LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Aanleg Park Waaijenstein is gestart

Maandag 19 Juli 2021 | reacties 22

Aan de westzijde van De Waaijer ligt Park Waaijenstein. Hier is een appartementencomplex gerealiseerd in een groene woonomgeving tussen de dijk en de waterplassen. Het park vormt een goede verbinding van de al bestaande groene gebieden in de omgeving en zorgt voor het vergroten van de biodiversiteit, en biedt tevens een langzaam verkeersverbinding tussen de diverse wijken. Aanleg van het park is deze zomer gestart.

 

Het park rondom het appartementencomplex zorgt voor een goede verbinding van de al bestaande groene gebieden in de omgeving en aan het vergroten van de biodiversiteit. Fietsers en voetgangers kunnen door het park om naar de verschillende delen van de wijk te komen, en er is natuurlijk een ontsluiting voor de bewoners van het appartementencomplex. (Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van de kaart.)

 

Een aantal andere bijzonderheden in het ontwerp zijn: 

  • * Het fietspad verbindt via het park de wijken Oosterhout en Woenderskamp. Het noordelijke stuk fietspad vanaf de brug tot het appartementencomplex wordt ingericht als fietsstraat, waarbij de auto te gast is.
  • * In het donkergroene gedeelte dat tegen de Notensteinstraat aan ligt komt een speelplek. De speelplek wordt pas aangelegd als de groeninrichting klaar is. De wijkbeheerder zal te zijner tijd bewoners uitnodigen om mee te praten over de inrichting ervan.
  • * Ten zuiden van de speelplek,  op de heuvel en op het talud, worden bomen aangeplant en heesters gepland. Ditzelfde geldt voor het terrein ten oosten van het appartementencomplex.
  • *  Er komt ook een aansluiting richting de dijk, zodat bezoekers vanuit het park ook de Oosterhoutsedijk op kunnen wandelen.
  • * De bomen in het historische Perenlaantje zijn zoveel mogelijk behouden in het plan; helaas was het noodzakelijk toch enkele bomen te kappen. Er kan straks, net als nu, gewandeld worden in het Perenlaantje.
  • * Op de tekening is ook een moestuin ingetekend. Deze zal worden ingevuld door moestuinvereniging De Pompoen, die nu een tijdelijke locatie aan de Griftdijk heeft. Door de verplaatsing naar Park Waaijenstein krijgt de Pompoen nu een definitieve bestemming en krijgt zij meer ruimte voor haar leden.

Park Waaijenstein_juli 2021

 

De aannemer is inmiddels gestart met het aanleggen van de infrastructuur aangelegd: de paden en wegen. Zo kunnen de nieuwe bewoners na de zomer hun nieuwe woning goed bereiken. De Boetzelaerstraat en de Notensteinstraat worden daarbij gebruikt als bouwweg. In het komend plantseizoen (november 2021 tot april 2022) wordt gewerkt aan de beplanting en krijgt het park haar definitieve afwerking.

 

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Nieuwe bewoner (woensdag 21 juli 2021)

Ben benieuwd waar de nieuwe speelplek komt? Zie geen donkergroen?

LF bewoner (dinsdag 27 juli 2021)

Hopelijk gaat dan niet de beloofde kabelbaan daarmee vervallen!? Een grote speelplek incl trapveldje en kabelbaan zijn in elk geval hetgeen ons is beloofd als eveneens nieuwe bewoner van deze buurt...

Redactie Waalsprong (maandag 26 juli 2021)

@Nieuwe bewoner: excuus, het donkergroen komt online minder sterk over inderdaad. De gemeente heeft een plek direct onder de Notensteinstraat aangewezen als speellocatie (met kronkelend paadje eromheen, bij hoogtepeiline 9.36, 11.00 en 9.75). Inmiddels wordt naar aanleiding van gesprekken met omwonenden misschien een andere plek overwogen.

Bewoner Woenderskamp (maandag 06 september 2021)

Hoe voorspelbaar. Eerder hebben de bewoners van de 8 villa's er voor gezorgd dat de ontsluiting van het complex via het bijzondere perenlaantje gaat. En nu is een speeltuin weer te veel voor deze groep bewoners. Ik begreep al dat ze de wethouder hebben uitgenodigd (en dat er eea is toegezegd). Klopt dat? Hoop dat de gemeente het eens een halt toe roept. En niet te vergeten dat de bewoners van de villa's het inderdaad al beroerd hebben getroffen. Samen leven is ver te zoeken.

