LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Landschapszone in ontwikkeling

Donderdag 11 Augustus 2011 | reacties 0
bosoever01

Nijmegen krijgt in de Waalsprong een groot nieuw watergebied: de Landschapszone. De plassen zijn op de eerste plaats een schakel in het watersysteem van de Waalsprong. Maar het wordt ook een watergebied met natuur en recreatie voor bewoners van de Waalsprong en alle andere Nijmegen.

 

In de komende maanden werkt aannemer MNO al op diverse locaties binnen de Landschapszone. Tot het einde van dit jaar staan verschillende werkzaamheden op de planning. Het graven van de plassen in de Landschapszone duurt tot 2017.

In augustus wordt gestart met de aanleg van een bouwweg voor de afvoer van het zand en grind. De weg wordt zes meter breed en bestaat uit een verharding van betonplaten. De bouwweg kruist de Griftdijk en de Oosterhoutsedijk. De kruising met de Griftdijk wordt voorzien van verkeerslichten die in oktober zullen worden geplaatst. De kruising met de Oosterhoutsedijk krijgt een voorrangsregeling. De bouwweg komt uit bij de Waal ter hoogte van de Oosterhoutse Waarden, waar in een later stadium een tijdelijke aanlegplaats voor transportschepen komt. De bouwweg is alleen bestemd voor bouwverkeer van en naar de tijdelijke transporthaven aan de Waal.

 

Bouw sorteerinstallatie voor zand
Het zand dat bij het graven van de plassen wordt gewonnen, moet worden gesorteerd om het te kunnen verkopen. Aan de westzijde van de spoordijk komt een installatie om het zand te sorteren in verschillende korrelgroottes. Met de verkoop van het zand kan de aanleg van de Landschapszone deels worden betaald. De bouw van de installatie is recent gestart neemt naar verwachting een half jaar in beslag. Aanleg van de bouwweg naar de installatie start in augustus.

 

Referentiebeeld LandschapszoneSanering stortplaats
De bomen op de voormalige stortplaats Zwarte Water – aan de noordzijde van de toekomstige waterplassen - worden gerooid om sanering mogelijk te maken. Daarna wordt gestart met de sanering van de stortplaats. Klei rondom het bestaande Zwarte Water wordt afgegraven en verwerkt op de stortplaats. Ook wordt de bovengrond van de Lentse Plas verwijderd. Daarmee worden de contouren van de toekomstige plas al zichtbaar.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door MNO Vervat. Dat is de aannemer die door de gemeente is ingehuurd om de zandwinning uit te voeren en de plassen van de Landschapszone aan te leggen.

 

Bouwkundige opname woningen
Voor de bestaande woningen die rondom het toekomstig plassengebied staan en niet op heipalen zijn gefundeerd, wordt in augustus/september een bouwkundige opname gedaan. De huiseigenaren krijgen daarover nadere informatie.

 

Bron: gemeente Nijmegen 3 augustus 2011
 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media