LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

 Oosterhoutse Waarden

 

OH waarden 2 De Oosterhoutse Waarden is het gebied ter hoogte van Oosterhout (gemeente Overbetuwe) en de Nijmeegse wijk Oosterhout. In 2015 werd de Oosterhoutse Waarden opnieuw ingericht, als onderdeel van het riviersysteem. Het gebied is nu officieel opengesteld voor bezoekers. Met ruim 135 hectare en een afwisselend landschap een aanwinst voor de omgeving. Voor bewoners van de Waalsprong en omstreken een prachtige plek om te genieten van rust en natuur.
 

OH waarden 6De Oosterhoutse Waarden wordt gekenmerkt door twee delen die in landschap van elkaar verschillen. Deze delen worden van elkaar gescheiden door de hoge rug en zomerkade. Het zuidwestelijke deel strekt zich uit van de rivieroever tot aan de zomerkade en bestaat uit de zandstranden langs de rivier, lage rivierduintjes op de oever, de deels verondiepte zandwinplas en een natuurlijke oeverwal. Er is ook plek voor zogenaamde natte natuur waar bijzondere (water)planten een kans krijgen. Aan de andere noordoostelijke kant van het gebied vind je een open landschap met natuurlijke graslanden, begrensd door sloten en greppels.

 

Verbinding met Spiegelwaal

De Oosterhoutse Waarden worden verbonden met de Spiegelwaal, die is ontstaan uit de dijkteruglegging. Ook komt er een logische verbinding, zowel ecologisch en recreatief, tussen de Oosterhoutse Waarden, via Landgoed Oosterhout, Park Waaijensteijn en landschapszonegebied ‘De Waaijer’ naar Park Lingezegen. Een grote groene long dus in de Waalsprong.

 

Vrij toegankelijk
De hele uiterwaard is vanaf nu vrij toegankelijk. Er zijn vier ingangen om in het gebied te komen. De ingangen (zie kaartje hieronder) noemen we Sluisje, Vlugje, Wolfsgat en Zomerdijk. Klik op de afbeelding om te vergroten.

 

Let op: in verband met werkzaamheden voor dijkversterking door het Waterschap Rivierenland is in heel 2022 de Oosterhoutsedijk helaas niet toegankelijk. 
 

OH waarden kaart nieuw Struinen en ontdekken
De struinroutes in de Oosterhoutse Waarden zijn geen vastgestelde wandelroutes, het begin en eindpunt is duidelijk, daartussen bepaalt ieder zijn eigen weg. Er is dan ook  geen markering aangebracht langs de routes. De route rechtsboven van ‘het sluisje’ naar ‘het vlugje’ is ongeveer 2 km lang. Hier kom je verschillende staphekjes tegen om over het prikkeldraad te stappen. De OH Waarden 3routes zijn dus niet geschikt voor mindervaliden en wandelwagens. De langste route is 5 km van ingang zomerdijk naar het sluisje. Ook hier kom je staphekjes tegen en ontdek je unieke flora en fauna.

 

Koeien en kwartelkoningen
In de Oosterhoutse Waarden leven verschillende dier- en plantsoorten. De uiterwaarden zijn nu nog in gebruik als weide- en hooigebied voor melkkoeien, daarom staat er nog prikkeldraad. In plaats van de melkkoeien komt er in de toekomst een kudde natuurlijke grazers  van runderen. Er leven ook kleine dieren als hazen en konijnen en als er geen hoogwater is zie je er ook reeën en vossen.

 

Door hoge waterstanden staan in de winter grote delen van de uiterwaarden onder water. Deze vormen dan een slaapgebied voor duizenden ganzen, zwanen en eenden (onder meer kleine zwaan en kolgans). De graslanden in de uiterwaarden worden als voedselgebied gebruikt door de kleine zwaan, ganzen, de smient, de meerkoet en steltlopers en behoren tot een van de weinige graslandgebieden in Nederland  waar nog jaarlijks kwartelkoningen broeden. Een unieke plek dus om te ontdekken en te genieten.

 

OH waarden 4 Toekomst plannen
De werkzaamheden voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers duren nog tot 2023; deze laatste werkzaamheden vinden helemaal vanaf het water plaats. Het gebied gaat in de toekomst nog verder verruigen.

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media