Bewoner Woenderskamp (maandag 06 september 2021)

Hoe voorspelbaar. Eerder hebben de bewoners van de 8 villa's er voor gezorgd dat de ontsluiting van het complex via het bijzondere perenlaantje gaat. En nu is een speeltuin weer te veel voor deze groep bewoners. Ik begreep al dat ze de wethouder hebben uitgenodigd (en dat er eea is toegezegd). Klopt dat? Hoop dat de gemeente het eens een halt toe roept. En niet te vergeten dat de bewoners van de villa's het inderdaad al beroerd hebben getroffen. Samen leven is ver te zoeken.

Bestaande bewoner (maandag 13 september 2021)

Hopelijk wordt het app complex niet ontsloten via de vosellastraat. HIer is het al een drukte van jewelste incl de gevaarlijke oversteek bij de busbaan en het fietspad. Als hier straks de 200 bewoners van het appartement complex ook met hun auto's doorheen gaan gassen dan is het wachten op ongelukken....

Redactie@waalsprong.nl (maandag 13 september 2021)

Als reactie op bovenstaande posts: de ontsluiting van het appartementencomplex is geregeld via de wijk Woenderskamp. Via een mooie brug (die circulair gebouwd is!) krijgen bezoekers en bewoners toegang tot een fietsstraat (auto te gast) om zo bij de appartementen te komen. Deze fietsstraat gaat alleen als fietspad door richting de Notensteinstraat, auto's mogen tot het complex. Deze fietsstraat kruist het Perenlaantje. Het Perenlaantje zelf wordt onderdeel van het groen en is alleen wandelpad. Een adviseur voor 'spelen, bewegen en ontmoeten' zal de toekomstige gebruikers van het park en omwonenden uitnodigen om mee te denken over de speelinrichting. Via dit participatietraject, dat wordt opgestart, nodigen we iedereen uit om daarvoor mee te denken, input te leveren of zorgen te uiten, zodat er (binnen de mogelijke kaders) voor iedereen een prettige omgeving ontstaat.

Redactie@waalsprong.nl (maandag 13 september 2021)

@bestaande bewoner: de ontsluiting van het appartementencomplex gebeurt voor auto's dus níet via de Volsellastraat. Er is dus wél een fietsroute die verbinding maakt tussen de wijk De Elten en Woenderskamp via Park Waaijenstein.

kuipers (vrijdag 05 november 2021)

Hopelijk wordt de verbinding tussen de van Boetzelaastraat en de Gladiusstraat alleen fietspad. Hier ontstaan nu al gevaarlijke situaties tussen fietsers voetgangers en auto's die door de Gladiusstraat rijden...

Redactie Waalsprong (woensdag 10 november 2021)

@kuipers: De verbinding in het verlengde van de Imbrexstraat zal alleen voor fietsers toegankelijk blijven. De verbinding tussen Van Boetzelaerstraat en Gladiusstraat via de Volsellastraat is nog steeds onderwerp van discussie op basis van het bezwaar op het verkeersbesluit door een groep bewoners en de door de raad aangenomen motie over ontsluiting van de vrije kavels in park Waaijenstein.

Marije (zaterdag 11 december 2021)

Inmiddels worden de paden aangelegd en heb ik er vandaag een rondje gelopen. Er is een bestaand (overwoekerd) pad vanaf het perenlaantje naar het bosje van de baron. De poort is daar (al lange tijd) dicht en gebarricadeerd. Gaat deze poort open en komt er een verbinding met het nieuwe pad? Op de tekening lijkt dit wel zo, maar ik vind het niet helemaal duidelijk. Zou heel fijn zijn!

Bewoner Woenderskamp (donderdag 12 mei 2022)

Wanneer start het participatie traject inzake de speelplaats. Of is het al (weer) een gelopen race omdat de bewoners van het appartementencomplex en de rij met grote Villa's aan de Notensteinstraat geen kinderen op het immense stuk grond achter de perenlaan willen hebben.

Redactie Waalsprong (woensdag 25 mei 2022)

Beste bewoner Woenderskamp, op dit moment is het projectteam van Waaijenstein bezig met inventarisatie van de mogelijkheden. Daarna wordt via verschillende manieren contact gezocht met de toekomstige gebruikers om een plannetje te maken. Het proces is dus nog niet gestart, nog even geduld! Intussen kan het jonge groen in het park een beetje aansterken!

