LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond verondiepen Lentse Plas

Woensdag 4 Maart 2015 | reacties 0
tvdh20120626-003-afgekocht-retailpark-ressen-en-omg

De gemeente Nijmegen heeft het plan om de herinrichting van de grote Lentse Plas af te ronden met het zogenaamde verondiepen van de plas. De Wijkraad Lent organiseert in samenwerking met de gemeente Nijmegen een informatie-avond voor bewoners daarover.

 

Verondiepen Lentse Plas
Het verondiepen van deze vaak zeer diepe plassen wordt veelal toegepast om het gebied en de oevers  van plassen mooier  en natuurlijker te maken. Door het verondiepen ontstaan er rietborders en andere vegetatie, waardoor het een beter leefklimaat krijgt voor vogels. Op vele plaatsen in Nederland wordt verondieping bij dit soort plassen al toegepast, waarbij waterschappen en provincies met hun specifieke kennis en de milieukundige kwaliteitseisen scherp toezien op een juiste inrichting en het behoud ervan.
Toch  kunnen er ook vraagtekens bij het verondiepen worden geplaatst, onder andere over het materiaal dat wordt gebruikt om te verondiepen.

 

Informatieavond
De Wijkraad Lent organiseert in samenwerking met de gemeente Nijmegen een informatieavond voor bewoners waarbij alle aspecten, dus zowel de voor- als nadelen van verondieping aan de orde komen. U bent van harte uitgenodigd op maandag 9 maart aanstaande, van 20.00 tot 22.00 uur in ‘De Open Hof, Pastoor van Laakstraat 40 in Lent.

 

Agenda
De agenda is als volgt:


20.00 uur

Welkom en introductie van sprekers door Ton Pennings (Wijkraad Lent) en Leo Berkers (gemeente Nijmegen)
20.05 uur

Toelichting op herinrichting plas door Leo Berkers
20.20 uur

Recreatie en Water door Susanne Agterbosch, Water Natuurlijk
20.30 uur

Toelichting rol Provincie inzake verondiepen en zwemwater door Cees Colle of Rob Baars, Provincie Gelderland

20.45 uur

Toelichting rol Waterschap inzake verondiepen en zwemwater door Karin Oosters of Hans van Gellecum, Waterschap Rivierenland
21.00 uur

Pauze - Tijdens de pauze kunnen er schriftelijke vragen worden ingediend, die na de pauze door de sprekers worden beantwoord
21.15 uur

Beantwoording vragen door sprekers
21.45 uur

Conclusie en sluiting door Ton Pennings en Leo Berkers

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie






« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media