatiebalie in het Wooninformatiecentrum in Thermion en in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen alsmede via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzen kunnen  tot en met 14 november 2018 worden ingediend.

 

De volgende plannen liggen ter inzage:

  • Ontwerp beeldkwaliteitplan voor drijvende woningen in de Lentse en Oosterhoutse plas
  • Ontwerp wijzigingsplan ‘Landschapszone 7’, over de drijvende woningen in de Lentse Plas
  • Ontwerp bestemmingsplan ‘Landschapszone 8’,over de drijvende woningen in de Oosterhoutse Plas en het noordelijke deel Lentse Plas
  • Ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder Nijmegen ‘Landschapszone 7 en 8’

Informatie op 8 oktober

Op maandag 8 oktober wordt een informatieavond gehouden waarin een toelichting wordt gegeven op het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom in het Citadel College, Griftdijk-Noord 9a in Lent.  Wij vragen u vriendelijk om u aan te melden bij Marian Eikholt met vermelding van het aantal personen.

De deuren gaan open vanaf 19.00 uur voor ontvangst met koffie en thee. De presentatie start om 19.30 uur, uiteraard is er ook gelegenheid om vragen stellen. De avond sluit om 21.30 uur.

 

Planning

Ontwikkelaar Balance d’eau voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit om de drijvende woningen in de Lentse Plas te realiseren. Na vaststelling van de bestemmingsplannen kan naar verwachting in de loop van 2019 gestart worden met de verkoop van de eerste woningen in de Lentse Plas. De woningen in de Oosterhoutse Plas volgen in een later stadium.

 

 

Lees ook: Wonen op water in de Lentse Plas

 

 

drijvend wonen 4

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

A.M. van Baggem-Stoel (zaterdag 29 september 2018)

Graag blijf ik per email op de hoogte van bovenbedoeld plan met betrekking tot drijvende woningen. Helaas ben ik 8 oktober aanstaande verhinderd. Succes gewenst met de voorlichtingsavond!

Henk en Josee Megens (zondag 30 september 2018)

Geachte mevrouw Marian Eikholt, Wij zijn voornemens op 8 oktober met 2 personen naar de informatieavond te komen. Met vriendelijke groet Henk en Josee Megens

Redactie Waalsprong (maandag 01 oktober 2018)

Geachte meneer of mevrouw Van Baggem-Stoel, heeft u interesse in de woningen zelf, dan is het wellicht het best om u aan te melden bij de ontwikkelaar, die beoogd is om de woningen te realiseren via info@balancedeau.nl. Wilt u specifiek het proces rond het bestemmingsplan volgen, dan blijft u op de hoogte via onze nieuwsbrief Waalsprong Actueel (www.waalsprong.nl/nieuwsbrieven) en ook via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure volgen.

Redactie Waalsprong (maandag 01 oktober 2018)

Beste Henk en Josee, dank voor uw belangstelling. Wij zullen uw aanmelding doorsturen aan mevrouw Eikholt!

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media