Bewoner Woenderskamp (vrijdag 27 mei 2022)

Bekijk Stand van Nederland: Generatie Next: Millennials vs. boomers op https://www.npostart.nl/POW_05197965 U begrijpt vast onze zorgen. 99% van de participatie trajecten wordt gedomineerd door 'witte, hoogopgeleide man' die alles tegen houden. Dat dreigt hier ook. De eigenaren van de Villa's (die het al zo ontzettend slecht hebben) zullen vast aan het langste eind trekken tegenover een hele wijk. Triest.

Bewoner Waaijenstein (zondag 03 juli 2022)

Wanneer wordt het zuidelijke gedeelte van park Waaijenstein gereed gemaakt. Doorgang park/dijk?

Bewoner Woenderskamp (zondag 04 september 2022)

Wanneer wordt de beloofde buurtspeeltuin aangelegd in park Waaijenstein? Komt er nog een directe verbinding naar de dijk?

Bewoner Woenderskamp 2 (dinsdag 11 oktober 2022)

Zouden jullie een update willen geven/antwoord op de vragen hierboven? - participatie/aanleg speeltuin - doorgangen naar de dijk en het bos van de baron?

bewoner Park Waaijenstein (dinsdag 25 oktober 2022)

Graag wat verfijnde beplanting rondom de appartementen in Park Waaijenstein zou geen overbodige luxe zijn. B.v. wilde rozen, witte en gele margrieten, korenbloemen enz. zouden dit park een vriendelijke uitstraling kunnen geven. Nu is het een wildgroei van stekelig onkruid en vieze plakkerige planten.Ook de aangelegde perken in het park zien er lelijk en onverzorgd uit.

Bewoner park Waaijenstein (dinsdag 29 november 2022)

Graag zouden wij (bewoners) rondom het gebouw het echte groen willen zien met o.a. GRAS, BLOEMPERKEN, met wilde rozen, witte en gele margrieten, korenbloemen enz. (Wat goed is voor de insecten) zoals op foto’s is gezien door de architect “voor” de bouw. Dit jaar is alleen de grond geëgaliseerd en 1 keer gemaaid en nu opnieuw weer één wildernis geworden.

Anja Lucassen (zaterdag 14 januari 2023)

Lid wijkraad Nijmegen Oosterhout Veel van bovengenoemde vragen en onderwerpen komen ter sprake tijdens de WPO-wijkraadvergadering op woensdag 18 januari 2023. Ik heb de gemeente (wijkregisseurs, projectmedewerkers, gebiedsregisseur) gevraagd om tijdens de vergadering toelichting te geven. U bent als bewoners van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens die vergadering vanaf 20 uur op de 2e etage in De Klif, zaal 2.16/2.17. De vergadering start om 20:15 uur.

Branco Jorissen (vrijdag 20 januari 2023)

Beste Anja, als er in de wijkraad ook iets meer duidelijk is geworden over het wandelpad naar de Dijk dan is onze buurtvereniging zeer benieuwd hiernaar. Er zijn twee initiatieven hiertoe op mijn wijkplan geplaatst met ongeveer 140 steunverklaringen. De gemeente geeft in de reactie aan dat dit nog geen onderdeel van de huidige plannen is. Zeer vreemd omdat het hierboven wel beschreven wordt als onderdeel van het plan. Op dit moment is de Dijk vanuit de wijken rondom woenderskamp vrijwel onbereikbaar. Mindervaliden kunnen ook geen gebruik maken van de trappen bij de oversteek.

Marc Moonen (maandag 20 maart 2023)

Te laat ben ik er achter gekomen dat een deel van de "landschapszone" opgeofferd wordt voor een speeltuin. Hoeveel speeltuintjes moeten er wel niet komen in dit gebied? Een korte inventarisatie in de omliggende wijken laat zien dat er al op minstens 20 locaties één of meerdere speeltoestellen aangelegd zijn. Waarom moet elk stukje natuur ook weer in gebruik worden genomen door mensen? Maak er liever een mooi landschap van met een hoge mate van biodiversiteit zodat er met recht gesproken kan worden van een landschapszone. De "natuur" rondom de plas aan de overzijde van de Griftdijk bestaat ook alleen maar uit een grasland wat gebruikt wordt als poepveld voor de honden. Is het nu echt zo moeilijk om een echt stukje mooie natuur te realiseren? Overigens ben ik geen bewoner van een villa aan de Notensteinstraat!

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media